برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

آنتونیومشیلی (Antonio micheli, 1779) اولین بار نام جنس آسپرژیلوس را برگزید و شیلو (shilo) اولین فردی بود که دریافتA.Flavus تولید زهرابه میکند، تولید فیالید (phialid) و سلول پایه (foot vell) دلالت بر وجود گونههای آسپرژیلوس دارد که هر چند این ویژگی برای شناسایی کافی نیست، زیرا فیالید توسط بعضی گونههای پنیسیلیوم تولید میشود طبق گزارش ریپروفنل وجود سلول پایه دلالت بر این دارد که ایزوله قارچ آسپرژیلوس است هر چند که عدم وجود سلول پایه نمیتواند دلیلی بر این باشد که ایزوله قارچ متعلق به آسپرژیلوس نیست. بیشترین توصیفهای مورفولوژیکی گروه A. flavusبر روی محیطکشتهای زاپک (zapek) آگار به دست آمده است. قطر کلونی قارچ A بر روی محیطکشت MEA به 50 تا 60 میلیمتر بعد از یک هفته میرسد کلنی مسطح و پخش و یا نسبتاً متراکمتر و حداقل در حاشیه مخملی شکل هستند میسلیومها به رنگ سفید دیده میشود.

رنگ کلنی سفید متمایل به زیتونی میباشد ولی گاه زرد رنگ دیده شده که به تدریج رنگ آن تغییر کرده و متمایل به سبز میگردد و در حدود 50% نمونههای جدا شده مولد اسکلروت یا سختیه هستند که در ابتدا به رنگ سفید و به تدریج قهوهای در میآیند.
کنیدیو فورهای زرد رنگ یا زرد متمایل به قهوه ای دارای دیواره خشن میباشند و زیکل قهوهای و به قطر 20 – 40 میباشند به طور معمول دارای فیالید هستند اما در موارد خاصی و در بعضی جدا شده قطر یک ردیف فیالید دیده میشود، اندازه هر دو ردیف تقریباً مشابه و به mµ 9-7 میرسد. کنیدی کروی یا نسبتاً کروی بوده و قطر آن mg5-5/3 میباشد و دیواره کنیدیهای نسبتاً خشن و یا ندرتاً صاف میباشند (امینشهیدی، 1375).
9-1 پسته
پسته دومین محصول صادراتی غیرنفتی است که نقش مهمی در توسعه و ارزش اقتصادی ملی و صنعت غذایی کشاورزی ایران دارد میوه پسته جز گیاهان فندقه و خشک بوده و مغز آن دارای 18-22% پروتئین و 16 – 15 % قند و 50 – 60 % چربی و 2/2% سلولز و 3% خاکستر و 6-5% رطوبت میباشند علاوه بر آن دارای اکثر ماکرو و میکرو عناصر ضروری و ویتامین مختلف A و ویتامین و نیاسین دیده شده است (رهایی و همکاران، 1387). پسته با نام علمی Pistacia vera درختی دو پایه، خزانکننده و بومی آسیایی مرکزی است اما در نواحی مدیترانه، اروپا و کالیفرنیا هم کشت میشود. با توجه به اینکه درخت پسته گیاهی دو پایه و هتروزیگوت و گردهافشانی به صورت آزاد و به وسیله باد صورت میگیرد کاشت بذر و عدم پیوند باعث تفرق صفات و ظهور لاینهای مختلف میشود (برادران، 1381). پیدایش پسته در ایران به چهار تا پنج هزار سال پیش نسبت میدهند و میگویند از ایران به دیگر مناطق جهان برده شده است. برتولدلوفر ایرانشناس آمریکایی میگویند: نام درخت پسته در زبانهای یونانی، لاتین، زبانهایاروپایی، عربی، ترکی، ژاپنی، روسی و دیگر زبانها از نام ایرانی این درخت گرفته شده است.
در پارسی قدیم نام این درخت پیستاکو، در پارسیمیانه (پهلوی) پستاک بوده و بعدها به پسته تبدیل شده است (جلالی، 1389).
1-9-1 ارقام پسته
مهمترین ارقام پسته در ایران عبارتند از: اکبری، کلهقوچی، احمدآقایی، اوحدی، بادامی، زرند، ممتاز، خنجری، شاهپسند، سفیدپسته، نوق، قزوینی. از بین ارقام پسته رقم اکبری یکی از ارقام تجاری و اقتصادی با ارزش است (غفوراللهی، 1390).
10-1 دلایل انتخاب آسپرژیلوس جهت انجام آزمایشات
در این پایاننامه جهت بررسی اثر ضدقارچی اسانسها از قارچ آسپرژیلوسفلاووس استفاده گردیده این کپک به چند دلیل جهت انجام آزمایش انتخاب شده است که عبارت است از:
الف) جنس آسپرژیلوس دارای دامنه انتشار بسیار وسیعی است و اسپورهای آن را تقریباً در همه جا، در هوا، آب و خاک میتوان مشاهده کرد.
ب) سیستم آنزیمی پرقدرت آسپرژیلوسها به آنها این توانایی را میدهد که سریعاً با مواد غذایی آداپته شده و رشد خود را شروع کنند و همین قابلیت آداپتاسیون و امکان استفاده راحت از یک ترکیب غذایی موجب میشود تا آسپرژیلوسها در مقابل ترکیبات ضدقارچ بهتر و بیشتر از سایر قارچها مقاومت نمایند و به سرعت با مواد ضدقارچ نیز آداپته شده و رشد خود را مجداداً از سر گیرند.
ج) آسپرژیلوسها از رشد بسیار سریعی برخوردارند این کپک ها در محیطکشت سریعاً رشد نموده و ظرف چند روز به مرحله اسپورزایی رسیده و قادر به تولید مقدار بسیار زیادی اسپور میباشد و اسپور تولید شده توسط این قارچها نیز مقاومت مناسبی داشته و برای مدت زیادی قابل نگهداری هستند، کلیه این عوامل موجب میشود تا قارچهای موجود در این جنس برای انجام تحقیقات و مطالعات آزمایشگاهی بسیار مناسب باشند ( راد، 1378 ).
11-1 گیاهانداروئی مورد مطالعه
نام فارسی: رازیانه
نام انگلیسی: Fennel
نام علمی: Foeniculum vulgar Mill
تیره:Apiaeeae umbelliferae
ویژگی گیاهشناسی
گیاهی متعلق به چتریان است ارتفاع گیاه تا حدود 5/1 متر در شرایط مساعد میروید و در روی ساقه شیارهای طولی و موازی مشاهده میشود برگها بریدگیهای عمیق داشته و پهنک برگ به صورت رشتههای نازک تقسیم شده است. ریشه، ساقه، برگ و به ویژه دانه آن در طب گیاهی مورد استفاده قرار میگیرد، در دانه رازیانه اسانس روغنی فرار واجد تانن، قند، لعاب روغن لیما راز، فنچون، فلاندرون، متیل، چایکول، پینن، کامفن، لیمونن، دیپنتن، تیموها یدروکینون، ایسیکاسید، انیسیون و ویتامین A گزارش شده است.
نام فارسی: رزماری
نام علمی: Rosemarinus offcinalis L
نام انگلیسی: Rosemary

دسته بندی : علمی