برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
ماخذ: گیفورد ، 1378: 54
بسیاری از پژوهشهای مربوط به روابط بین افراد حاکی از آن است که :1.وجود رابطه مثبت بین افراد به کم شدن فاصله یا کوچک شدن محدوده فضای شخصی بین آنها منجر می‌شود .2. افرادی که نزدیک هم قرار می‌گیرند ، افرادی هستند که رابطه مطلوب با هم دارند .
دیدگا ههای تعاملی در مکاتب روا نشناسی بر این باورند که انسان با محیط ارتباط برقرار مینماید، در آن دخل و تصرف میکند و از آن تأثیر میپذیرد. با تاکید بر دیدگا ههای اقتصادی و جمعیتی و کم توجهی به نیازهای دیگر انسان، محیط زندگی از کیفیت لازم کم بهر ه میماند و ساکنان محیطهای اداری با کم شدن حس تعلق به محیط زندگی، دچار نوعی بی هویتی میشوند. (علیرضا عینی فر، آزاده آقالطیفی،1390 )
انسان نیازمند آرامش، احساس امنیت در زندگی خصوصی خود و محترم شمردن قلمرو خویش از جان دیگران است. قلمرو ابزاری برای گذر از یک فضای ساده است که میتوان آن را یک سازوکار پشتیبان برای نیازهای اصلی زندگی دانست.
محققان نشان دادند مشکلات دفاتربا پلان باز از دیدگاه کارکنان مانند سر و صدا، فقدان حریم خصوصی و عوامل دیگر مثل عدم تمرکز حواس می‌باشد (ایوانس و جوهانسون ، 2000؛ ساندستروم و همکاران، 1994). با توجه به گفته‌های هال (1996)، افراد فضای شخصی خود را دارند تا زمانیکه این حریم نقض شود که در صورت نقض این حریم آنها احساس ازدحام و ناراحتی می‌کنند. بنابراین هنگامی که نقض فضای شخصی در طراحی پلان باز بیشتر رخ می‌دهد، سطح راحتی کارکنان پایین می‌آید و احساس ازدحام و از دست رفتن حریم خصوصی به فرد دست می‌دهد. این احساس ازدحام و نبود حریم خصوصی سپس نارضایتی و واکنش‌های منفی توسط کارمندان در محل کار را به دنبال دارد (اولدهام و راچفورد ، 1983).
چان (1999) در پژوهشی بیان می‌کند که دو فاکتور رایج تأثیرگذار بر حریم خصوصی یکی محدود کردن فضای شخصی و دیگری تعامل ناخواسته بیش از حد است. مطالعات متعدد نشان می‌دهد که دفاتر با پلان باز با کاهش رضایت شغلی، کاهش انگیزه، و حفظ حریم خصوصی کم، در ارتباط هستند (میتال و همکاران، 1992). کارکنان در دفاتر با پلان باز گزارش می‌دهند که شرایط استرس‌زا در این محیط‌ها موجب ایجاد ارتباط بین طرح‌های با پلان باز و شکایات، خستگی، رنجش، ناراحتی عمومی، و از دست رفتن سلامتی و… به عنوان مثال سردرد و عفونت‌های تنفسی شده است (هد ، 1982).
با وجود ایراداتی که به دلیل کمرنگ شدن حریم خصوصی در ادارات پلان باز ، بر آنها وارد است ، اما بسیاری از افراد نیز بر این باورند که باز بودن فضای کار و داشتن نظارت همکاران بر کار یکدیگر سبب می‌شود تا کارکنان اداره بیشتر به انجام وظایف خود اهمیت داده و همچنین در محل کار خود حضور پررنگ تری داشته باشند .
2-3-1 سر و صدا بعنوان استرس فیزیولوژیک
اثرات صدا بر روی کارایی
مشکلات سر و صدا در یک دفتر مساله ای غیرقابل اجتناب است. مطالعات نشان می‌دهد که وقتی صدا کم می‌شود، خطای کار کم و تولید بیشتر می‌گردد. ساندستروم و همکاران (1994) اظهار داشتند که سر و صدا به عنوان یک عامل استرس‌زا با رضایت شغلی در یک محیط کاری مرتبط است. به نظر کارهای ساده‌تر (مانند کار روزمره) که نیاز کمتری به هوش و نظارت دارند، کمتر تحت تأثیر حواس‌پرتی در محیط کار هستند و کارهای پیچیده‌تر نیاز بیشتری به تمرکز دارند (بلوک، استوکز و…) و مشاغل پیچیده‌تر در دفاتر با پلان- باز بیشتر دچار حواس‌پرتی می‌شوند. آمار انجمن مدیریت داده‌ها نشان می‌دهد که عدم حفظ حریم خصوصی آکوستیک در ادارات با پلان باز می‌تونه بهره‌وری را بیش از 40% کاهش داده و خطا را بیش از 27% افزایش دهد (مک لاجلم 2000).
بر اساس تحقیقات آزمایشگاهی هر چند صدای پیوسته بر میزان کارایی درفعالیت های ذهنی و حرکتی ساده اثر سویی ندارد، اما اگر صدا نامنظم و متناوب و غیرقابل پیش بینی باشد بر کارایی در امور مراقبتی، حافظه ای و وظایف پیچیده که شخص همزمان باید دو عمل را انجام دهد تاثیر منفی می گذارد. ضمنا اثرات صدا برروی کارایی به عوامل مختلفی چون: نوع صدا و شدت آن، قابل پیش بینی یا غیرقابل پیش بینی بودن آن، نوع کار و وظیفه، میزان قدرت تحمل استرس و دیگر ویژگی های شخصیتی فرد بستگی دارد.
یکی‌ از مشکلات‌ و مسائل‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ ، وجود سروصدای‌ بیش‌ از حد مجاز در اکثر محیط‌های‌ کار است. صدمات‌ سروصدا بیشتر متوجه‌ سیستم‌های‌ شنوایی‌ و اعصاب‌ است‌ و می‌تواند منجر به‌ کاهش‌ بازدهی‌ کار، کاهش‌ دقت‌ و در نهایت‌ امکان‌ ایجادحادثه‌شود.
‌اثرات‌ سروصدا:
الف‌ – اثرات‌ غیرمستقیم‌
1- اثر بر وضع‌ روانی‌ – وجود سروصدای‌ بیش‌ از حد در محیط‌ باعث‌ عصبانیت‌ و تحریک‌پذیری‌ فرد کارگر شده‌ و سبب‌ می شود که‌ فرد یک‌ حالت‌ تهاجمی‌ به‌ خود گیرد و در برابر کوچکترین‌ تحریکی‌ پرخاشگری‌ کند. وجود عصبانیت‌ باعث‌ به‌ وجود آوردن‌ مشکلاتی‌ از قبیل‌ منازعات‌ بین‌ کارگران‌ و اختلافات‌ خانوادگی‌ نیز خواهد شد و بدین‌ترتیب‌ ممکن‌ است‌ شرایط‌ ایجاد حادثه‌ مهیا گردد.
2- اثر پوششی‌ بر شنوایی‌ – وجود سروصدا در محیط‌ باعث‌ می شود که‌ کارگر نتواند صداهای‌ مفید و فرامینی‌ را که‌ شفاهاً‌ به‌ وی‌ داده‌ می شود دریافت‌ کند و خود این‌ امر می‌تواند در ایجاد حادثه‌ دخیل‌ باشد.
3- اثر بر وضع‌ عمومی‌ بدن‌ – وجود سردرد، سرگیجه، ضعف‌ عمومی، تشدید صرع‌ در افراد مصروع، افزایش‌ تعداد تنفس‌ و ضربان‌ قلب، فشارخون‌ و کندی‌ کار دستگاه‌ گوارش‌ در بین‌ کارگران‌ شاغل‌ در محیط‌های‌ صنعتی‌ با آلودگی‌ صوتی‌ گزارش‌ شده‌ است. همچنین‌ دیده‌ شده‌ است‌ که‌ وجود سروصدا اثر منفی‌ در میزان‌ تولید داشته‌ و سبب‌ بی‌دقتی‌ فرد کارگر نسبت‌ به‌ انجام‌ کار می شود.
ب‌ – اثرات‌ مستقیم‌
بیشترین‌ خطر سروصدای‌ بیش‌ از حد در محیط‌های‌ کار، متوجه‌ دستگاه‌ شنوائی‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ کری‌ عارض‌ می شود. کری‌ شغلی‌‌ در اثر کار کردن‌ در محیط‌های‌ پرسروصدا به‌ وجود می‌آید.
قبل‌ از ایجاد کری‌ دائم، کری‌ موقت‌ به‌ وجود می‌آید. در این‌ حالت‌ بعد از ترک‌ کار پرسروصدا و یا پس‌ از اصلاح‌ آلودگی‌ صوتی‌ در محیط‌ به‌تدریج‌ قدرت‌ شنوائی‌ کارگر بازگردانده‌ می شود. در حالیکه‌ در کری‌ دائم‌ افت‌ شنوائی‌ تثبیت‌شده بوده‌ و پس‌ از قطع‌ تماس‌ با سروصدا دیگر پیشرفت‌ نمی‌کند.
در اماکن با پلان باز سر و صدا یکی از فاکتورهایی است که ممکن است راندمان مورد انتظار و بهره‌وری را تضعیف کند (تونیا و همکارن، 2008).
با توجه به گفته‌های لاون و سودفیلد (1992)، سر و صدا فقط مختص به صحبت‌ها نیست بلکه صداها با تلفن، دستگاه کپی و صفحه کلید ایجاد می‌شوند. آنها همچنین بیان کردند که اخلال در کار نمی‌تواند تنها به صحبت کردن نسبت داده شود.
اسمیت (1989) تأثیر سر و صدا به عملکرد کارکنان را بررسی کرد. با وجود بررسی گسترده، اسمیت به این نتیجه رسید که تأثیر سر و صدا چندان مشخص نیست و به موضوعات زیاد بستگی دارد، محققان نیازمند آنالیز سؤالاتی از قبیل چه نوع صدایی با چه صوتی چگونه بر عملکرد تأثیر می‌گذارد، هستند.
دیگر مطالعات به این نتیجه‌ رسیده‌اند که سر و صدای دفاتر باز می‌تواند استرس‌زا و از بین برنده انگیزه باشد (ایوانس و جانسون ، 2000). بدلیل پیچیده‌تر شدن تکنولوژی کار، فرکانس اختلالات مرتبط با استرس در محیط کار افزایش پیدا کرده است (کانکلین، 1987).
کارکنان دفاتر، بویژه، بطور مدام گزارش می‌دهند: “توانایی تمرکز بدون سر و صدا و دیگر اخلال‌گرها” یکی از مهم‌ترین جنبه‌های محیط کار است (لوئیس هریس ، 1980).
دسته بندی : علمی