برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
سرعت، کیفیت، شفافیت و عمومیت دسترسی به اطلاعات و دانش و در نتیجه بهره وری و توسعه ی انسانی، اجتماعی و اقتصادی جوامع از مزایای فناوری اطلاعات به شمار می آیند. ظهور کاربردهای جدید و گسترده نشات گرفته از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، بر شیوه ی زندگی، فرهنگ و رفتار مردم تأثیر گذاشته و مفهوم جدیدی به نام جامعه ی اطلاعاتی را شکل داده است. تفاوت میزان بهره مندی از این فناوری و نیز سطح دانش و مهارت مردم، هر لحظه بر فاصله ی جوامع شهری و روستایی افزوده و شکاف دیجیتالی بین آنها را بزرگتر می سازد.
طرح هایی همچون ایجاد دفاتر پیشخوان روستایی می تواند با کاهش شکاف دیجیتالی، مسیر رسیدن به جامعه اطلاعاتی را برای کشور هموارتر نماید. لذا توجه تام به توسعه ی زیر ساخت ها به تنهایی مشکل گشا نبوده و ایجاد و بهره برداری مفید از این دفاتر با موانع و چالش های بسیاری مواجه است.(همدانلو؛1388؛1)
پژوهش حاضر ضمن معرفی چالش های برخی پروژه های مشابه در جهان و بهره گیری از چارچوب توسعه ی پویای UNDP به بررسی موانع توسعه ی دفاتر موضوع طرح ایجاد دفاتر پیشخوان روستایی پرداخته و راهکارهایی برای موانع شناسایی شده ارایه نموده است. با نظرسنجی از خبرگان و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از بررسی میان دستاندرکاران طرح (کارشناسان و مجریان) در شرکت مخابرات ایران، شرکت پست ج.ا.ا. و پست بانک ایران و شرکت ها و ادارات کل تابعه ی آنها در سراسر کشور، نشان داده شده است که کمبود محتوا و کاربردهای مورد نیاز جامعه ی روستایی به عنوان مهمترین عامل و پس از آن ظرفیت نیروی انسانی، ضعف هماهنگی و انسجام راهبردی، ضعف زیرساخت ها، ریسک سرمایه گذاری و ضعف بنگاه های روستایی و در نهایت ضعف سیاست های موجود، موانع و روستایی در ایران هستند.
گسترش عدالت در کشور پهناوری مانند ایران نیازمند مجاهدت شبانه روزی است تا این شعار به عرصه ی ظهور رسیده و تنها به شعار بسنده نگردد. اگر عدالت را بهره مندی همگان از فرصت های موجود کشور بدانیم شاید بتوان گفت به دلایل بسیار زیادی یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به آن بهره گیری از علوم و فناوری روز می باشد. فناوری های متنوعی از جمله ارتباطات و اطلاعات نقش به سزایی در توسعه روستایی و تاثیرگذاری روستاها بر مجموعه کشور داشته است. همان گونه که گفته شده با نگاهی دوسویه به ماحصل اجرای موفقیت آمیز آن هم روستاییان و مردمان سخت کوش و کم ادعای روستا بهره مندمی شوند و هم مجموعه کشور از ظرفیت های بسیار بالا و نهفته روستا مطلع و مستفیذمی شوند.
2-2- تعریف ICT روستایی
ICT یک ابزار بالقوه نیرومند برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چه رسمی و چه غیررسمی برای اقلیت های قومی، زنان، دختران، افراد ناتوان، پیران و گروه های به طور سنتی محروم از آموزش به دلایل فرهنگی یا اجتماعی هستند، همچنین همه افرادی که به دلایل مالی یا محدودیت زمانی قادر به دسترسی آن نیستند.(فاطمی ؛89؛2)
2-3-اهداف ای سی تی چیست؟
ارائه خدمات ارتباطی و اطلاعاتی به صورت یکپارچه و مجتمع به روستاییان
افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاها و دسترسی خانوارهای روستایی به تلفن ثابت
ایجاد بستری برای ایجاد وتوسعه خدمات دولت الکترونیکی به صورت پیشخوان دولت در روستا
افزایش دسترسی روستاییان به شبکه جهانی اینترنت
ارائه فضا و امکانات ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز به سایر نهادها و سازمان‌های فعال در روستا
این پروژه روستاهای استان سمنانرا تحت پوشش قرار داده است.انتخاب بر اساس تراکم جمعیت و وجود سیستم های انتقال مناسب صورت گرفته.  مسئولیت اجرای طرح  در هر استان بر عهده شرکت مخابرات استان است.استانداری هراستان با اعمال نظر شرکت مخابرات ،پست وپست بانک هر استان ضمن برگزاری مناقصات نسبت به تامین تجهیزات و ایجاد امکان  انتقال اطلاعات با انتشار آگهی نسبت به انتخاب یک کارگزار از بخش خصوصی یا تعاونی جهت تصدی و اداره دفاتر هر استان اقدام نموده و نظارت بر ارائه خدمات را بر عهده دارد.
خدمات ارتباطی ، پستی ، پست بانک و فناوری اطلاعات از جمله خدمات دفاتر روستایی است که ارائه تمامی خدمات تلفنی راه دور و بین المللی  وتلفن همراه همچنین ارائه کلیه خدمات پستی رایج و نمابرو خدمات تجارت الکترونیک از جمله وظایف این دفاتر است.علاوه بر  آن  قبول و پرداخت حوالجات –دریافت و پرداخت  قبوض آب – برق – تلفن  و نظائر آنها، افتتاح و  عملیات سپرده  قرض الحسنه  و سرمایه گذاری کوتاه مدت دریافت و پرداخت وجوه به نمایندگی از طر ف دستگاههای دولتی وسازمانها را نیز از دیگر وظایف این دفاتر می توان بر شمرد.(باقری و بختیاری؛1387؛2)
خدمات اینترنتی مانند پست الکترونیک  استفاده از سایت های اطلاع رسانی مانند نتایج آزمونها وکشاورزی وغیره باراندازی (download) کتب و مقالات و محصولات الکترونیکی تایپ وتکمیل فرمهای روی خط مشتریان چاپ لیزری و اسکن کردن مدارک  خدمات اینترنتی برای خرید و فروش الکترونیکی نیز از خدمات فناوری اطلاعات این دفاتر می باشد .
گرچه ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای استان سمنان بسیار پایین است، لیکن توسعه این فناوری می‌تواند در اندک زمانی تاثیرات قابل توجهی به همراه داشته باشد. تاثیرات همه جانبه این طرح از نظر اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی چشمگیر است . به ویژه آنکه بر اساس ماده 40 برنامه پنج ساله چهارم نیز لزوم بکار گیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در روستا ها و ارایه خدمات متنوع با هدف ارتقای مهارت روستاییان و تمهید فرصت های شغلی مورد تاکید قرار گرفته است .(هادی سارلی؛1382؛1)
دسته بندی : علمی