برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
با این توصیف و در نظر داشتن اینکه، تمرکز هدررفت آب و بطور کلی آب بدون درآمد بر روی دو بخش مشترکین و مصرف کنندگان و سیستم تامین، ‌انتقال، ذخیره، توزیع و مصرف که مجموعاً مدیریت آبرسانی را تشکیل می‌دهد، خلاصه گردیده است. لذا، با پذیرش اینکه مجموعه آبرسانی بصورت یک سیستم عمل می‌نماید، اجزاء آن در کنش و واکنش دائمی با هم قرار داشته و می‌توان دریافت که کل اجزاء سیستم در ایجاد آن نقش داشته و نمی‌توان یک جزء را بدون تاثیر بر اجزاء دیگر بحساب آورد.
بعبارتی در موضوع آب بدون درآمد و ارائه راهکارهای اجرائی و عمل به آن بایستی تمام جوانب فعالیتها مورد بررسی قرار گیرد و گزینه‌های مختلف قبل از اجراء‌ به آزمون گذارده شود و در نهایت براساس گزینه‌های برتر، فعالیت‌های اجرائی دنبال گردد.
از اینرو، تنها در صورتی می‌توان به نتایج مطلوب در کاهش و کنترل آب بدون درآمد دست یافت که کل مجموعه بصورت یک سیستم واحد نگریسته شود و تمامی فعالیت‌ها درون سیستم اولاً بصورت استاندارد و هدفمند انجام شود و ثانیاً تاثیر هر یک از عوامل برهم و بر کل سیستم مشخص گردد. بدین سبب این کار میسر نمی‌باشد مگر اینکه به مدیریت جامع‌نگر پیش از پیش پرداخته شود.
مدیریت هدررفت آب، منوط به یک واحد یا بخش در شرکتهای آب و فاضلاب نبوده، بلکه اغلب بخشها و واحدها به نوعی در آن دخیل هستند که هر کدام وظایف دیگری علاوه بر توجه به موضوع هدررفت آب دارند. این فعالیت‌های داخلی ممکن است مشکلاتی را در رسیدگی به هدررفت آب ایجاد کند. از اینرو، بایستی بگونه‌ای عمل گردد که این تداخلات به حداقل ممکن برسد. این کار نیز میسر نمی‌باشد مگر اینکه، بدون اینکه تداخلی در روند جاری بخش‌های مختلف عملکردی و بهره‌برداری شرکت صورت پذیرد، هر بخش با انجام فعالیت‌های روزمره خود، بطور خودکار اطلاعات مورد نیاز مدیریت آب بدون درآمد را فراهم نماید.
انجمن بین‌المللی آب و اخیراً نیز انجمن تحقیقات آب آمریکا، چهار راهکار را برای مدیریت هدررفت واقعی و ظاهری به شرح نمودارهای شماره (1-1) و (1-2) پیشنهاد نموده‌اند.
نکته قابل توجه اینکه، هر چند راهکارهای ارائه شده در دو نمودار بصورت جداگانه آورده شده، ولی عملاً جداسازی و تفکیک فوق بدین معنی نمی‌باشد که پرداختن به موضوع هدررفت ظاهری جدای از هدررفت واقعی می‌تواند دنبال گردد و بالعکس.
بطور نمونه، مدیریت فشار و هیدرولیک جریان تابع مستقیمی از مصرف می‌باشد، ‌لذا در صورتیکه مشترکین و مصارف بدرستی شناخته نشوند و پردازش اطلاعات قرائت و آنالیز مصرف بدرستی صورت نپذیرد، نمی‌توان انتظار مدیریت بهینه‌ای در هیدرولیک سیستم توزیع آب (‌فشار و جریان) را داشت. یا سرعت بخشیدن و ارتقاء کیفیت تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات، وابستگی زیادی به اطلاعات مربوط به شبکه توزیع و انشعابات دارد، از اینرو، در صورت عدم و جود یک سیستم مدیریت کارآمد در بخش مشترکین، عملاً دست یافتن به سرعت و کیفیت مطلوب میسر نمی‌باشد. بدین سبب، حصول نتایج مطلوب در هر بخش منوط به وجود مدیریت جامع و ارتباط اطلاعاتی مناسب بین اجزاء عملکردی در کنترل و کاهش آب بدون درآمد است. از اینرو، عدم شناخت این روابط مدیریتی و اطلاعاتی، موجب ضعف در نتیجه‌گیری از فعالیت‌های که انجام می‌شود، خواهد شد.
عموماً، اغلب بهره‌برداران به موضوع هدررفت واقعی بیشتر از ظاهری توجه می‌کنند در حالیکه غفلت از هر کدام به منزله نتیجه‌گیری غلط و تبعاً منجر به ارائه راهکارهائی می‌گردد که نتیجه مطلوبی را در شاخص‌های عملکردی هدررفت آب نخواهد داشت. از اینرو، همان دقتی که در خصوص هدررفت واقعی مطرح است بایستی در خصوص هدررفت ظاهری نیز مورد توجه واقع گردد. برای حصول نتیجه مناسب در این بخش استفاده از روشهای آماری، نتایج آزمون‌ها و بازدیدهای میدانی و آزمایشگاهی با همان دقتی که در خصوص هدررفت واقعی بکار می‌رود، توصیه شده است.
در خصوص هدررفت ظاهری، کار به ظاهر آسانتر می‌باشد ولی در باطن بدلیل تنوع عوامل تاثیر گذار پیچیدگی‌های خاصی در آن نهفته است. از اینرو، استفاده از روشهای ریاضی و مدل‌های ریاضی و آماری و اقتصادی می‌تواند تا حدود زیادی به شناسائی و کاهش و کنترل آن کمک نماید.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق با موضوع : انشایی

نمودار 1-1- راهکارهای کنترل و کاهش هدررفت و اقعی

نمودار 1-2- راهکارهای کنترل و کاهش هدررفت ظاهری
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بر‌طبق تجربیات بدست آمده از مطالعات انجام شده در کشورهای اروپایی و آمریکائی مشخص گردیده که خطای و کاهش دقت کنتورها در طول زمان می‌تواند تاثیر بسزائی در اقتصاد شرکتها داشته باشد و از آنجائیکه کنتور رابط مصرف و توزیع می‌باشد، لذا خطا در این جز از سیستم در نهایت می‌تواند به برآوردهای غلط و در نتیجه بکارگیری راه‌حل‌های غیرمنطقی گردد. بطور کلی دلایل نیاز و ضرورت انجام تست آماری و دوره‌ای کنتورهای مشترکین با توجه به مسئولیت و وظایف شرکتهای آب و فاضلاب در تامین و توزیع بهینه آب و جلوگیری از هدررفت این کالای با ارزش را می‌توان، در مواردی به شرح ذیل خلاصه نمود:
1-3-1- ضرورت انجام از جنبه فنی
در اولین همایش سازگاری با کم آبی با توجه به اعلام نام سال 1387 به عنوان ” سال مقابله با هدررفت آب “، پیشنهاد شده تا کلیه راهکارهای سخت افزاری و نرم افزاری توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات تحقیقاتی برای مقابله با بحران آب که از جمله عوامل موثر در آن هدررفت آب و منجمله هدررفت ناشی از کنتورهای مشترکین می‌باشد، در دستور کار قرار گیرد.
از اینرو در حل مسائل فنی و علمی مرتبط با فعالیتهای آب بدون درآمد که کنتور و دقت آن جزء مهمی از این سیستم محسوب می‌گردد، دسترسی به اطلاعات جامع و ساماندهی شده و ابزارها، می‌تواند در انجام فعالیتها بسیار سودمند باشد و لذا لزوم شناخت وضعیت کنتورها و دقت آنها ضروری می‌نماید.
1-3-2- ضرورت انجام از جنبه اقتصادی
امروزه، تصور این موضوع که بتوان یک سازمان مناسبی را بدون داشتن یک پلان اقتصادی بر مبنای نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات داشت، غیر ممکن و یا بسیار سخت است.
اقتصاد در شرکتهای آب و فاضلاب، تابع درآمد حاصل از فروش انشعاب و آب است. لذا هر گونه ضعف در عملکرد شرکتها یا تجهیزات مورد استفاده ( از جمله کنتورهای مشترکین ) در این خصوص،‌ موجب کاهش شاخص‌های اقتصادی و در نتیجه اختلال در عملکرد آنها می‌گردد. شرکتهای آب و فاضلاب بعنوان بنگاه‌های اقتصادی بایستی قادر باشند که براساس درآمدهای خود پاسخگوی انتظارات جامعه تحت پوشش باشند، که این امر تنها با تمرکز بر روی منابع درآمدی و جلوگیری از هدررفت آن امکان پذیر است. بدیهی است هر شرکتی که در این راه موفق تر عمل نماید و کنترل درستی بر منابع درآمدی و عوامل موثر بر آن داشته باشد، از شانس موفقیت بهتری در ارائه خدمات و در نتیجه رضایت عمومی برخوردار است.
بر طبق تجربیات بدست آمده از مطالعات انجام شده در کشورهای اروپائی و آمریکائی مشخص گردیده که خطای و کاهش دقت کنتورها در طول زمان می‌تواند تاثیر بسزائی در اقتصاد شرکتها داشته باشد و از آنجائیکه کنتور رابط مصرف و توزیع می‌باشد، لذا خطاء در این جزء از سیستم در نهایت می‌تواند به برآورد‌های غلط و در نتیجه بکارگیری راه حل‌های غیرمنطقی گردد.
1-3-3- ضرورت انجام از جنبه اجتماعی
با نگاهی به تجربیات بدست آمده در سطوح ملی و منطقه‌ای، ملاحظه می‌گردد هر جا که شفافیت لازم در عملکردها وجود داشته، مردم از ارائه دهنده خدمات رضایت کافی داشته و هر جا که این شفافیت و جود نداشته، مردم رضایت مندی لازم را از ارائه خدمات نداشته اند. این موضوع به عینه در مبحث مصارف مشترکین که توسط کنتور اندازه‌گیری می‌شود و جود دارد. بگونه ایکه و جود کنتورهایی با خطای بالا عمدتاً موجب افزایش نارضایتی مردم به سبب بالاتر بودن هزینه آب مصرفی مشترکین و در نتیجه مراجعه مشترکین به شرکتها و ارائه اعتراض به قبوض صادره می‌گردد. این موضوع علاوه بر نارضایتی مشترکین موجب هدررفتن وقت پرسنل شرکتهای آب و فاضلاب به منظور رسیدگی به این قبیل شکایت‌ها می‌گردد.
همواره بدلیل مشخص نبودن وضعیت دقت و خطای کنتورها، زمان زیادی از وقت شرکت بدون دلیل مصروف این قضیه می‌گردد و بسیاری از مشترکین نیز از این امر اظهار نارضایتی می‌کنند. این در حالیست که در صورتیکه شرکتهای آب و فاضلاب نسبت به خطای کلی موجود در سیستم اندازه‌گیری مصرف آب مشترکین خود آگاه باشند، بدرستی می توانند بر موضوع مدیریت نموده و در راستای جلب رضایت مشترکین گام بردارند.
1-3-3- ضرورت انجام از جنبه زیست محیطی

دسته بندی : علمی