برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فشار بخارهای پایین تر باعث می شوند تا حجم بخار حاصل از تبخیر یک بشکه زیادتر شود و به همین دلیل ، قطر ستونهای تقطیر در خلأ بسیار بزرگتر از ستون تقطیر اتمسفریک است . وجود برجهای تقطیر در خلأ با قطری نزدیک به 40 فوت غیر عادی نیست .
فشار مورد نظر در ستون تقطیر با استفاده از برون پاشهای بخاری (Ejector) و چگالنده های بارومتری و یا سطحی تأمین می شود . تعداد و ابعاد اجکتورها و چگالنده های مورد استفاده ، بر اساس خلأ مورد نظر و کیفیت بخار مشخص می شود . برای ایجاد فشار 25 mmHg در منطقه تبخیر آنی ، معمولاً از اجکتورهای سه مرحله ای استفاده می شود . مرحله اول بخار را مایع کرده و گازهای مایع نشدنی را متراکم می کند . خلأ ایجاد شده محدود به فشار بخار آب مورد استفاده در چگالنده هاست ، چنانچه از آب خنکتری در چگالنده ها استفاده شود ، می توان در برج تقطیر در خلأ ، فشار مطلق پایینتری ایجاد کرد . چگالنده های سطحی علیرغم هزینه بالاتر ، در مقایسه با چگالنده های بارومتری ، کاربری بیشتری دارند ، زیرا از آلودگی آب با مواد نفتی جلوگیری می شود .
1- 5 ) تجهیزات کمکی
در اغلب موارد ، بین مبدلهای حرارتی مربوط به پیش گرمایش خوراک واحد تقطیر اتمسفری و کوره مربوطه یک مخزن تبخیر آنی نصب می شود . بخش سبکتر خوراک که تا این مرحله حرارت کافی جذب کرده و به صورت بخار در آمده است ، در این مخزن جدا می شود و مستقیماً به منطقه تبخیر سریع ( Flash Zone ) برج تقطیر جزء به جزء فرستاده می شود . بخش مایع پس از خروج از این مخزن و گذشتن از کوره به منطقه تبخیرآنی برج وارد می شود . این امر باعث می شود که بتوان از کوره های کوچکتر و با هزینه کمتر ، استفاده کرد و همچنین ، در دمای خروجی پایین تر کوره ، مقادیر یکسانی از فرآورده های بالاسری برج را به دست آورد .
در برخی از پالایشگاهها به جای اینکه قسمت تثبیت را در کارخانه گاز پالایشگاه قرار دهند ، آن را در بخش تقطیر نفت خام جای می دهند . در مایع به دست آمده از بخار بالاسری برج اتمسفری ، مقداری پروپان و بوتان وجود دارد که فشار بخارشان بسیار بیشتر از حد مجاز برای تهیه مخلوط بنزین است . برای حذف این هیدروکربنها ، باقیمانده جریان پس از برداشت مایع برگشتی، به داخل برج تثبیت کننده نفتا فرستاده می شود تا با کاهش مقدار پروپان و بوتان موجود ، فشار بخار بنزین به میزان لازم پایین بیاید . سپس در قسمت مخلوط سازی فرآورده های پالایشگاه ، نرمال بوتان به جریان بنزین اضافه می شود تا فشار بخار راید آن متناسب با نیاز بازار تنظیم گردد .
1- 6 ) فرآورده های واحد تقطیر نفت خام
مهمترین فرآورده های یک واحد تقطیر نفت خام ، به ترتیب نقاط جوش صعودی عبارتند از :
گاز سوختی : گاز سوختی عمدتاً شامل متان و اتان است . در برخی از پالایشگاهها ، پـروپان افزون بر نیاز گازهای نفتی مایع شده ( LPG ) نیز به آن افزوده می شود . نام دیگر این گاز « گاز خشک است » .
گاز تر : جریان گاز تر شامل پروپان ، بوتان و همچنین متان و اتان است . پروپان و بوتان برای تهیه گازهای نفتی مایع شده ( LPG ) تفکیک می شوند . بوتان را به قسمت مخلوط سازی بنزین و همچنین واحد آلکیلاسیون می فرستند .

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد استان آذربایجان شرقی و آذربایجان شرقی

نفتای LSR : جریان تثبیت شده بنزین LSR ، گوگرد زدایی می شود و سپس در مخلوط بنزین مورد استفاده قرار می گیرد ، و یا اینکه در واحد ایزومریزاسیون به منظور افزایش عدد اکتان ، فرآورش می شود و سپس به قسمت مخلوط سازی بنزین ارسال می گردد.
نفتای HSR یا بنزین HSR : از برشهای نفتا معمولاً به عنوان خوراک واحد رفرمینگ ( تبدیل ) کاتالیستی به منظور تولید رفرمات ( Reformat ) با عدد اکتان بالا و برای مخلوط کردن با بنزین و آروماتیکها استفاده می شود .
نفت گاز : نفت گاز سبک ، نفت گاز اتمسفری و نفت گاز خلأ را غالباً برای تولید بنزین ، سوخت هواپیما و سوخت دیزل به واحد هیدرو کراکینگ و یا کراکینگ کاتالیستی می فرستند . از برشهای سنگینتر نفت گازهای خلأ می توان به عنوان منابع برای واحدهای فرآورش روغن روان سازی استفاده کرد .
باقیمانده ها : باقیمانده برج خلاً را می توان در واحدهای گرانروی شکن (Visbreaker)، کک سازی و یا آسفالت زدایی برای تولید نفت کوره سنگین ، ویا خوراک واحد کراکینگ و(یا) مواد خام روغن روانسازی پالایش کرد . باقیمانده نفت خامهای آسفالتی را می توان برای تولید آسفالت جاده سازی و / یا پشت بام ، تحت عملیات پالایشی دیگری قرار داد .

فصل دوم
تقطیر پیشرفته
(Progressive Distillation) 2- 1 ) تقطیر پیشرفته
تقریباً 2 درصد محتوای انرژی نفت خام ورودی به یک پالایشگاه در فرایند تقطیر مصرف می شود. روش تقطیر متداول و سنتی در سال 1938 به شکل امروزی توسعه پیدا کرد. این روش تقطیر به عنوان یک روش مفید ، کارا و از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر معرفی شده است. چند روش تقطیر غیر متداول در اواخر قرن گذشته ابداع شده اند که همگی در صدد کاهش مصرف انرژی در فرایند تقطیر نفت خام هستند. این تلاشها همگی به علت افزایش قیمت انرژی در سنوات اخیر بوده است. به دلیل پیچیدگی بسیار زیاد تقطیر جزء به جزء نفت خام نسبت به تقطیر معمولی دیدگاههای متفاوتی برای حل مسائل بوجود آمده پدید می آید.

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع بهینه سازی و فیزیولوژی

شکل 2 – 1 ) برج تقطیر اتمسفری نفت خام
تقطیر سنتی در حقیقت اِعمال رشته غیر مستقیم توالی برجها (Indirect Sequence) بوده که در آن سنگین ترین اجزاء از پایین برج اول خارج شده و آنچه باقی می ماند (اجــزاء سبکتر) از بالای برج خارج می گردد. محصول بالاسری برج آنگاه وارد برج بعدی می شود. در این برج نیز همین فرایند تکرار می گردد. تعداد برجهای بعدی به تعداد اجزاء تشکیل دهنده خوراک بستگی دارد. البته در مورد تقطیر نفت خام به جای تعداد اجزاء تشکیل دهنده خوراک تعداد محصولات به عنوان مبنای تعداد برجها در نظر گرفته می شوند. در نهایت سبکترین جزء از آخرین برج قابل استحصال خواهد بود.
شکل 2 – 2 ) نحوه توالی برجها در روش تقطیر غیر مستقیم
تقطیرپیشرفته فرایندی است که پتانسیل کاهش مصرف انرژی و به دنبال آن کاهش هزینه های عملیاتی را دارا می باشد. ایده تقطیر پیشرفته با ادعای کاهش مصارف انرژی در واحدهای تقطیر معمولی در سال 1987 به صورت یک اختراع ثبت گردید. این ایده در آن زمان به دلیل پایین بودن قیمت انرژی و نیز به سبب پایین بودن الزامات زیست محیطی در مقایسه با شرایط امروزی به طور جدی مقبولیت پیدا نکرده و مورد استفاده واقع نگردید. ولی امروزه به دلیل بالا رفتن هزینه های عملیاتی ناشی از افزایش قیمت انرژی و نیز جدی تر شدن الزامات زیست محیطی و لزوم رعایت آنها علاقه به استفاده از فرایندهای دارای مصارف پایین ترِ انرژی افزایش یافت. این ایده مدعی است که می تواند تا 34 درصد مصرف انرژی یک واحد تقطیر معمولی با خوراک سنگین را کاهش دهد. لذا این اختراع دارای پتانسیل کاهش هزینه های انرژی در پالایشگاهها را دارد.

دسته بندی : علمی