برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 2-2 تهیه بستر به روش سبدی بر گرفته از پرورش کرمهای مولد ورمیکمپوست و کشاورزی پایدار
2-2-2-1 مزایا و معایب پرورش کرم و تولید ورمیکمپوست به روش سبدی
اولین تفاوت در مساحت مورد نیاز میباشد. در روش سبدی، برای نگهداری 500 عدد سبد، فضایی در حدود 300 متر مربع مورد نیاز میباشد و این در حالی است که برای تولید همین مقدار کرم در روش ردیفی به چند صد متر مربع فضا نیاز است. البته در روش سبدی معمولا از فضای مسقف استفاده میشود در نتیجه در هر مکانی میتوان تولید ورمیکمپوست را انجام داد مانند انباری، سوله و زیرزمین. از طرفی میزان گردش هوا حائز اهمیت میباشد که در روش سبدی بهخوبی انجام میشود و باعث بالا رفتن بهرهوری میشود. گردش هوا باعث از دست رفتن رطوبت در سبدها میشود. در روش سبدی به دلیل اینکه گردش هوا به خوبی انجام میشود نیاز به رطوبت بالا میباشد بنابراین بسته به اینکه در چه منطقه آب و هوایی پرورش ورمیکمپوست انجام میشود میبایست نیاز به آب کرم برطرف شود در حالی که در روش ردیفی افزایش رطوبت به راحتی انجام میگردد. نکته بسیار مهم در روش سبدی، هزینه خود سبد میباشد که هزینه اولیه شروع کار را افزایش میدهد. با این حال در روش سبدی به دلیل کنترل شرایط، راندمان بهرهوری از روش ردیفی بیشتر است. ( گوپتا 2013)
2-3 عوامل محیطی اساسی در رشد کرم
گوپتا عوامل محیطی اساسی مانند دما، تهویه مناسب، رطوبت مناسب، نور، اسیدی و یا قلیایی بودن مواد غذایی در بستر و ماده غذایی را در رشد کرم دخیل میداند.
2-3-1 دما:
کرمها در محدوده دمای نقطه انجماد آب نمیمیرند بلکه فعالیت نداشته و در چنین شرایطی برای بقای خود به اعماق پایینتر بستر حرکت میکنند. همچنین در دماهایی تا سقف 30 درجه سانتیگراد زندگی کرده و تولید مثل میکنند. دمای مطلوب برای رشد و فعالیت کرمها 15- 25 درجه سانتیگراد میباشد.
2-3-2 تهویه:
کرمها میتوانند در سطح اکسیژن پایین و سطوح بالای دیاکسید کربن زندگی کنند و نیز در آب دارای حداقل اکسیژن به زندگی خود ادامه میدهد. ولی نبود اکسیژن کافی سبب مرگ کرم میشود.
2-3-3 رطوبت:
کرمها نیاز به رطوبت مناسب برای رشد و بقای خود دارند. بهترین رطوبت برای آنها حدود 60-70 درصد وزن بستر است. بهتر است بستر در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرد تا از خروج رطوبت جلوگیری به عمل آید. اگر رطوبت و دمای بستر زیاد شود کرمها گرایش به ترک بستر خود دارند.
2-3-4 نور:
کرمها نور گریز میباشند بنابراین وجود منبع نورانی در بالا یا اطراف بستر مانع از مهاجرت کرم از بستر خود میشود.
2-3-5 اسیدی یا قلیایی بودن:
کرم میتواند در محدوده PH در حدود4.2 (اسیدی) تا 8 (قلیایی) رشد کنند. بهتر است برای افزایش PH، آهک و
یا پوسته تخم مرغ به بستر تزریق شود و PH را در حدود 7 نگه داشت.
2-3-6 ماده غذایی:
کود حیوانی (کود حیوانی حاصل از خرگوش، اسب و گاو) و کود باغی حاصل از برگ درختان و کم و بیش هر گونه مواد آلی پوسیده یا نیمه پوسیده را میتوان به عنوان ماده غذایی به مصرف کرم رساند.
چنانچه هرگونه از موارد مورد اشاره رعایت نشود عامل استرس برای کرم محسوب میشود و همچنین به دلیل اینکه کرم از هرگونه عامل استرس بیزار میباشد اقدام به مهاجرت مینماید.
2- 4 ویژگی های ورمیکمپوست آماده برداشت
از ویژگیهای ورمیکمپوست آماده برداشت میتوان به رنگ آن اشاره کرد. رنگ ورمیکمپوست آماده برداشت قهوهای رو به سیاه میباشد، همچنین ورمیکمپوست به صورت دانه دانه و یا گرانوله میباشد. زمانی که بویی از کود به استشمام نرسد می توان گفت ورمیکمپوست آماده برداشت میباشد. از دیگر مشخصات ورمیکمپوست آماده، رطوبت بالا و آب گریزی این کود می باشد. ورمیکمپوست مرغوب و آماده کودی است که مشخصات و ویژگیهای ذکر شده را داشته باشد. اگر مدت زیادی است که کود دامی و یا زائدات مواد آلی به ورمیکمپوست تبدیل شده باشد و به کرم مواد غذایی داده نشود کرمها به صورت تدریجی دچار کاهش وزن میشوند و در نتیجه باید قبل از آسیب جدی به کرمها آنها را از بستر خود جدا نمود.
ورمیکمپوست آماده برداشت دارای رنگ تیره میباشد و با داشتن رطوبت قابل قبول بین دو انگشت حالت صابونی و لغزنده دارد. بیبو بودن در ورمیکمپوست مطلق نیست و ورمیکمپوست مرطوب بویی خفیف و نزدیک به خاک دارد.
دانهبندی مشخص ورمیکمپوست نشانگر دیگری از مطلوبیت ورمیکمپوست میباشد که البته لازم به ذکر است که دانهبندی خوب با سرند مناسب و همچنین به موقع سرند کردن بستر از لحاظ رطوبتی رابطهای مستقیم دارد.
آب گریزی ورمیکمپوست یک خاصیت منحصر به فرد برای این کود میباشد. زمانی که برداشت فرا میرسد، بسترها دارای رطوبت بالایی میباشد و زمان و تکرار آبیاری بستر، کاهش مییابد و این موضوع نیز نشان از تبدیل مواد آلی و کود دامی به ورمیکمپوست است.
زمانی که مشخصه‌های لازم در خصوص آماده شدن ورمیکمپوست در ظرف یا بستر مشاهده شود، باید نسبت به جداسازی کرم ورمیکمپوست از بستر اقدام شود. اگر در این زمینه تعللی صورت گیرد و عمل جداسازی یک هفته تا ۱۰ روز به تأخیر افتد کرمها برای تأمین نیاز غذایی، از ذخیره بدن خود تغذیه می‌کنند و این موضوع باعث کاهش وزن آن‌ها می‌شود. ممکن است کرم‌ها از مدفوع خود نیز تغذیه نمایند، چون مدفوع کرم‌ها برای خود آن‌ها حالت سمی دارد این امر باعث آسیب جدی به کرمها میشود. بنابراین باید نهایت دقت به عمل آید و کنترل‌های روزمره صورت پذیرد تا کرمها به موقع از بستر و یا ظرف جدا شوند. برای جدا کردن کرم از ورمیکمپوست نهایی چند روش ابتدایی وجود دارد که در بخشهای بعد به آن‌ها اشاره شده است. ( گوپتا 2013)
2-5 جداسازی کرم از کود:
جدا‌سازی کرمهای خاکی با دو هدف اصلی انجام می‌شود، اول جدا‌سازی کرمها به منظور فروش کرم، دوم جدا‌سازی کرمها از بستر به منظور سرند کردن بستر و فروش ورمیکمپوست. گوپتا و ساتی روشهای جداسازی کرم از کود را به دو دسته بیولوژیک و غیربیولوژیک (با استفاده از دستگاه) تقسیم نموده و مزایا و معایب این روشها نیز این چنین بیان شده است.
دسته بندی : علمی