برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نمودار 5 – 9 ) مقایسه تقطیر ته مانده برج تقطیر اتمسفری مبنای آزمایش استاندارد ASTM D-1160
( شبیه سازی و عملیاتی )
ب ) شبیه سازی واحد به شکل بعد از انجام تغییرات ( Revamping ) – با ظرفیت 180000 بشکه در روز.
همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید هدف از انجام این مرحله از شبیه سازی شناسایی گلوگاهها و محدودیّتها و نیز پتانسیلها و قابلیّتهای موجود واحد می باشد.
مطالعه 1 (شناسایی تنگناها):
واحد مجدداً با مشخصاتی که در بخشهای ( 4 – 5 ) الی ( 4 – 7 ) شرح آن داده شد شبیه سازی گردید. عمده تغییرات در قسمت 1 ( پیش گرمایش نفت خام ) و قسمت2 ( برج تقطیر اتمسفری) بوده است. شکلها ، نمودارها و جداول صفحات بعد نتائج حاصل از این بخش از شبیه سازی است.
Power , MW Heater / Cooler
+ 113.9 Furnace ( Qh – 101 ) 1
– 28.9 Condenser ( Q-101 ) 2
– 45.8 Kerosene Pump Around Cooler (Q –117 & Q-136) 3
– 8.78 Gas Oil Pump Around Cooler (Q –106) 4
+ 8.78 Kerosene Stripper Reboiler (Q –106) 5
+ 7.55 Naphtha Splitter Reboiler (Q –117) 6
+ 38.3 Crude Preheater Exchanger ( Q – 136 ) 7
+ 7.6 Crude Preheater Exchanger ( Q – 131 ) 8
جدول ( 5 – 1) نتایج حاصل از مطالعه 1
به عنوان نتائج حاصل از این مرحله از شبیه سازی موارد ذیل قابل توجه می باشد.
همانطور که در بخش شرح فرآیند واحد گفته شد ، جریان گردشی نفت سفید (Kerosene Pump Around , KPA ) ابتدا از ریبویلر برج تفکیک نفتا Naphtha Splitter ( E-117) گذشته و پس از تأمین حــرارت مورد نیـــاز آن وارد مبـــدلهای E-136 A-F می گردد. در مبدلهای E–136 نیز بخش دیگری از حرارت خود را به نفت خام ورودی داده باعث پیــش گــرم شدن خــوراک برج تقطــیر اصلی می شود.
با توجه به این بخش از شبیه سازی بار حرارتی مورد نیاز KPA تقریبــاً بــرابــر 46 مگا وات است. از این مقدار حدود 8 مگا وات به مصرف Naphtha Splitter Reboiler (Q –117) رسیده و مابقی که حدود 38 مگا وات است بایستی توسط خوراک ورودی در مبدلهای E – 136 A-F جذب گردد. ولی توان حرارتی این مبدلها طبق طراحی 7/28 مگاوات است بنابر این مبدلهای یاد شده توان کافی برای جذب مقدار حرارت لازم از نفت سفید گردشی را نخواهند داشت. این امر ضمن مختل نمودن عملکرد Kerosene Pump Around Cooler باعث عدم دستیابی به دمای پیش گرمایش مــورد نظـر نفــت خــام ورودی می گردد که خود موجب افزایش بار حرارتی کوره خواهد شد. کم شدن میزان جذب حرارت از نفت سفید گردشی همچنین سبب عدم دستیابی به شیب دمایی لازم در طول برج تقطیر می شود. به هم خوردن شیب دمایی در طول برج خود باعث به هم خوردن شرایط کمّی و کیفی محصولات خواهد گردید. این امر یکی از موانع دستیابی به ظرفیت مورد نظر می باشد.
بنابر این :
توان مبدلهای حرارتی E – 136 A-F گلوگاه ( Bottle Neck ) افزایش ظرفیت بوده و محدود کننده است.
یکی دیگر از مشکلاتی که واحد یاد شده پس از انجام تغییرات و افزایش ظرفیت با آن مواجه گردید این است که به دلیل افزایش ظرفیت واحد به فاز بخار تشکیل شده در برج نیز افزایش یافته است. این امر سبب افزایش ترافیک بخار و بالارفتن سرعت آن در برج گردیده است. بالارفتن سرعت بخار در برج خود باعث بروز مشکلاتی از قبیل افت فشار و نیز بروز پدیده طغیان (Flooding) می گردد. نمودارهای (5 – 10 ) و (5 – 11) به ترتیب پروفیل دبی مولی جریانهای مایع و بخار را در طول برج تقطیر اصلی در وضعیّتهای قبل و بعد از افزایش ظرفیّت نشان می دهند.
لذا:
بروز پدیده Flooding به عنوان یکی دیگر از گلوگاههای افزایش ظرفیّت بوده و محدود کننده است.
دسته بندی : علمی