برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فصل اول
مقدمه و کلیات
مقدمه
کمبود غذا و به ویژه کمبود پروتئین حیوانی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات غذایی جهان امروز، بویژه در کشورهای جهان سوم است. صنعت پرورش طیور یکی از موثرترین مکانیسم های تولید پروتئین حیوانی در جهان می باشد. به همین جهت این دسته از تولیدات دامی در طی سال های اخیر توسعه بسیارزیادی داشته است.
با توسعه صنعت پرورش طیور مشکل نیتروژن دفعی از طریق فضولات طیور و آلودگی ناشی از آن، تبدیل به یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است (آلتور و همکاران، 2000). اصلاح نژاد طیور به منظور دستیابی به حداکثر بازده اقتصادی سبب انتخاب جوجه های با رشد سریع شده که نتیجه این به گزینی، افزایش مداوم وزن زنده می باشد (درویان و همکاران، 2007). یکی از مهم ترین عوامل تغذیه اى در جیره طیور، انرژى مى باشد. نشان داده شده است که استفاده از چربی ها با منشاهای مختلف، عملی ترین و اقتصادی ترین روش تامین انرژی در جیره جوجه های گوشتی می باشند (آلائو و بالناوی، 1985). از طرفى گزارشات علمى مبنى بر معایب استفاده بیشتر از منابع چربى در جیره جوجه هاى گوشتى، مانند افزایش میزان بروز سندرم آسیت، مرگ ناگهانى، کبد چرب و غیره ارائه شده است (بایائو و لارا، 2005). بر این اساس، متخصصین سعى مى کنند با در نظر گرفتن عوامل فوق، تعادلى مناسب بین تامین انرژى کافى و پیشگیرى از بروز ناهنجاری هاى مختلف را برقرار کنند. قبلاً تحقیقاتى مبنى بر افزایش میزان رشد با استفاده از انواع چربی ها در محدوده توصیه های NRC (1994) برای انرژی به انجام رسیده است.
در واحدهای پرورش طیور بخش اعظم هزینه ها مربوط به هزینه های خوراک است که حدودا 75 درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهد. پروتئین و انرژی مهم ترین مواد مغذی موجود در جیره هستند و تقریبا 85 درصد از هزینه کل جیره را به خود اختصاص می دهند (ویجتن و همکاران، 2004). یکی از راه کارهای کاهش ناهنجاری های متابولیکی در جوجه های گوشتی استفاده از برنامه محدودیت غذایی است. از برنامه محدودیت غذایی در جوجه های گوشتی جهت کاهش بیماری های متابولیکی (فانوسی و تورکی، 2010)، بهبود بازده غذایی، کاهش هزینه پرورش (اوزکان و همکاران، 2006) و همچنین بهبود کیفیت لاشه و کاهش چربی محوطه بطنی (جونز و فارل، 1992) استفاده شده است.
جم فیبروزیل، بطور گسترده ای به عنوان داروی تنظیم کننده قوی چربی ، مورد استفاده قرار می گیرد. فعالیت گسترده آن کاهش تری گلیسرید پلاسما (TG) –لیپوپروتئین ها و افزایش لیپوپروتئین هایی با چگالی بالا (HDL) در انواع اولیه و ثانویه (دیابت قندی، بیماری کلیوی) دیس لیپو پروتئین ها شامل هیپرتری گلیسیریدمی با و بدون لیپوپروتئین نوع 4 و 5 می باشد
کارنیتین به عنوان یک کو فاکتور برای متابولیسم و حرکت اسیدهای چربی که زنجیر کربن آنها بیش از 8 کربن می باشد و نولید انرژی لازم و ضروری است و عمدتا قادر است میزان دسترسی به منابع انرژی از اسیدهای چرب را افزایش دهد و انتقال مواد از غشا سلول به داخل میتوکندری را سرعت بخشد و می تواند به عنوان مکمل غذایی برای انواع دام (طیور، خوک، گاو و اسب) آبزیان (ماهی و میگو) و حیوانات خانگی (سگ و گربه) مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه اصلی ترین نقش ال کارنیتین در بدن، انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیر از سیتوزول به میتوکندری به منظور بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب می باشد، لذا افزودن ال کارنیتین منجر به بهره گیری موثرتر از اسیدهای چرب موجود در جیره جهت سوخت و ساز و تولید انرژی می شود. در نتیجه اسیدهای چرب نمی توانند به شکل تری گلیسیرید در بافت چربی تجمع پیدا کنند که منجر به کاهش ذخیره چربی در بدن خواهد شد (ربیعی و اس زیلاجی، 1998). 98 درصد از کارنیتین موجود در بدن در عضله قلب و عضلات اسکلتی و کبد وجود دارد. کارنیتین در تمام انواع سلول ها وجود دارد حتی در سلول های فاقد اکسیداسیون میتوکندریال اسید چرب مانند نورون ها و گرانولیست ها و حتی گلبول های قرمز خون که فاقد میتوکندری هستند وجود دارد. کارنیتین یک پودر کریستاله سفید یا بی رنگ و نم گیر و محلول در آب و الکل گرم و نامحلول در استون و اتر و بنزن است. محلول 5 درصد آن در آب دارای pH بین 5.5 تا 9.5 است.
1-2-فرضیه تحقیق
آیا بین سطوح مختلف ال کارنیتین جیره بر میزان تری گلیسیرید سرم خون، اختلافی وجود دارد؟
آیا بین سطوح مختلف جم فیبروزیل جیره بر میزان کلسترول سرم خون، اختلافی وجود دارد ؟
آیا سطح ال کارنیتین و جم فیبروزیل جیره بر میزان پربی درون شکمی موثر است؟
آیا با افزایش میزان ال کارنیتین و جم فیبروزیل جیره، عملکرد تولیدی بهبود می یابد؟
1-3-اهداف
بررسی اثر سطوح مختلف ال کارنیتین و جم فیبروزیل بر تری گلیسیرید و کلسترول.
بررسی اثر سطوح مختلف ال کارنیتین و جم فیبروزیل بر برخی فراسنجه های خونی، کیفیت صفات لاشه و عملکرد لاشه. 1-4-کیفیت جوجه
جوجه کشی تاثیر زیادی در پرورش موفق جوجه گوشتی دارد. فرآیند جوجه درآوری از تولید تخم مرغ تا رسیدن جوجه به فارم پرورش تنش زا می باشد و باید سعی شود که تنش ها به حداقل برسد تا جوجه هایی با کیفیت خوب تولید گردد.
1-5 -مشخصات بک جوجه با کیفیت بالا
به اندازه کافی خشک باشد و ناف کاملا ترمیم یافته باشد.
فعال و سرزنده و دارای چشمانی شاداب و روشن باشد.
پاها دارای رنگ روشن بوده و هنگام لمس کردن خشک و زبر نبوده و عاری از مفصل قرمز باشد(red hock) باشند.
فاقد هرگونه عارضه مادرزادی نظیر انحراف پا، گردن و نوک متقاطع باشد.
1-6-مدیریت پرورش
بر مدیریت مناسب اوایل دوران زندگی جوجه گوشتی تاکید زیادی شده است. زیرا نحوه رشد جوجه ها در دو هفته اول، عملکرد آتی پرنده را مشخص می نماید. لذا بهبود شرایط مدیریت در اوایل دوران پرورش در بهبود عملکرد نهایی پرنده موثر می باشد. دو ساعت پس از جوجه ریزی، پرنده ها را بررسی نمایید و از آسایش آنها اطمینان حاصل نمایید.
1-7-مدیریت آب
آب یک ماده غذایی ضروری است که بر تمامی اعمال فیزیولوژیک پرنده تاثیر می گذارد. بسته به سن، 65 تا 78 درصد وزن پرنده را آب تشکیل می دهد. فاکتورهایی مانند درجه حرارت، رطوبت نسبی، ترکیب جیره و افزایش وزن بدن بر روی میزان آب مورد نیاز پرنده موثر می باشند. کیفیت مناسب آب در پرورش مرغ گوشتی از ضروریات است. با اندازه گیری pH و میزان مواد معدنی و آلودگی های میکروبی کیفیت آب باید مورد ارزیابی قرار گیرد. با افزایش سن طیور، میزان مصرف آب افزایش می یابد. اگر مصرف آب در هر مرحله کاهش داشته باشد، باید سلامت گله، شرایط محیطی و یا شرایط مدیریتی مورد بررسی قرار گیرد.
دسته بندی : علمی