فایل های دانشگاهی

رابطه بین تصویر سازمانی با وفاداری مشتریان بانک رفاه(مطالعه موردیشعب منطقه شمال تهران )

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – بازاریابی
عنوان :
رابطه بین تصویر سازمانی با وفاداری مشتریان بانک رفاه(مطالعه موردی:شعب منطقه شمال تهران )
استاد راهنما:
دکتر ارسلان ایرجی راد
نگارش:
جعفر خاکپور
تابستان ۱۳۹۳

واحد نراق
صورتجلسه دفاع
با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم/آقای:…………………………………….
به شماره دانشجویی: در رشته تحت عنوان: …………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان)مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق به تاریخ
/ / ۱۳ تشکیل شد.در این جلسه پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره __________ با امتیاز………………….. دریافت نمود.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

    1. استاد راهنما: امضاء تاریخ

 

 

    1. استادمشاور(مشاوران): امضاء تاریخ

 

 

    1. استاد داور: امضاء تاریخ

 

 

    1. مدیرگروه آموزشی: امضاء تاریخ

 

 

    1. معاون پژوهش و فناوری: امضاء تاریخ

 

 

اداره کل تحصیلات تکمیلی
بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت اثر
اینجانب جعفر خاکپور متعهد می شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است ، مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است . این پایان نامه قبلاَ برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است. در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد.کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه آزاد نراق می باشد.

جعفر خاکپور
۲۶/۶/۱۳۹۳

قدردانی وتشکر
اکنون که به لطف خداوند متعال این رساله تحقیقی به پایان رسیده است برخود لازم می دانم از اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر ایرجی راد که با راهنمایی های بی دریغشان اینجانب را در امر تحقیق وتکمیل این پایان نامه یاری نموده اند ، بی نهایت تشکر نموده ومراتب قدردانی خودراابرازنمایم.همچنین از کلیه مشتریان عزیز که در تکمیل پرسشنامه ها وقت صرف نموده اند سپاسگزاری می نمایم وبرای تمامی پویندگان علم ودانش آرزوی موفقیت وکامیابی دارم.

از همسر بزرگوارم به‌پاس همراهی بیدریغشان
و نیز پدر و مادر بردبارم که همواره حامی من در تمام مراحل زندگی‌ام بوده‌اند
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………… ۱
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
۱-۱مقدمه………………………………….. ۳
۱-۲- بیان مسأله……………………………………. ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ………………….. ۸

۱-۴- اهداف پژوهش…………………………. ۹
۱-۵- فرضیه های تحقیق……………………… ۱۰
۱-۶- قلمرو تحقیق ………………………….. ۱۱
۱ -۶-۱ – قلمرو موضوعی…………………… ۱۱
۱-۶-۲ – قلمرو مکانی……………………… ۱۱
۱-۶-۳ -قلمرو زمانی……………………… ۱۱
۱-۷- تعریف واژگان کلیدی تحقیق……………… ۱۲
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱-مقدمه………………………………. ۱۵
۲-۲- تصویر سازمانی…………………….. ۱۶
۲-۲-۱- تصویر……………………………. ۱۶
۲-۲-۲- پیچیدگی تصویر در حوزه خدمات………… ۱۸
۲-۲-۳- تصویر سازمان……………………….. ۲۰
۲-۲-۴- اهمیت مدیریت تصویر سازمانی…………….. ۲۰
۲-۲-۵- مدل های ارائه شده در زمینه تصویر سازمانی.. ۲۲
۲-۲-۵- ۱- مدل کرنلیسن……………………… ۲۳
۲-۲-۵- ۲- مدل آبرات و موفوکنگ………………. ۲۵
۲-۲-۵- ۳- مدل لمینیک، شوجیف و استروکنز………… ۲۸
۲-۲-۵- ۴- مدل ویگودا گدت و بن زاین…………. ۲۹

 

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *