برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

* پوزولان
در مورد استفاده از خاکستر متحرک در سیمان نتایج آزمایشهایی که توسط آقایHobbs انجام شده است نشان میدهد که :
افزودن خاکستر بادی به سیمان با قلیاییت بالا می تواند انبساط دراز مدت ناشی از ASR را کاهش دهد . اما اگر حتی 30-40 درصد سیمان ، خاکستر متحرک اضافه شود ملات سیمان مشابه سیمان معمولی ترک خواهد خورد .
تاثیر استفاده از خاکستر بادی در کاهش اثر واکنش قلیایی سنگدانه ها بسیار متغییر است و به عواملی از جمله میزان قلیاییت سیمان بستگی دارد .
خاکستر بادی اضافه شده به سیمان مانند سیمانی با قلیاییت 0.2 درصد عمل می کند کمترین میزان قلیاییت که در آن ترک مشاهده شده است kg/m3 4/3 معادل Na2o است .
1-9- مدیریت سازه های تحت تاثیر واکنش قلیایی سنگدانه ها :
نحوه مدیریت سدها و سازه های تحت تاثییر واکنش قلیایی سنگدانه ها وابسته به شرایط سازه ، مصالح مصرفی و نوع خرابی حاصل از واکنش قلیایی سنگدانه ها است . مثلا ممکن است توپوگرافی یک سد به گونه های باشد که واکنش AAR در حد متوسط در آن نگران کننده نمی باشد ̨ اما همین میزان واکنش قلیایی سنگدانه ها و انبساط بتن ناشی از آن در سد یا سرریزی دیگر ممکن است منجر به ترک ̨ ناپایداری یا اختلال در عملکرد دریچه ها گردد . برنامه ها و کارهای زیر برای کنترل ومدیریت سازه های تحت تاثییر واکنش قلیایی سنگدانه پیشنهاد شده اند که باتوجه به شرایط هر سازه می توان روشهای مناسب را انتخاب کرد .
*بازدیدهای دوره ای
بازدیدهای دوره ای با فواصل زمانی مناسب می تواند در پی بردن به میزان تغییرات ایجاد شده در یک سازه بسیار مفید باشد . ثبت شواهد به صورت عکس ، فیلم و …. برای مدیریت طولانی مدت بسیار مهم است .
در اینجا اشاره به این نکته لازم است که واکنش قلیایی سنگدانه ها تمایل به خراب کردن سطح بتن دارد ، از طرفی سطح بتن برخی از سازه ها تحت تاثیر یخ زدگی و آب شدن قرار دارد . لذا سطح یتن این سازه ها تحت تاثیر واکنش قلیایی سنگدانه ها ظاهر بسیار بدی خواهند داشت .
در بعضی موارد ̨ مغزه گیری از بتن برای تعیین تغییرات مقاومت بتن و تعیین پارامترهای آن در فواصل زمانی مناسب لازم به نظر می رسد .
*استفاده از ابزار دقیق و آنالیز اطلاعات
نصب ابزار دقیق برای ارزیابی تغییرات سازه در طولانی مدت موثر است . ابزار دقیق استفاده شده از سازه ای به سازه دیگر متفاوت است و می تواند شامل موارد زیر باشد :
لوازم ترازیابی و ژئودزی
ترک سنج
شاقول
پاندول مسطح
انبساط سنج(کرنش سنج)
قابل اطمینان ترین روش اندازه گیری کرنش میلگرد بهترین روش برای مشخص کردن کرنش ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها است . در این روش میلگرد در محل مناسب قرار داده شده ، کرنش آن خوانده می شود و سپس میلگرد بریده می شود . تغییرات کرنش اندازه گیری شده برای تخمین میزان انبساط به وجود امده از زمان ساخت سد مفید است . در پروژه های بزرگ مانند سدها ̨ اپراتورهای ابزار دقیق موظف به جمع آوری ̨ نگهداری و ویرایش اطلاعات اندازه گیری هستند . اما در پروژه های کوچکتر ̨ تمامی ابزار دقیق به یک اتاق اطلاعات متصل هستند و اطلاعات از طریق خطوط تلفن به طور خودکار جع آوری و نگهداری می شوند .
1-10-روشهای بهبود وضعیت سازه متاثر از واکنش قلیایی سنگدانه ها
روشهایی برای بهبود وضعیت و جلوگیری از پیشرفت خرابی های ناشی از واکنش وجود دارند که بسته به شرایط سازه می توان یک یا چند روش را انتخاب کرد . این روشها عبارتند از :
استفاده از غشاء یا پوسته ای برای محافظت در برابر رطوبت .
همانطور که قبلا ذکر گردید رطوبت به عنوان یکی از اجزاء واکنش می تواند سبب تسریع در انجام واکنش گردد که حذف آن از محیط قلیایی تا حدود زیادی جلوی پیشرفت واکنش را می گیرد . روکش های جدیدی ساخته شده اند که هم انعطاف پذیرند و هم در برابر آب مقاوم هستند . استفاده از این روش کمترین اثر جانبی را خواهد داشت .
بهبود سیستم زهکشی سازه در کاهش فشارهای به وجود آمده از واکنش سودمند است .
برای ترکهای کوچک و ریز تزریق چسب اپوکسی برای گرفتن درزها و ترکها و کاهش نشت آب بسیار مفید است .
دسته بندی : علمی