برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

7- تجربه نوآوری خود مدیران ارشد شرکت؛
8- حمایت از طرح های آزمایشی کوچک در شرکت
اقدامات به موقع و اصولی مدیران ارشد سبب ساز کشف فرصت های جدید و دستیابی به بازارها و در نتیجه افزایش حجم فعالیتهای سازمان گردیده و موجب می شود تا شرکت بتواند خود را به صورت یک شرکت پیشرو و برتر معرفی نماید. بدیهی است این پیشگامی به کارکنان سازمان نیز سرایت خواهد کرد.
برای فرضیه سوم:
بین عمر شرکت های کوچک با رشد فروش آنها، ارتباطی منفی و معکوس وجود دارد.
از آنجا که این فرضیه تایید گشته و حاکی از این است که هرچه عمر شرکتهای کوچک بیشتر می شود رشد فروش آنها در جهت عکس حرکت می کند یعنی رشد فروش آنها کاهش می یابد پس شرکت های کوچک باید تا جوان هستند و عمرشان زیاد نشده است بایستی از تمام قابلیتهای موجود مانند نوآوری و ریسک پذیری بهره بگیرند و بکوشند تا بسوی آنچه که می تواند رشد فروش آنها را ارتقاء دهد پیشگام و پیش فعال باشند و از سوی دیگر نیز آمادگی و پیش بینی های لازم را جهت کاهش رشد فروشی که در آینده ای دور یا نزدیک ممکن است اتفاق بیافتد داشته باشند تا با برنامه ریزی های مناسب مانع از رشد معکوس فروش گردند .
برای فرضیه چهارم :
بین عمر شرکت های کوچک با رشد کارمندان آنها، ارتباطی منفی و معکوس وجود دارد.
در اینجا مانند حالت قبلی رشد کارکنان نیز با عمر شرکتهای مذکور ارتباطی معکوسی پیدا می کند و بنابراین می توان آنچه را در حالت قبلی بیان شد در اینجا نیز بیان نمود .
5-4 پیشنهادهایی به پژوهشگران آینده
در این بخش پیشنهادهایی برای توسعه این تحقیق و همچنین دادن ایده به علاقه مندان ارایه می گردد. پژوهشهای دیگری نیز می تواند صورت بگیرد :
در رابطه با سن:تنظیم و تدوین سیاست های بلندمدت در خصوص حمایت از فعالیت کارآفرینی و کار آفرینان نوپا و جوان
به کارگیری افراد جوان و مبتکر و بهره گیری از فکر وخلاقیت آنها و همچنین به کارگیری افراد با تجربه تر در کنار افراد جوان
در رابطه با جنسیت:تدوین برنامه هایی در خصوص به کارگیری افراد کارآفرین و خلاق(مرد و زن) واستفاده از تواناییهای آنها در قسمت مربوطه(خط تولید یا قسمت اداری)
در رابطه با تحصیلات:تدوین دوره های آموزشی بلندمدت در چهارچوب دوره های تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا وایجاد مراکز آموزشی کارآفرینی در سطح دبیرستان ها ومدارس راهنمایی و ابتدایی
پیشنهادات دیگر:
بررسی تطیبقی دو بنگاه از نظر ارتباط جهت گیری کارآفرینی با رشد شرکت
مسائل و موانع پیش روی در پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در یک سازمان
تحقیقات آتی می تواند در خصوص متغیرهای تخصصی تر و متمرکز تری انجام گیرند و حتی از متغیرهای واسطه ای نیز استفاده گردد .
شناسایی و معرفی طرح‌ها و تلاش‌گران برگزیده در حوزه اشتغال و کارآفرینی
ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی به منظور ایجاد اشتغال بیشتر
تبیین شرایط محیطی لازم برای پرورش و رشد استعدادهای کارآفرینی
ایجاد و گسترش صنایع کوچک به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور
معرفی یک روز به عنوان روز کارآفرین تا به عمل آنها ارزش و اعتبار بخشیم. در خاتمه امید آن می‌رود که فضای کشور به گونه‌ای فراهم شود که کارآفرینان بتوانند رشد نمایند و این امر مستلزم همکاری نزدیک محافل علمی و مؤسسات اجرایی برای شناسایی و پرورش و توسعه استعدادهای افراد است تا بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر از این ذخایر گرانبها به نحو احسن استفاده نماییم.