برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

امروزه به نحو گسترده ای از نرم افزارهای شبیه سازی در طراحی فرآیند استفاده می شود . کاربردهای این نرم افزارها در این حوزه از حیث گستردگی کار از محاسبه ساده خصوصیات ترموفیزیکی جریانها یا حتی مواد خالص شروع شده و به طراحی کارخانجات کامل با در نظر گرفتن تأسیسات جانبی ، خطوط لوله تأمین خوراک ، یا انتقال محـصول و بـررسی سیسـتمهای کنترل می رسد . از آنجا که این روش از محاسبات دستی ساده تر ، سریعتر و دقیقتر است ، با تکرار آن در شرایط مختلف به سهولت و با صرف زمان بسیار کمتری می توان مجموعه کاملی از عملکرد فرآیند در حالتهای مختلف را پیشبینی کرده و از این طریق ، ضمن کاهش هزینه های اضافی سرمایه گذاری ثابت ( دستگاههای اضافی ) و کاستن از هزینه های عملیاتی ( مصرف آب ، انرژی و . . . ) قابلیت انعطاف بیشتری را در طرح فرآیند به وجود آورده و نقطه بهینه از لحاظ هزینه ها ، روانی عملیات ، ایمنی ، محیط زیست و غیره را به دست آورد .
افزون بر این ، از آنجا که طراحی فرآیند از طراحی دستگاهها و تجهیزات مکانیکی ، Piping ، ابزار دقیق ، سیستمهای برقی و سازه و ساختمان جدا نیست ، از اطلاعات حاصل از شبیه سازی در حالتهای مختلف می توان برای کمک به طراحی این سیستمها نیز بهره گرفت . نرم افزارهای جدید شبیه سازی از قابلیت اتصال به نرم افزارهای طراحی این سیستمها و انتقال اطلاعات به آنها بهره مندند .
3 – 2 – 3 ) کاربردهای شبیه سازی در بهره برداری مطلوب از تأسیسات موجود
در کارخانجات موجود با کمک نرم افزارهای شبیه سازی می توان فرآیند تولید را مورد بررسی و ارزیابی موشکافانه قرار داده و از این طریق ، به طور کلی عملیات را بهبود بخشید . در صورتیکه از نرم افزارهای پیشرفته تر استفاده شود ، امکان بهینه سازی در جا بر اساس شرایط تولید ( مانند دمای خوراک و شرایط اقلیمی ) نیز وجود دارد .
کاستن از مواد و انرزی مصرفی نیز از جمله مطالعاتی است که می توان به کمک این نرم افـزارها انجام داد . امـا یکی از کاربـردهای بسیار مهم استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی کشف حد اکثر ظرفیتهای تولیدی موجود و قابل استفاده در خط تولید است که گاه بهره گیری از آنها هزینه ای بسیار کم و درآمدی قابل توجه دارد . در همین زمینه می توان تنگناهای فرآیند را نیز شناسایی کرده و به رفع آنها همت گماشت .
یکی از کاربردهای جدید نرم افزارهای شبیه سازی بررسی صحت عملکرد سیستمهای کنترل موجود و تنظیم مجدد آنها است . این کار به کمک نرم افزارهای شبیه سازی دینامیک انجام می شود. با ظهور نرم افزارهای پیشرفته تر جدید که امکاناتی از قبیل توسعه پذیری ، شکل پذیری ، اتوماسیون ، اتصال به نرم افزارهای دیگر و پایگاههای داده ، گنجاندن مدلهای نزدیک به واقعیت ( موسوم به High fidelity ) در آنها و تواناییهای ترسیمی و ارزیابی وسیعی را در اختیار داده اند ، نه تنها این کاربردها گسترش بیشتری یافته بلکه استفاده از منافع این کار با صحت و بازدهی بیشتری نیز همراه شده است .
3- 3 ) کاربردهای نوین شبیه سازی پیشرفته
باید دانست که در گذر سالها ، با انباشته شدن تجربیات متعدد از شبیه سازی ، اعتماد به نتایج شـبیه سازی بسیار مستحکمتر شده است . به طـوریکـه امـروزه کمتر مـدیر مطلعی یافت می شود که نه تنها در مورد فواید اصل شبیه سازی که حتی کاربرد آن در موارد حساسی چون کنترل فرآیندها تردید به خود راه دهد . نظر به برخی کاربردهای پیشرفته نرم افزارهای شبیه سازی این موضوع را بیشتر روشن می کند .

3 – 4 ) ارتباط با نرم افزارهای دیگر
تبادل اطلاعات با نرم افزارهای دیگر به صورت دو طرفه ، توانایی دست ورزی در اطلاعات کتابخانه ای ، افزودن مدلهای دلخواه کاربر و اجرای برنامه طبق روش دلخواه کاربر با معماری باز نرم افزارهای امروزی شبیه سازی ممکن شده است .

فصل چهارم
واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان

مطلب مرتبط :   افزایش کارایی شرکت و فعالیتهای اقتصادی

4 – 1 ) هدف از ایجاد واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان
هدف از ایجاد این واحد ، جداسازی 130000 بشکه در روز نفت خام « اهواز آسماری » و تبدیل آن به محصولات تقطیر شده ( Distillate )و ته مانده تقطیر اتمسفری (Stripped Residuum ) می باشد . برای جلوگیری از توقف کارکرد واحد در هنگام تعمیرات احتمالی ، این واحد به صورت دو شاخه موازی از مبدلهای حرارتی پیش گرمکن طراحی و ساخته شده است . همچنین به همین منظور برای اغلب مبدلها خطوط کنار گذر ( by pass ) در نظر گرفته شده است . تا معیوب شدن یک مبدل منجر به توقف کل واحد نگردد .
4 – 2 ) خوراک و محصولات
همانطور که در بالا گفته شد ، هدف طراحی یک واحد تقطیر با ظرفیت 130000 بشکه در روز نفت خام « اهواز آسماری » است . ترکیب درصد این نفت در جدول ( 4 – 1 ) آمده است . همچنین نمودار نقـاط جوش آن به صورت نشـان داده شـده در نمـودار ( 4 – 1 ) می باشد.

نمودار 4 – 1 ) نقاط جوش واقعی نفت خام ( True Boiling Point )

دسته بندی : علمی