برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

خرابی ناشی از ACR با ترکهایی که در دانه های درشت سنگدانه به وجود می آید شروع و با توسعه ترک به چسب سیمان ادامه می یابد .
1-4-شرایط لازم برای واکنش قلیایی سنگدانه ها
سه رکن اصلی واکنش را می توان به صورت زیر بیان کرد :
وجود سنگدانه هایی که قابلیت انجام واکنش را داشته باشند .
وجود یون هیدروکسید در محیط به میزان کافی
وجود رطوبت کافی در محیط
سنگدانه هایی که قابلیت واکنش را دارند شامل سنگهای آذرین ̨ رسوبی و سنگهای دگردیسی هستند . به همین دلیل بخش عمده ای از سنگدانه ها قابلیت این واکنش را دارند . انواع سنگ کوارتز که می تواند باعث واکنش قلیایی سنگدانه ها شود عبارت است از :
بلورهای کوارتز (چخماق ̨ سنگ معدن کوارتز و …..)
بلورهای کوارتز (شامل انواع مختلف سنگها از جمله سنگ آهک سیلیسی و …..)
کوارتز موجود در سنگهای رسوبی ( ماسه سنگ کوارتزی و …..)
دانه های بزرگتر کوارتز با ترکهای داخلی یا شکستگی
نسبت ذرات واکنش زا در سنگدانه بسیار مهم است چرا که نسبت خاص از این ذرات می تواند سبب بیشترین تورم شود که به آن بخش پسینه (Pessimum Portion) می گویند . برای مثال چرت ¹ یا سیلیکس ² تنها در صورتی که به میزان بخش پسینه در سنگدانه باشند می توانند سبب بیشترین نرخ تورم گردند .
بهترین منبع یون هیدروکسید لازم برای واکنش ̨ سیمان موجود در ترکیب بتن است . هرچه میزان سیمان موجود در بتن (برحسب ) یا میزان قلیاییت (برحسب درصد معادل ) بیشتر باشد انبساط ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها بیشتر است .
درصدی از رطوبت نسبی برای شروع و ادامه واکنش لازم است . این میزان بین 80 تا 85 درصد است . برای سازه های عظیمی چون بتن توده سد این فاکتور همواره مهیاست .
1-5-مراحل فرایند واکنش قلیایی
فرایند واکنش قلیایی سنگدانه ها را می توان به سه مرحله تقسیم کرد :
1-5-1-مرحله نهفتگی
در این مرحله واکنش رخ داده و ژل اطراف سنگدانه ها تشکیل می گردد که تمایل دارد به سمت فضاهای خالی حرکت کند . ژل به وجود آمده در تماس با آب حجیم شده ولی به علت اینکه می تواند به آسانی در داخل بتن حرکت کند فشار داخلی معنا داری به وجود نمی آید . بنابراین انبساط قابل توجهی در بتن در این مرحله به وجود نمی آید .
1-5-2-مرحله ایجاد ترک
در این مرحله محصولات واکنش به مرور زمان درداخل فضاهای خالی انباشته شده و به علت در دسترس نبودن فضای خالی بیشتر ̨ ژل به سنگدانه ها فشار آورده و وقتی این فشار از مقاومت کششی بتن تجاوز کند ترک در بتن ایجاد می شود . از آنجا که ژل به سمت سطح خارجی حرکت کند فشار های داخلی می توانند آزاد شوند . در اکثر حالات مشاهده می شود که پیدایش ترک همزمان با رسوب ژل روی سطح بتن رخ می دهد .
1-5-3-مرحله تثبیت
در این مرحله حتی اگر واکنش قلیایی سنگدانه زمان زیادی در برگیرد ̨ به محض به تعادل رسیدن نرخ شکل گیری ژل و نرخ بیرون آمدن ژل به سطح ̨ نرخ انبساط نیز به مرور زمان کاهش می یابد . در اثرکاهش سنگدانه سیلیس دار یا مواد قلیایی در داخل بتن ̨ واکنش حتی ممکن است متوقف شود . در این مرحله خرابیهای بیشتر واکنش قلیایی سنگدانه رخ نخواهد داد .
1-6- نشانه های واکنش قلیایی سنگدانه ها
به طور کلی علائم مشترک در تشخیص واکنش قلیایی سنگدانه ها عبارتند از :
علائم اولیه
دسته بندی : علمی