برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

این رژیم غذایی تغییر یافته با افزایش خطر ابتلا به بیماری های اندمیک مختلف از جمله دیابت تیپ دو، چاقی و پوسیدگی های دندانی مرتبط می باشد (2) .
پوسیدگی دندانی بیماری عفونی مزمنی است که مشخصه آن دمینرالیزاسیون بافت دندانی می باشد. کاهش PH پلاک در اثر تخمیر کربوهیدرات های رژیم غذایی توسط باکتری ها، آغاز کننده روند پوسیدگی می باشند. بنابراین رژیم های غذایی مختلف خاصیت های متفاوتی بر روی سلامت دهان و دندان دارند. غذاهای حاوی شکر خاصیت پوسیدگی زایی داشته در حالی که غذاهای حاوی پروتئین و چربی خاصیت متوقف کنندگی برای روند پوسیدگی دارند. بنابراین آنالیز رژیم غذایی و بررسی همبستگی آن با سلامت دندانی حائز اهمیت است. با استفاده از پرسشنامه بسامد غذایی می توان الگوی غذایی افراد را تعیین کرده و ارتباط بین بیماری ها و الگوهای غذایی را سنجید(3) .
بنابراین در این مطالعه پرسشنامه بسامد غذایی انتخاب گردید زیرا در جمعیت های بزرگ، استفاده از آن آسان و نسبتاً ارزان بوده و نشان دهنده رژیم معمول فرد در طی یک دوره زمانی طولانی می باشد. در این پژوهش گروه هدف دانشجویان خوابگاهی بودند تا اطلاعات پایه ای در مورد رژیم غذایی که توسط دانشگاه برای دانشجویان خوابگاهی فراهم شده است بدست آید.
همانگونه که در بالا ذکر گردید با توجه به نقش دانشگاه در تعیین رژیم غذایی دانشجویان دندانپزشکی که ساکن خوابگاه هستند ، نتایج به دست آمده از این مطالعه می‌تواند وضعیت کنونی تغذیه دانشجویان خوابگاهی را مشخص کرده و چنانچه لازم باشد برای پیشنهاد اصلاحات تغذیه ای ر‍ژیم غذایی دانشجویان خوابگاهی مورد استفاده قرار گیرد.
هدف از این مطالعه تعیین نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 بود.
اهداف و فرضیات
هدف کلی:
تعیین نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی با تجربه پوسیدگی دردانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391.
اهداف اختصاصی:
1. تعیین و مقایسه نمایه تغذیه سالم در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی
2. تعیین و مقایسه مقدار مصرف پروتئین با DMFT در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی
3. تعیین و مقایسه مقدار مصرف چربی با DMFT در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی
4. تعیین و مقایسه مقدار مصرف کربوهیدرات با DMFT در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی
5. تعیین و مقایسه مقدار مصرف فیبر با DMFT در دانشجویان خوابگاهی وغیر خوابگاهی
6. تعیین همبستگی بین قند های ساده مصنوعی و DMFT در دانشجویان دندانپزشکی خوابگاهی و غیر خوابگاهی
اهداف کاربردی:
بدست آوردن اطلاعات پایه از وضعیت سلامت دهان و دندان وتغذیه در دانشجویان دندانپزشکی خوابگاهی وغیر خوابگاهی ودر صورت لزوم
پیشنهاد یک الگوی تغذیه ای مناسب برای دانشجویان خوابگاهی
فرضیات یا سؤالات تحقیق:
آیا نمایه تغذیه سالم در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی متفاوت است؟
آیاهمبستگی میان مقدار مصرف پروتئین با DMFT در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی وجود دارد؟
دسته بندی : علمی