برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

منطقه در ناحیه کوهستانی زاگرس واقع شده است به همین دلیل در دو فصل پائسز و زمستان تحت جریان‌های مرطوب مدیترانه‌ای قرار گرفتند و این جریان‌ها پس از برخورد با ارتفاعات باعث بارندگی می‌شود بطوریکه متوسط بارندگی در سال بین 350 تا 650 میلیمتر است حداکثر میزان بارندگی در اواخر پاییز 2/193 میلی‌متر و در اسفند ماه 4/102 میلی‌متر می‌باشد.
روزهای یخبندان
بطور متوسط در ایستگاه ایلام طی سال 52 روز یخبندان مشاهده می‌شود. بیشترین یخبندان در ماه ژانویه معادل 3/18 روز بوده و طی ماههای می تا اکتبر هیچ گونه بخبندان مشاهده نشده است.
بادهای مسلط
متوسط سرعت باد در مناطق کوه‌پایه‌ای استان در حدود 4/5 گره در ساعت برآورد شده است این مقدارنسبت به نواحی شرقی و شمالی افزایش محسوسی را نشان می‌دهد اما مقدار آن نسبت به نواحی پست غربی و جنوب استان ایلام تا حدودی کمتر است بررسی تطبیقی این مورد نیز از یک سو نمایانگر ارتباط متقابل مثبت ارتفاع و سرعت باد در سطح منطقه مطالعاتی است و از سوی دیگر بیانگر این است که اراضی واقع در محدوده استان ایلام از اواخر فصل سرد تا اوسط بهار تحت تأثیر بد سرعت‌ترین و مستمرترین بادهای غالب واقع می‌شود و در مقابل کل منطقه در فصل پاییز به ویژه اواسط آن آرامترین روزها را از نظر وزش باید سپری می‌کند.
رطوبت نسبی
میزان حداکثر نم نسبی در دی ماه بیش از 20 درصد و میانگین حداقل آن درتیرماه کمتر از 4 درصد در استان برآورد شده است. این تغییرات تحت تأثیر مستقیم رابطه دما و رطوبت نسبی حداکثر و حداقل روزانه، رقم کمتری را آشکار می‌سازد. ماههای آذر، دی، بهمن، اسفند دارای نم نسبی حداکثر و ماههای خرداد، تیر، مرداد، شهریور از پایین‌ترین میزان نم نسبی در سطح استان برخوردار است رطوبت نسبی در ایستگاه ایلام طی سال به طور متوسط معادل 6/48 درصد است به طور کلی در فصول پاییز و زمستان بیشترین رطوبت نسبی و در فصل تابستان کمترین رطوبت نم نسبی گزارش شده است.
ادبیات قومی استان
ساکنین استان ایلام در شهرهای ایلام، ایوان، مهران، شیروان، چرداول،ملکشاهی، دره‌شهر، آبدانان و دهلران ساکن هستند زبان این شهرستانها کردی ولری میباشد همچنین در برخی از نواحی شهرستان شیروان چرداول این زبان به لکی رایج است. درصدی از جمعیت استان را در مناطق موسیان و دشت‌عباس شهرستان دهلران را نیز عرب‌ها تشکیل می‌دهند. زبان کردی و گویش‌های آن یکی از زبان‌های هند و ایرانی است که زبان‌شناسان آن را در زمره زبان‌های ایرانی شمال غربی قرار داده‌اند. آن چه که امروزه کردی نامیده می‌شود در واقع گویش‌های مختلفی است که گاه اختلاف آنها چنان زیاد است که گویشوران سخن همدیگر را نمی‌یابند. اگر دقیق مورد مطالعه قرار گیردمشخص می‌شود که همگی دارای اشتراکات فراوان هستند. شاید بتوان گفت که دلیل اختلاف زیاد گویش‌های کردی، زیستن در مناطق مختلف جغرافیایی و همسایگی با اقوام مختلف باشد که در شکل‌گیری این گویش‌های متنوع بی‌تأثیر نبوده است.
صنایع دستی
زندگی عشیره‌ای و سنتی در استان ایلام باعث رشد و رونق صنایع دستی مرتبط با آن شده است از دیرباز بافت قالی کردی (قالیچه درشت بافت) سیاه چادر- چیغ (چیت) بافی- جاجیم‌بافی- گلیم ساده- نمدمالی- احرامی بافی- گیوه‌بافی- عبابافی در استان مرسوم بوده است. در راستای اهداف برنامه‌های آموزشی پس از ارزیابی قابلیت‌های توسعه آموزش رشته‌های مختلف بومی استان با اولویت مزیت‌های هر منطقه جهت پاسخ‌گویی به سلایق مختلف رشته‌های دیگری نظیر گلیم نقش برجسته- منبت‌چوب- سفال‌گری و طراحی روی سفال- قلم‌زنی روی مس و… در این استان راه‌اندازی شده است و زمینه آموزش آنها فراهم شده است.
فصل پنجم:
استانداردها و ریز فضاها
مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه
مساحت زیر بنا
شامل سطح اشغال شده توسط انواع فضاهای اداری بوده و به دو طریق موجودیت می یابد.
مساحت زیر بنای خالص ساختمان
عبارت است مجموع مساحت زیر بنا در گروه های مختلف.
مساحت زیربنای ناخالص ساختمان
عبارت است از مجموع مساحت زیربنای خالص ساختمان به اضافه فضاهای گردش افقی و عمودی.
جمعیت اداری
عبارت است از تعداد کارکنانی که دارای شرح وظاف سازمانی مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور هستند و به دو شکل زیر طبقه بندی می گردد:
رده بندی 24 گانه شغلی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بر حسب نوع وظایف اداری محوله به کارکنان (طبقه بندی مشاغل اداری)
دسته بندی : علمی