برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

برای سهولت انجام شبیه سازی و پرهیز از پیچیدگی Flow Sheet حاصله ، کل واحد به چند بخش اصلی تقسیم گردید. هر بخش درون یک Sub Flow Sheet قرار گرفت. بخشهای ایجاد شده به شرح ذیل است.
شبکه مبدّلهای پیش گرمایش نفت خام :
این بخش شامل تمامی مبدلهایی است که نفت خام در مسیر خود تا رسیدن به کوره از میان آنها گذشته و با محصولات گرم خروجی از برج تقطیر تبادل حرارت نموده و پیش گرم می شود.
برج تقطیر اتمسفری :
این محیط شامل کوره و برج تقطیر است. برج تقطیر خود دارای محیط دیگری است که متعلقات مربوط به آن نظیر کندانسور بالاسری برج ، برجهای سبک زدای نفت سفید و گازوئیل (Kerosene & Gas Oil Stripper) و جریانهای بازروانی نفت سفید و گازوئیـل (Kerosene & Gas Oil Pump Around) را بیشتر نمایان ساخته ، به جزئیات بیشتری پرداخته است.
خنک نمودن فرآورده های حاصله :
این بخش شامل تمامی مبدلها ، کولرهای هوایی و کولرهای آبی است که فرآورده ها تا نقطه خروج از واحد از میان آنها گذشته و خنک می شوند. همچنین در این بخش مسیر گذر نفتا در کولرها ، ظروف جدا کننده و تلمبه های مرتبط با آن نمایان است. کمپرسور کوبنده گازهای سبک نیز در این قسمت قابل رؤیت می باشد.
بخش تقطیر نفتا ( Naphtha Site ) :
برجــهـای تثبیت کننــده نفـتا ( Naphtha Stabilizer ) و جدا کننده نفتا (Naphtha Splitter ) و محیط هرکدام از این برجها در این بخش قرار گرفته است. همچنین تمـامی مـبدلهای پیش گرمـکن خوراک برجهای فوق و نیز مبـدلها و کولرهای خنک کن فرآورده های حاصله قابل مشاهده می باشند.
تمامی بخشهای فوق خود درون محیط اصلی شبیه سازی ( Main Case ) قرار گرفته اند. هر بخش به شکل یک جعبه در این محیط دیده می شود. ارتباط بین جعبه های مختلف نیز به صورت خطوط جریان مواد ( Material Stream ) و یا خطوط انرژی (Energy Stream ) بر قرار است.
الف ) شبیه سازی واحد به شکل طراحی اولیه ( قبل از انجام تغییرات جهت افزایش ظرفیت ) :
همانطور که گفته شد این واحد جهت جداسازی روزانه 130000 بشکه نفت خام « اهواز آسماری » طراحی ، ساخـته ، نصب و راه اندازی شـده بود. طراحی اولیـه این واحـد بـدون نمــک زدا ( Desalter ) و بدون ظرف تبخیر آنی ( Preflash Drum ) بوده است. برج تقطیر اتمسفری 43 سینی داشته است. همچنین در این واحد بخش تقطیر در خلأ وجود نداشته است. واحد با مشخصات فوق و طبق فرآیندی که در بخش « 4 – 4 » توضیح داده شد شبیه سازی گردید. نتایج حاصله در جدولها و نمودارهای صفحات بعد آمده است.
با توجه به نمودارهای مقایسه ای ارائه شده و تطابق بسیار خوب بین نتایج حاصل از شبیه سازی و اطلاعات عملی می توان نسبت به نتایج حاصل از شبیه سازی در مراحل بعدی اعتماد نمود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه پایان نامه و سیگنال EEG

نمودار 5 – 1 ) مقایسه میزان استحصال فرآورده های مختلف ( شبیه سازی و عملیاتی )

نمودار 5 – 2 ) درصد استحصال فرآورده های مختلف ( شبیه سازی )

دسته بندی : علمی