برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

2-4- فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی
گسترش تکنولوژی در جهان چالش برانگیز بوده است . امروزه نگرانی تمامی افراد بر این است که در دنیای رو به رشد امروز چگونه و به چه شکلی می توانیم از پس این همه مشکلات مختلف برآییم ، مشکلاتی که زاییده توسعه بشری است . در این بین قرن بیست و یکم حساسیت های بیشتری را نسبت به دیگر قرن ها شاهد بوده است ، چرا که سرعت نوآوری های علمی و تکنولوژیکی بسیار بیشتر و سریع تر از دوره های قبلی خود بوده است . انچه که امروزه متخصصان به دنبال آن هستند حل این چالش ها می باشد . ورود به قرن بیست و یکم ، همراه با چالش ها و نگرانی های بسیار جدی برای جامعه بشری بوده است که بحران های زیست محیطی ، گرسنگی و سوتغذیه و خشکسالی از آن جمله اند . متاسفانه هیج یک از برنامه های توسعه و تکنولوژی های قرن بیستمی نتوانسته اند تاثیر قاطعی در رفع شکاف توسعه و تبعات ناشی از آن داشته باشند.
بسیاری از متخصصان معتقدند که می توان امروزه با مدد جویی از تکنولوژی هایی که بشر در این زمانه بدست آورده بر برخی از مشکلات بشری چیره شد . از جمله این نوآوری های تکنولوژیکی فناوری اطلاعات است . دولت ها امید دارند تا با کمک تکنولوژی های اطلاعاتی بر بسیاری از این مشکلات فایق آیند و بتوانند در این رهگذر مسیر توسعه را شتاب بخشند . تکنولوژی های اطلاعاتی می توانند در مواجه با این چالش ها نقش اساسی داشته باشند و این نظر تا آنجا پیش رفته است که جامعه اطلاعات مدار(دانش مدار) به عنوان الگوی توسعه جهانی معرفی شده است . بر ابن اساس جوامع و ملت ها را می توان بر مبنای شاخص ارزش و دسترسی به اطلاعات در آن جامعه مورد بررسی و طبقه بندی قرار داد . دسترسی به اطلاعات در یک جامعه دانش مدار بدان معناست که تمامی افراد جامعه در هر موقعیت مکانی و زمانی دسترسی یکسانی به اطلاعات مورد نیاز خود داشته باشند . در چنین جامعه ای دسترسی به اطلاعات حق افراد و در عین حال ابزار و شاخص توسعه محسوب می شود . یکی از بارز ترین ابعاد تحولات اجتماعی ناشی از انقلاب اطلاعاتی در دو دهه اخیر مفهوم دولت در جامعه اطلاعاتی و در مقیاس محدود تر دولت الکترونیک می باشد (شیرکوند؛1384؛3)
در این بحث ها سخن از حق است ، صحبت از به رسمیت شمردن حق تمامی دولت ها و تمامی افراد برای بهره برداری از فناوری اطلاعات به جهت حل مشکلات خود است و شاید به همین دلیل باشد که دولت الکترونیکی یکی از زیر بناهای توسعه جامعه مدنی محسوب می شود. آن چه که ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم بررسی ابعاد توسعه فناوری اطلاعات و کاربرد وسیع آن در دولت ها به جهت استفاده از حق توسعه فناوری اطلاعات در هر روستا و برای هر فرد روستایی است .  
دولت الکترونیکی را به صورت های زیر می توان تعریف نمود:
دولت الکترونیکی به مجموعه فرایندهایی گفته میشود که خدمات دولتی را به صورت الکترونیکی به کاربران (شهروندان یا ارباب رجوع) ارائه می دهد.
دولت الکترونیکی بستر و زمینه مدیریت بدون کاغذ در دولت است و بیشتر ارتباطات میان اداره ها (با هم و با مردم) را به صورت الکترونیکی انجام می دهد.
دولت الکترونیکى ارائه خدمات دولتی با بهره گیری از فناوری اطلاعات به صورت شبانه روزی است.
دولت الکترونیکی استفاده از فناورى براى ساده سازى کارهاى دولت به کمک ارائه خدمات و اطلاعات کارا و مؤثر به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.
دولت الکترونیکی به مجموعه ارتباطات الکترونیکی اطلاق مى گردد که از طریق شبکه اینترنت میان دولت، شرکتها، شهروندان و کارکنان دولت برقرار می شود.
در واقع می توان تعاریف بالا را به صورت زیر جمع بندی کرد که دولتی الکترونیکی برای کاهش کاغذ بازی ها و به جهت ارایه خدمات شبانه روزی از طریق اینترنت مطرح شده است . هدف از دولت الکترونیکی به یک معنا ارایه خدمات و تسهیل خدمت رسانی به مردم به جهت افزایش رفاه آن ها است . دولت الکترونیکی تسهیل کننده ارتباط بین دولت و مردم و رابط مردم و دولت است .
2-5- مفهوم دولت الکترونیکی
امروزه بحث حکومت مداری الکترونیکی بسیار مطرح شده است . دولت باید بتواند از طریق فناوری اطلاعات تمامی جنبه های حکومت داری که لازمه هر دولت و کشوری است پیاده نماید . این موضوع به معنای افزایش اشراف دولت بر تمامی بخش های کشور است . لازمه این کار گسترش فناوری اطلاعات در دولت و زیر مجموعه های آن است . دولت الکترونیکی امکان حکومت مداری الکترونیکی را فراهم می کند و شهروندان جامعه که دریافت کننده خدمات هستند از طریق امکاناتی که حاصل توسعه فناوری اطلاعات در آن جامعه است می تواند نیازهای خود را برطرف کنند . طبیعی است که باید در این رابطه آموزش های لازم صورت پذیرد .(نقشینه؛1386؛2)
می توان ارتباط متقابلی بین دولت الکترونیکی ، جامعه الکترونیکی و حکومت مداری الکترونیکی قایل شد که در شکل 1 این ارتباط مشخص است .
2-6- مزایاو موانع دولت الکترونیک
سرعت فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف متفاوت است و در برخی از کشورها سریع تر و برخی از کشورها کند تر است . این تفاوت توسعه بین کشورها مربوط به زیر ساخت ها و آمادگی فیزیکی و تا حدودی فرهنگی افراد و سازمانها می باشد. کشورهای مختلف جهان بر اساس شاخص های گوناگون عصر حاضر در زمینه توسعه فناوری اطلاعات به پنج گروه مختلف به شرح زیر تقسیم بندی می کند:
1- کشورهای پیشتاز:که 13 درصد کشورهای جهان را شامل می شوند این کشورها با سیاست گذاری های کلان توانسته اند خود را به جایگاه فعلی برسانند از جمله آنها می توان به آمریکا ، آلمان و سنگاپور اشاره کرد.
2- کشورهای تند رو: که با اندکی تاخیر و با برنامه ریزی های دقیق به دنبال کشورهای پیشتاز در حال حرکتند. این کشورها شامل ایتالیا، مجارستان، کویت و… هستند.
3- کشورهای پیش رو: کشورهایی همچون آفریقا، روسیه، شیلی که با شناخت وضعیت موجود فناوری اطلاعات و اهمیت آن اقدامات لازم را با برنامه ریزی های گسترده شروع کرده اند.
دسته بندی : علمی