برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

به‌وسیله‌ی:
کامبیز لشکری
در این پژوهش سعی بر آن است تا با انجام مطالعات موردی در تعدادی از روستاهای شهرهای نورآباد و رستم از استان فارس نسبت به تعیین میزان و عوامل موثر بر خطای کنتورهای مشترکین در بخش آب روستایی تحت شرایط مختلف اقدام گردد و در نهایت براساس آن یک الگوی کلی به منظور انتخاب بهترین سیستم سنجش و اندازه‌گیری با در نظر گرفتن شرایط موثر تدوین شود. از نتایج بدست آمده در مناطق روستایی نورآباد و رستم که تقریبا تطابق یکسانی دارند نشانگر شباهت بسیار زیاد دو منطقه از لحاظ اقلیمی، آب مصرفی، نوع و عمرکنتورهای مورد استفاده و … دارد. همچنین تایید رابطه تعداد اعضای خانواده و میزان مصرف، تایید تاثیر پلمپ، تاریخ نصب کنتور (عمر کنتور)، میزان فشار و میزان مصرف بر میزان خطای کنتور و عدم تایید فرضیه‌های رابطه عمق نصب و میزان خطای کنتور و رابطه بخار گرفتگی و میزان خطای کنتور است.
کلمات کلیدی: هدر رفت آب، خطای کنتور، شبکه انتقال و توزیع آب.

فصل اول
مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه
رشد روزافزون جمعیت افزایش شهرنشینی پدیده‌های اکوسیستمی و کاهش منابع تجدید شونده آب همه و همه موجب گردیده تا اهمیت موضوع آب و جایگاه این مایه حیاتی روز به روز بیشتر شده و مدیران مسئولین و دست‌اندکاران ذیربط توجه ویژه‌ای به کنترل مصرف و استفاده بهینه آن معطوف دارند.
نامگذاری قرن حاضر بعنوان قرن آب و همچنین اختصاص یک روز معین در سال بنام روز جهانی آب نشان از گرایش فرامرزی و جهانی این مقوله است.
برگزاری سمینارها کنفرانسها و نشستهای بین‌المللی منطقه ای ملی و محلی همگی در راستای فرهنگ سازی اطلاع رسانی و ارائه راهکارهای کارآمد و اثر بخش برای مهار بحران کم آبی بوده و این مهم را در اولویت و یژه ای قرار می‌دهد.
بی‌تردید سیاست‌گذاریها، انجام اقدامات پیشگیرانه و پیگیری راهکارهای درخور برای تحصیل آب و استفاده بهینه از آن با اداره‌ای ملی و فراگیر قادر است تنگناهای آینده‌ی کم آبی را پیش بینی کرده و از دامنه بحران بکاهد.
بدیهی است هر اندازه که به آب و استفاده بهینه آن توجه بیشتری گردد موضوع سنجش و اندازه گیری این کالای استراتژیک نیز به همان اندازه از جایگاه قابل توجهی برخوردار خواهد شد.
1-2- بیان مسئله
یکی از موضوعات مهم تمامی سازمانها و شرکتهای درگیر در ارائه خدمات آب بررسی و تعیین میزان تلفات شبکه‌های آب می‌باشد. برای تعیین میزان تلفات آب بررسی سیستم‌های سنجش میزان آب عبوری بسیار مهم است. و نیز با توجه به اینکه درآمدهای شرکتها وابستگی تام به دستگاه‌های اندازه‌گیری جریان آب (کنتور) دارد، لذا شناخت عوامل موثر بر کاهش دقت کنتورها و به تبع کاهش درآمدها و برنامه‌ریزی به منظور کاهش و رفع خطاها از جمله مشکلات مجریان و مدیران در بخش آب شهری، روستایی، کشاورزی و صنعتی است. اقتصاد در شرکتهای آب و فاضلاب، تابع درآمد حاصل از فروش انشعاب و آب است. لذا هرگونه ضعف در عملکرد شرکت‌ها یا تجهیزات مورد استفاده ( از جمله کنتورهای مشترکین ) در این خصوص، موجب کاهش شاخص‌های اقتصادی و در نتیجه اختلال در عملکرد آنها می‌گردد. شرکتهای آب و فاضلاب بعنوان بنگاه‌های اقتصادی بایستی قادر باشند که براساس درآمدهای خود پاسخگوی انتظارات جامعه تحت پوشش باشند، که این امر تنها با تمرکز بر روی منابع درآمدی و جلوگیری از هدررفت آن امکان پذیر است. بدیهی است هر شرکتی که در این راه موفق‌تر عمل نماید و کنترل درستی بر منابع درآمدی و عوامل موثر بر آن داشته باشد، از شانس موفقیت بهتری در ارائه خدمات و در نتیجه رضایت عمومی برخوردار است.
عوامل موثر در بروز هدررفت آب، بر طبق موارد ارائه شده توسط انجمن بین‌المللی آب در دو بخش هدررفت واقعی و ظاهری تعریف گردیده که در فرم استاندارد بالانس آب نمایش داده شده است.
جدول 1-1- فرم استاندارد بالانس آب

مطلب مرتبط :   مقاله تغییرات محیطی و شرایط محیطی

مطابق این فرم، آب بدون درآمد در برگیرنده هدررفت آب (واقعی و ظاهری) و مصارف مجاز برخی از مشترکین بوده که نهایتاً بدلیل عدم صدور قبض آب، درآمدی بابت آب مصرفی حاصل نمی‌گردد.
بر طبق این فرم، کل هدررفت (Lt) تشکیل شده از هدررفت واقعی (Lr) و هدررفت ظاهری (La) که هر کدام از اینها نیز از مولفه‌های چندی تشکیل یافته‌اند.
(1-1) Lt = Σ Lri + Σ Laj
در صورت انجام فعالیت‌های اجرائی، هر یک از اجزاء هدررفت می‌تواند به میزان (ΔL) تغییر یابد. بعبارتی:
(1-2) ΔLt = Σ ΔLri + Σ ΔLaj
فرمول فوق یک فرمول ریاضی بوده که عملاً‌ بیانگر کنش و واکنش روابط موجود در سیستم آبرسانی درخصوص هدررفت نمی‌باشد. بطور نمونه، در صورتیکه 5 درصد از کنتورها هر سال تعویض گردد، تاثیر آن بر میزان آب بدون درآمد امکان دارد که کمتر از تاثیر 95 درصد کنتورهایی باشد که در سیستم در حال بهره‌برداری است و در نتیجه،‌ رقم نهائی هدررفت که از رابطه مزبور حاصل می‌گردد،‌ نمی‌تواند دقیقاً بیانگر تاثیر عوامل مختلف موجود در سیستم برهم باشد. بلکه تنها می‌تواند، میزان تاثیر کلی هر کدام را از لحاظ عددی بیان نماید.
در تمامی روشهای مدیریت آب، ابتدا تاکید بر تهیه یک نمای کلی از وضعیت بالانس یا توازن هیدرولیکی گردیده که در آن اجزاء هدررفت واقعی و ظاهری را از هم جدا می‌کند. این موضوع در جدول بالانس آب که توسط انجمن بین‌المللی آب ارائه گردیده، بصورت یکسان و یکپارچه آورده شده است. فرم بالانس آب، تنها در صورتی از کارآئی لازم در مدیریت هدررفت برخوردار است که اطلاعات مورد نیاز آن بدرستی و دقت تهیه و تکمیل شده باشد. در این فرم، به منظور تعیین هدررفت واقعی لزوماً بایستی حداقل جریان شبانه اندازه‌گیری گردد. این فرم، توجه کلی به موضوع هدررفت ظاهری داشته و عملاً فرمی در حد اطلاعات کلی بوده و برای ارزیابی کلی قابل استفاده است.

دسته بندی : علمی