برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

همان طور که گفته شد در این پایان نامه از شبکه عصبی جهت مدل کردن مساله و همچنین از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی مدل(کاهش خطای مدل) استفاده شده است. در واقع به منظور آموزش شبکه عصبی مصنوعی این پژوهش از اطلاعات 365 روز یک نیروگاه مشخص که به طور مستمر در بازار شرکت کرده است استفاده شد. از آن جایی که هر شبانه روز 24 ساعت دارد بنابراین در کل 8760 داده جهت آموزش اولیه شبکه عصبی به کار رفته است. صحت و اعتبار این 8760 داده نیز از سامانه قیمت دهی بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران(متصدی دولتی مدیریت شبکه برق و دیسپاچینگ ملی) مورد تایید قرار گرفته است.
مدل جدید پیشنهادی این پایان نامه به صورت کلی در شکل 4-2 خلاصه گردیده است.
شکل 4- 2: شماتیک طرح پیشنهادی و جعبه های تصمیم گیری تعبیه شده در الگوریتم حل مساله
توضیح اینکه در این طرح پیشنهادی 4 جعبه تصمیم گیری تعبیه شده است که در هر جعبه یک منطق کلی پیگیری می شود. در جعبه اول داده های مربوط به یکسال گذشته توسط شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده می شود و در نهایت یک قیمت مناسب به عنوان خروجی شبکه وارد گره بعدی در مدار می گردد. همین موضوع در رابطه با جعبه های دوم و سوم با جامعه آماری داده های مربوط به یک ماه گذشته و یک هفته گذشته تکرار می گردد. در مورد جعبه چهارم باید گفت که با یک بازه مشخصی که توسط بازیگر بازار برق تعیین می شود(مثلاً با تلرانس 75 مگاوات) داده های مربوط به نزدیکترین میزان تقاضای بار شبکه کشور به بار پیش بینی شده روزهای آتی که در اختیار بازیگران بازار قرار می گیرد.
خروجی های این چهار جعبه با نمادx1 ، x2، x3 و x4 نام گذاری شده و به هر کدام از خروجی ها وزنی با نام λ اختصاص می گیرد. اکنون با استفاده از الگوریتم ژنتیک معادله زیر شکل می گیرد و به تعداد دفعات مورد نظر کاربر عملیات وزن دهی به ها انجام می پذیرد. بدین ترتیب اگر جعبه ای از چهار جعبه تعبیه شده در طرح قیمت نامناسبی نسبت به سایر قیمت ها تعیین کند با ضریب وزن دهی در نظر گرفته شده، خود به خود اثر کمتری بر روی خروجی نهایی خواهد گذاشت. یادمان باشد که کل این فرآیند ها تنها و تنها برای تعیین قیمت بهینه یک ساعت از شبانه روز طی می شود و در ساعات دیگر این مراحل توسط نرم افزار نوشته شده تکرار می گردد. معادله ای که در الگوریتم ژنتیک بررسی می شود به صورت زیر می باشد:
(4-1)
متغیرهای ورودی
در بازار برق ایران، هنگامی بازیگر فروشنده می خواهد در سامانه قیمت دهی، قیمت های مورد نظر خود را برای روزهای آتی(معمولاً سه روز آینده) به ثبت برساند، یکسری از اطلاعات امروز بازار در اختیار وی قرار می گیرد تا علاوه بر سابقه گذشته از نتایج عملکرد خود در روز گذشته نیز اطلاع پیدا کند. از مهمترین این اطلاعات می توان به داده های جدول زیر اشاره کرد:
جدول 4- 1: متغیرهای ورودی مدل سازی
نام داده
علامت اختصاری
واحد اندازه گیری
میزان بار مصرفی کل کشور
Load
مگاوات
میانگین موزون قیمت تمام بازیگران بازار در روز قبل
Pmean
ریال بر مگاوات
حداکثر قیمت پذیرفته شده از بازیگر در روز قبل
Pmax_accepted
ریال بر مگاوات
متغیرخروجی
در این مساله خاص تنها قیمت بهینه برای هر ساعت از شبانه روز آتی خروجی به حساب می آید. البته با یک ضریب کوچک اطمینان می توان از مقدار کمتر این خروجی به عنوان پله اول قیمت استفاده کرد و با توجه به استراتژی بازیگر که می خواهد در چند پله دیگر قیمت ثبت کند؛ پله های بعدی را به ترتیب صعودی ثبت نمود.
دسته بندی : علمی