Comments: 0 Posted by: Posted on:

منظور دولت در اینجا حاکمیت تمامی ارگان‌های دولتی و محاکم قضایی است. به موجب مادّه‌ی 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود.» و در مادّه‌ی 73 قانون ثبت قضات و مأمورین دولتی را که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند قابل تعقیب در محکمه انتظامی یا اداری داشته است. امروزه اخبار و آمارهای منتشره بخش عظیمی از پرونده‌های تشکیلی در مراجع قضایی و دعاوی انبوهی از مراجعین، مربوط به مسائل حقوقی و از جمله موارد مربوط به اختلافات ملکی و چک‌ها و اجرای مفاد اسناد رسمی مربوط به مهریه و غیره می‌باشد، عدم مراجعه به محاکم قضایی جهت اجرای مفاد اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین امتیازات این گونه اسناد است و دارندگان اسناد رسمی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه‌ها می‌توانند مستقیماً به ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی (حسب مورد) مراجعه و نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نمایند.
بدیهی است افرادی که در جامعه با تنظیم اسناد رسمی معاملات خود را انجام می‌دهند از اطمینان خاطر خاصّی برخوردار بوده و به دور از دغدغه‌ی خاطر به مبادلات اقتصادی می‌پردازند، در نتیجه اقتصاد جامعه نیز رونق می‌یابد و باعث سرمایه‌گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی، و در نهایت تثبیت مالکیّت می‌گردد، دلیل دیگری که سند نقش مؤثّری در تثبیت مالکیّت دارد قاعده‌ی ید است، قاعده‌ی ید یک قاعده‌ی فقهی است که فقیه از ادلّه‌ی تفصیلیّه استنباط می‌کند و به حجیّت ید حکم می‌نماید. مثلاً فقیه در مقام فتوی حکم می‌کند که آنچه در تحت ید اشخاص است، دارای عنوان مالکیّت است به این معنی که در مقام تطبیق‌گیری بر مصادیق جزئیه فرقی میان مقلّد و مجتهد جامع شرایط نیست و همگان در موارد فراوان قاعده‌ی ید را تطبیق می‌کنند، یعنی هر جا که می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند و شک کنند که طرف معامله مالک است یا نه، وقتی طرف را ذوالید شناختند، قاعده‌ی ید را جاری می‌کنند.
لذا در این جا مقصود از ید مفهوم عرفی ید در قاعده‌ی ید می‌باشد. با مراجعه به ظاهر کلمات بزرگان ملاحظه می‌شود که مفهوم ید در قاعده‌ی فوق همان استیلا در سلطه و سیطره‌ی خارجیه است به گونه‌ای که ذوالید زمام تمام امور تحت ید خود را در دست دارد و قادر به هر گونه تصرّفی در آن خواهد بود. البتّه مقصود از تصرّف، تصرّفی است که عقلا در مقام داد و ستد بدان اقدام می‌کنند. بنابراین هنگامی که گفته می‌شود این شخص ذوالید است که عرف و عقلا وی را واجد سیطره و استیلای خارجی بر عین بدانند.
از آنجا که قرآن و کلام و سیره‌ی معصومین «» بر توصیه به ثبت معاملات و نوشتن سند است می‌توان گفت که اسناد در اصلاح روابط اجتماعی نقش سازنده‌ای ایفا می‌کند و باعث کاهش دعاوی، امنیت قضایی و … می‌شود که اینها خود منجر به پیشگیری از وقوع جرم می‌گردند، لازم است اولیای امر و رسانه‌ها بیش از پیش تسهیلات لازم برای ثبت و انتقال اسناد را فراهم نموده تا مردم، بیشتر به تنظیم سند تمایل پیدا کنند تا زمانی که جامعه‌ای ایده‌آل و عاری از جرم و جعل و سوء استفاده‌های غیر قانونی داشته باشیم.


فصل سوم
حدود اعتبار سند رسمی
گفتار اوّل: حدود اعتبار سند رسمی
قانون در مقابل رعایت مقرّراتی که در تنظیم اسناد رسمی لازم دانسته اعتبار مخصوصی به آن اسناد داده است که اسناد عادّی فاقد آن می‌باشد، زیرا اسناد مزبور بوسیله‌ی مأمورین رسمی که مسئولیّت در مقابل قانون دارند با رعایت تشریفات مخصوصی تنظیم می‌شود و شایسته است که اعتماد عمومی نسبت به عملیات آن جلب شود و قانون، عملیات آن‌ها را صحیح فرض نماید تا بتواند نظم اجتماعی را در کشور تأمین کند. بنابراین اسنادی که بوسیله‌ی مأمورین رسمی در حدود مقرّرات قانونی تنظیم شده است مادام که خلاف آن ثابت نگردد معتبر شناخته می‌شود.
اعتبار اسناد رسمی به شرح زیر می‌باشد:
1-1- اعتبار محتویات سند رسمی
محتویات سند عبارات و امضاهایی می‌باشد که در سند نوشته شده است. طبق مادّه‌ی 70 اصلاحی قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آن که مجعولیت آن سند ثابت شود.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


منظور از اعتبار محتویات سند رسمی، فرض صحّت انتساب عبارات و امضاهای موجود در سند است از اشخاصی که به آن‌ها نسبت داده شده است. بنابراین چنانچه کسی برای اثبات ادّعای خود نسبت به دیگری در دادگاه به سند رسمی استناد نماید، طرف نمی‌تواند در انتساب عبارات مندرجه در آن سند و همچنین امضاهایی که در آن به اشخاص معیّنی نسبت داده شده تردید یا تکذیب نماید، خواه اشخاص مزبور از مأمورین رسمی‌باشد تا متعاملین، لذا هر گاه طرف ادّعا کند که امضا از ناحیه‌ی او صادر نشده و یا آنکه جمله‌ی مندرجه در سند به کسی نسبت داده شده از گفتار او نیست و یا آنکه نخوانده سند را امضا نموده است مسموع نخواهد بود، مگر آنکه نسبت به آن دعوی جعلیّت نماید و دلیلی بر اظهارات خود ابراز کند، زیرا رعایت تشریفاتی که در قانون برای تنظیم سند رسمی لازم دانسته شده، موجب فرض صدور و انتساب محتویات و امضاهای در سند به اشخاصی است که به آن‌ها نسبت داده شده است تا آنکه خلاف آن ثابت گردد.
به موجب مادّه‌ی 1292 قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادّعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
بنابر آنچه گفته شد هرگاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد، بدون رسیدگی به صحّت صدور، محتویات آن معتبر می‌باشد و احتیاجی به اقامه‌ی دلیل از ناحیه‌ی ابراز کننده بر صحّت انتساب و صدور محتویات آن نخواهد بود، برخلاف سند عادّی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر آنکه دلیل بر انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه‌ی استناد کننده ابراز گردد، بدین جهت است که طرف می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا کند.
1-2- اعتبار مندرجات سند رسمی
منظور از مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قید شده است و مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی‌تواند با قبول اینکه عبارت قید شده در سند متعلّق به او و صادر از اوست، منکر واقعیت و تحقّق آن‌ها شود. مثلاً ادّعا کند که اقراری که کرده است برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی آن نمی‌باشد.
مادّه‌ی 73 قانون ثبت می‌گوید:
«قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلّم ثبت به صاحبان اسناد رسمی متوجّه شود، محکمه‌ی انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نموده»
و در مادّه‌ی 1305 قانون مدنی تصریح دارد که:
«در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتّی علیه اشخاص ثالث.»
1-3- دعوی مخالف مندرجات سند رسمی
مادّه‌ی 1309 قانون مدنی می‌گوید:
«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه، محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.»
و مادّه‌ی 1324 قانون مدنی می‌گوید:
«اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلّه‌ی دیگر را تکمیل کند.»
مستفاد از دو مادّه‌ی مذکور آن است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود یا اماره قابل اثبات نیست ولی به وسیله‌ی سایر دلایل می‌تواند اثبات شود.
نظریه‌ی شماره‌ی 2655 شورای نگهبان مصوّب 8/8/1367 که در شماره 12734 روزنامه رسمی مورخ 24/8/67 درج شده چنین است:
«شورای عالی محترم قضایی، پیرو سؤالی که در مورد مشروعیت مادّه‌ی 1309 قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت، نظر فقهای شورای نگهبان با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
مادّه‌ی 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بنیه‌ی شرعیّه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می‌گردد.»
دیدگاه آقای دکتر کاتوزیان این است:
«از آنجا که مجلس در اصلاحات 14/8/1370 نیز مادّه‌ی 1309 را با همان متن پیشین حفظ کرد؛ وانگهی، شورای نگهبان صلاحیت ابطال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را به طور مستقیم ندارد و طبق قانون اساسی تنها می‌تواند به هنگام تصویب آن را به مجلس بازگرداند، نظر صائب‌تر این است که مادّه‌ی 1309 قانون مدنی به اعتبار خود باقی است و باید مفاد و آثار آن در میان احکام مربوط به اعتبار شهادت مطالعه شود.»
1-4- معتبر بودن سند رسمی در برابر اشخاص
کلیّه‌ی اسناد نسبت به طرفین یا طرفی که تعهّد نموده و کلیّه‌ی اشخاصی که قائم مقام آنان محسوب می‌شوند و دارای اعتبار است و اگر مفاد آن‌ها راجع به مال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیّت دارد.
مادّه‌ی 71 قانون ثبت می‌گوید:
«اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهّدات مندرجه در آن‌ها نسبت به طرفین با طرفی که تعهّد کرده و کلیّه‌ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آن‌ها محسوب می‌شوند رسمیّت و اعتبار خواهند داشت.»
در مادّه‌ی مذکور گر چه فقط از معاملات و تعهّدات سخن رفته و نامی از اقاریر و ایقاعات از قبیل اسقاط حق، ابراء ذمّه و فسخ برده نشده است امّا آن‌ها نیز مشمول مادّه‌ی مذکور می‌باشند.
عدم ذکر آن‌ها دلیل سلب اعتبار اسناد در مورد آن امور نیست بلکه چون اغلب مندرجات اسناد رسمی را معاملات و تعهّدات تشکیل می‌دهد، در مادّه‌ به آن‌ها اشاره شده است.
1-5- لازمالاجرا بودن سند رسمی
یکی دیگر از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آن‌ها بدون احتیاج به حکمی از دادگاه‌های دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلّف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آن‌ها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد سند اقدام کنند و حتّی ادّعای مجعولیت سند مانع اجرای آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متّهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.
مادّه‌ی 92 قانون ثبت می‌گوید:
«مدلول کلیّه‌ی اسناد رسمی را به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرّف و مدّعی مالکیّت آن باشد.»
مادّه‌ی 93 همان قانون می‌گوید:
«کلیّه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»
مادّه‌ی 95 قانون ثبت تصریح می‌کند که:
«عموم ضابطین عدلیّه و سایر قوای دولتی مکلّف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آن‌ها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند.»]]>