دیدگاه سنتی تعارض و هشت کارکرد مثبت تعارض

دیدگاه های تعارض :

آنچه که تعارض را ایجاد می کند ، وجود نظرات مختلف و بدنبال آن سازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است .درک نظریات مختلف کمک می کند تا شیوه های مناسبی  را برای حل تعارض انتخاب کنیم. در طول سالهای اخیر ، سه نظریه  متفاوت در مورد تعارض مطرح شده است.

دیدگاه سنتی :

ازتعارض باید گریخت چراکه کارکردهای زیانباری در درون سازمان بجای خواهدگذاشت . دراین دیدگاه تعارض با واژه هایی چون ویران سازی،تعدی،تخریب،بی نظمی مترادف است لذا باید ازآنها دوری جست .
دیدگاه روابط انسانی : تعارض پدیده ای غیرقابل اجتناب وطبیعی است ونمی توان آنرا حذف کرد .بایدباتعارض را فراگرفت ودرصورت امکان آنراحل وفصل کرد .

دیدگاه تعاملی : تعارض نه تنها می تواند نیروی مثبتی درسازمان ایجادکندبلکه یک ضرورت بدیهی برای فعالیت های سازمانی بشمارمیرود. ابتدابایدریشه تعارض که بنیادی است شناخت سپس درجهت نظم دادن به آن کوشید .( رزقی رستمی،آقایار،1389)

هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر

1-بهره‏ گیری از انرژی به جای سرکوب آن

۲-استفاده خلاقانه ازتعارض درجهت رشد پرسش‏ ها و آرای جدید

۳-برملاشدن احساسات و افکاری که تاکنون مخفی مانده‏اند

۴-خلق شیوه‏ هایی نوین برای مدیریت تعارض توسط زوجین

۵-ارزیابی مجدد قدرت در رابطه

۶-خلق یک فضای همکاری و مشارکت

۷-یادگیری دیدی منطقی نسبت به مسائل

۸-مذاکره دوباره درمورد قراردادهای دیرین وتغییرانتظارات در رابطه

 

 

]]>

Author: حمیدی