برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

رضایت از محیط کار تا چه اندازه منجر به رضایت شغلی کارمندان است ؟ 4
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
داشتن حریم خصوصی(پارتیشن بندی) در ادارات پلان باز تا چه اندازه می‌تواند بر میزان تمرکز کارمندان بر کارشان اثر داشته باشد ؟ 5
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
احساس امنیت و راحتی در کارمندان چه اندازه با ارتفاع و سایز فضاهای پارتیشن در ارتباط است؟ 6
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
در فضای پلان باز ادارات عامل صدا تا چه اندازه میتواند حریم خصوصی و به تبع آن بهره وری شغلی افراد را تحت تاثیر قرار دهد ؟ 7
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
طراحی پلان باز در ادارات تا چه اندازه ارتباط فیزیکی کارکنان با هم را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ 8
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
وجود فضاهای یکسره و باز در ادارات تا چه اندازه می‌تواند در ایجاد ارتباط بین ارباب رجوع و کارکنان موثر باشد ؟ 9
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
باز و یکسره بودن فضای کاردر ادارات ، تا چه اندازه می‌تواند ارتباط همکاران زن و مرد را تحت الشعاع قرار دهد؟ 10
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
در فضای پلان باز ادارات وجود تهویه مناسب تا چه اندازه میتواند در بهره وری شغلی افراد موثر باشد ؟ 11
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
در ادارات پلان باز اندازه بازشوها (درها و پنجره ها)چقدر با میزان تهویه فضاها در ارتباط است ؟ 12
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
وجود پنجره هایی که به مناظر و فضای سبز باز میشوند ، چقدر میتواند بر روحیه کارکنان تاثیر بگذارد؟ 13
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
وجود نور مناسب در فضاهای با پلان باز ادارات تا چه اندازه بر تمرکز کارکنان هنگام کار اثر می‌گذارد؟ 14
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
نورپردازی در کنار رنگهای موجود در فضا، چقدر میتواند روحیه انجام کار را در کارمندان افزایش دهد؟ 15
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
وجود نور طبیعی روزانه در فضای کار چه اندازه در ایجاد حس سرزندگی بین کارمندان موثر است؟ 16
دسته بندی : علمی