برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
3-5-2- اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک:
3-5-2-1- تولید جریان روتور:
روتور ماشین باید به وسیله جریانی تغذیه شود به عنوان مثال: روتور ماشین بوسیله یک مبدل الکترونیکی پر قدرت تغذیه شود (این روش مستقیم است) و یا یک جریان کوچک، ماشین تحریک را تغذیه می‌کند که به طور منظم جریان روتور زیاد می‌شود. (روش غیر مستقیم). ]25و13 [
3-5-2-2- منبع تغذیه:
سیستم تحریک به منظور تولید جریان به منبع تغذیه نیاز دارد منبع تغذیه به دو صورت تغذیه موازی و تغذیه سری کاربرد دارد. تغذیه موازی تغذیه‌ای است که از ترمینالهای ماشین گرفته می‌شود و تغذیه سری تغذیه‌ای است که از تغذیه کمکی گرفته می‌شود. ]25[
3-5-2-3- سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر):
میکروکنترلر یک کنترل‌کننده حلقه بسته است که سیگنالی متناسب با ولتاژ خروجی ژنراتور را با یک ولتاژ مبنای ثابت مقایسه نموده و خطای ولتاژ به دست آمده را جهت کنترل خروجی سیستم تحریک مورد استفاده قرار می‌دهد. ]13و25[
اگر بار ژنراتور تغییر کند ولتاژ خروجی ژنراتور نیز تغییر می‌کند که این منجر به ارسال سیگنال خطا می‌گردد. خطای ولتاژ بوسیله تنظیم‌کننده ولتاژ تقویت شده و جهت کاهش یا افزایش میزان تحریک مورد استفاده قرار می‌گیرد تا ولتاژ خروجی ژنراتور را به مقدار اصلی خود برگرداند. پاسخ سریع و پایدار میکروکنترلر به تغییرات بار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ]13و25[
میکروکنترلر ولتاژ خروجی ژنراتور را از طریق ترانسفورماتور ولتاژ مربوط به خود دریافت می‌نماید. سیگنال ولتاژ سپس یکسو و صاف شده و با ولتاژ مبنا مقایسه می‌گردد. امکان تغییر ولتاژ مبنا با توجه به نیاز سیستم توسط اپراتور وجود دارد.
علاوه بر وظیفه اصلی کنترل ولتاژ، وظایف حیاتی دیگری بعهده میکروکنترلر است. میکروکنترلر شامل حلقه‌های کنترلی دیگری برای کنترل حدی مگاوار و فلوی اضافی می‌باشد.
3-5-2-4- مدار دنبال کننده خودکار:
در میکروکنترلر دو کاناله هر دو کانال تنظیم‌کننده می‌تواند بطور همزمان فعال باشند و هر کانال نیمی از نیازهای سیستم تحریک را برآورده سازند. روش دیگر فعال بودن یک کانال و رزو بودن کانال دیگر است که در صورتی که کانال فعال از کار بیفتد کانال رزرو وظیفه کانال فعال را دنبال خواهد کرد. ]25و13[
3-5-2-5- کنترل تحریک:
علاوه بر حلقه کنترل ولتاژ، تجهیزات مدرن تحریک شامل تعدادی مدارهای محدودکننده جنبی می‌باشند که بصورت کنترل کننده‌های موازی با مدار کنترل ولتاژ کار می‌کنند و در صورتیکه متغیر محدود شونده از حد تعیین شده تجاوز کند، جانشین سیگنال ولتاژ می‌باشد. ]25و13[
3-5-2-6- محدود کننده جریان روتور:
سیستم‌های تحریک قادر به تأمین جریان تحریکی بیش از میزان مورد نیاز ژنراتور برای کار در حالت حداکثر بار پیوسته مجاز هستند این قابلیت فوق‌العاده، در مواقعی که خطایی در سیستم اتفاق می‌افتد و احتیاج به توان راکتیو اضافی برای تقویت گشتاور سنکرون روتور است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این جریان اضافی تحریک بایستی از نظر زمانی گردد تا گرم شدن بیش از حد روتور منجرب به از بین رفتن عایق هادیهای روتور نگردد برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد روتور مدار محدود‌کننده جریان روتور جریانهای تحریک بیش از 110% حداکثر بار پیوسته مجاز را آشکار می‌سازد. هنگام خطا، میکروکنترلر با افزایش جریان تحریک وارد عمل می‌گردد و معمولاً این وضعیت چند میلی ثانیه بیشتر دوام نداشته و کلید، مدار اتصال کوتاه را قطع می‌کند. برای حداکثر پشتیبانی معمولاً بعد از تأخیری در حدود 5 ثانیه مدار محدود کننده جریان روتورها سیگنالی که با سیگنال ارسالی از میکروکنترلر مخالفت کند، ارسال نموده و جریان تحریک را به محدوده مجاز تقلیل می‌دهد. ]25و13[
3-5-2-7- محدود کننده مگاوار :
تجهیزات مدرن میکروکنترلر توانایی کنترل کار ژنراتور در زوایای بار 130 تا 140 درجه را دارند که مربوط به حالت گذرا می‌باشد و معمولاً کار ژنراتور تا زاویه 75 درجه محدود می‌گردد. توان راکتیو پیش فاز مجاز ژنراتور با مربع ولتاژ خروجی ژنراتور تغییر می‌کند و اگر تحریک ژنراتور کم باشد بزرگ شدن زاویه بار ( ) خیلی زود ژنراتور را به حالتی می‌کشاند که از شبکه توان راکتیو بگیرد. برای اینکه از این حالت جلوگیری شود، عملاً وقتی مقدار بخار توربین زیاد می‌گردد و یا به عبارت دیگر توان ورودی از توربین به ژنراتور افزایش می‌یابد، بایستی جریان تحریک ژنراتور نیز متناسب با آن افزایش یابد ضمناً یک محدود‌کننده مگاوار در میکروکنترلرAVR تعبیه گردیده است که در صورتی که مقدار توان راکتیو پیش فاز ژنراتور از حد تعیین شده‌ای تجاوز کند، کار اصلی میکروکنترلر AVR که کنترل ولتاژ در مقداری ثابت است، را تحت‌الشعاع قرار داده و جریان تحریک را به مقداری بالا می‌برد که زاویه بار افزایش نیابد و به این شکل از ناپایدار شدن ژنراتور جلوگیری می‌کند. ]13 [
3-5-2-8- محدود کننده شار اضافی:
علاوه بر مدار حفاظت از فلوی اضافی، تجهیزات مدرن میکروکنترلرAVR شامل مدار محدود کننده فلوی اضافی نیز می‌باشند. این یک کنترل حلقه بسته است که نسبت ولتاژ به فرکانس را به هنگام کار غیر سنکرونژنراتور آشکار می‌سازد و در صورتیکه از میزان از قبل تعیین شده تجاوز نماید محدودکننده، سیگنالی ارسال می‌کند که تحریک را کاهش می‌دهد و از فلوی اضافی در ترانسفورماتور واحد جلوگیری می‌کند. ] 13[
3-5-2-9- تثبیت‌کننده سیستم قدرت:
دسته بندی : علمی