برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

1-1 مقدمه:
در جهان امروز اطلاعات و ارتباطات مکمل توسعه خردمندانه است. در واقع، وجود اطلاعات کافی و مجموعه های آن در طبقه بندی تخصصی موجب شده است، تا افراد به طور قابل ملاحظه ای به دانش و کاربرد آن دسترسی پیدا کنند. نظریاتی از قبیل دهکده جهانی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و… دلالت بر رشد محیطی جدید دارد که در آن فناوری اطلاعات و آموزش در اطراف ما و دسترسی به اطلاعات خاص باعث می شود تا افراد در حل مشکلات شان از آن استفاده نمایند.
امروزه از بسیاری جهات، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم توسعه ی پایدار شمرده می شود و نقش آن در زمینه های اداره های دولتی، توسعه ی روستایی و شهری، حمل ونقل و ارتباطات جاده ای، سلامت، نیازهای خاص جمعیت های انسانی، آموزش، محیط زیست و کشاورزی، مورد بررسی قرار گرفته است (محسنی، 1386: ص 185). مزایای این فناوری، تنها در صورتی قابل کسب است که این فناوری در بین تمام بخش های مختلف جامعه گسترش پیدا کند. ما در یک جهان با شکاف دیجیتالی زندگی می کنیم که در آن، نصف جمعیت جهان از دسترسی به تماس تلفنی محروم هستند. با وجود این، بحث مورد توافق این است که دهه ی جهانی شدن، توانایی کاربرد این فناوری را برای مردم روستایی، قابلیت‏ها و توان کشورها ی در حال توسعه را بهبود می بخشد( شمس، 1383: ص 61).
گسترش ICT بدون توجه خاص به روستاها و مناطق محروم می تواند اثرات منفی مانند افزایش فاصله شهر و روستا، گسترش مهاجرت از روستا به شهر، از بین رفتن صنایع بومی، از دست دادن بازارهای محلی و … را به همراه داشته باشد. تجربیات جهانی نشان می‏دهد که با برنامه ریزی صحیح، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند دسترسی مردم روستایی به انواع خدمات بهداشتی، آموزشی، دولتی، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش سطح آگاهی در زمینه فعالیتهای تولیدی، کشاورزی و ترویجی، بازاریایی محصولات زراعی و غیر زراعی و … را بهبود بخشد به طوری که این فناوری به عنوان یکی از ابزارها و بسترهای توسعه همه جانبه محسوب می شود(رضوانی،1383: ص 259).
در طی چند سال اخیر دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشخوان دولت در سطح روستاهای کشور گسترش یافته اند و این بدان معناست که از طریق این دفاتر بتوان با تمام مراکز و خدمات اعم از دولتی و غیردولتی تماس و ارتباط برقرار کرد (شرکت مخابرات ایران ، 1387: ص 158) بررسی میزان رضایت روستاییان از عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی که هدف اصلی این تحقیق است در حقیقت میزان بهره‏مندی آنها از مواهب و سودمندی‏های فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر اطلاعات است.
1-2بیان مساله:
جامعه اطلاعاتی در جهان در حال شکل‏گیری است و شهرها و روستاهای الکترونیکی که زیر مجموعه تفکر جامعه اطلاعاتی می باشند در سال‏های اخیر در دنیا مطرح شده اند. در این رابطه بسیاری از صاحب نظران، عصر حاضر را عصر فناوری اطلاعات نامیده اند. نقش و کارکردهای موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات امروزی امری انکار ناپذیر است. بدون شک، عرصه تأثیر گذاری این فناوری تنها به محیط های شهری منحصر و محدود نمی شود و دامنه آن حتی دور دست ترین مناطق روستایی را نیز در بر می‏گیرد (فاضل نیا و کیانی،1383: ص 23).
تلاش و کوشش فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزارهای مدیریت عملکرد و گسترش نگرش ارباب رجوع مداری توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمان ها صورت می گیرد، نشان دهنده آن است که در حال حاضر رضایت مندی ارباب رجوع یکی از مهم ترین عوامل در تعیین موفقیت سازما نها از جمله دفاتر ICT روستایی به شمار می آید (دیوان داری و دلخواه، 1384: ص 188). دفاتر ICT روستایی نیز از این امر مستثنی نیستند. بنابراین ایجاد و پیاده سازی سیستم های سنجش و پایش و تعیین رضایت مندی روستاییان از این دفاتر به عنوان مهم ترین شاخص در بهبود عملکرد، از نیازهای اساسی این تشکیلات مهم به شمار می رود.
در حال حاضر تعداد کل دفاتر مطابق برنامه در کشور 10000 دفتر است که سهم استان سمنان در این برنامه 340 دفتر بوده که از این میزان 275 دفتر به بهره برداری رسیده است. و اکنون لازم است تا میزان رضایت مندی روستاییان از عملکرد و کیفیت خدمات آن ها مورد بررسی قرار گیرد چون اعتقاد بر این است که محرک اصلی این سازمان های توسعه ای که به دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت ICT در جوامع روستایی هستند، همانا ارباب رجوع یا مشتریان آنهاست. به بیان دیگر، بقای آنها در گرو مشتریان آنها خواهد بود. بنابراین بسیار حیاتی است تا این دفاتر، چارچوبی برای درک، تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت مندی روستاییان در اختیار داشته باشند.
1- 3اهمیت پژوهش:
کشور ایران در راستای چشم انداز بیست ساله (برنامه چهارم و پنجم توسعه (تلاش می کند با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات خدمات دولتی را به تمامی نقاط کشور ارائه کند. در حال حاضر این فناوری به سرعت در شهرهای ایران در حال گسترش است و لازم است نسبت به گسترش آن در روستاها نیز اقدام گردد. این فناوری می تواند با ایجاد جهش در انتقال اطلاعات و ارتباطات, روستاها را از حالت انزوا خارج ساخته و با از بین بردن مرزهای سنتی بین شهر و روستا نقش موثری در توسعه روستایی و ایجاد تعادل و توازن بین شهر و روستا و یکپارچگی آنها داشته باشد.
نواحی روستایی به علت بعد مسافت و پراکندگی، از بسیاری از امکانات محروم مانده اند و استفاده از این فناوری می توان د به شکلی موثر در ارائه خدمات نقش داشته باشد. با این‏حال ظرفیت های بالقوه این فناوری زمانی به فعل مبدل خواهد شد و توانمندیهای آن در عرصه‏های مختلف، خصوصاً ارائه خدمات به نواحی روستایی مشخص خواهد شد که با برنامه ریزی های منطقی و اصولی مورد استفاده قرار گیرد. دفاتر ICT روستایی علاوه بر خدمات پستی و ارتباطی، زمینه لازم جهت ارایه خدمات سایر سازما نهای دولتی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهاد های دولتی را به روستاییان فراهم می آورند. همچنین، خدمات مربوط به تجارت و بازاریابی الکترونیک در راستای بهبود اقتصاد کشاورزی و روستایی، پرداخت قبوض مختلف آب، برق، تلفن و نظایر آن، از جمله وظایف دفاتر ICT روستایی می‏باشد. از مهمترین نیازهای دفاتر خدمات اطلاعات و ارتباطات روستایی وجود پیشخوان دولت است که به کمک آن, کاربران می توانند بهآسانی به همه خدمات مورد نیاز خود دست یابند؛ و بدون مراجعه حضوری به مراکز و یا دفاتر سازما نها و نهادهای دولتی, فعالیت ها و کارهای مورد نظر خود را به انجام رسانند. دستیابی به چنین هدفی مستلزم آن است که از طریق پیشخوان دولت, شناسایی و بررسی همه خدمات دولتی قابل ارائه صورت گیرد؛ و سرانجام, خدمات مورد نظر در قالب همین پیشخوان ارائه شود.
رضایت مردم روستایی، از عوامل مؤثر بر تقویت پیوند بین آنها با دفاتر و بهره گیری از خدمات ارزشمند و موثر آنها در جهت کاهش فاصله دیجیتالی روستایی و شهری است. بر این اساس در این تحقیق مسأله بررسی رضایت روستاییان استان سمنان از خدمات ارایه شده توسط دفاتر روستایی از جهات شیوه مدیریت و مسئولیت پذیری، تعامل با مردم، رعایت قوانین و مقررات، اخلاق و رفتار و شیوه برخورد کارکنان و مدیریت، کیفیت خدمات در حال ارایه، امکانات و تسهیلات موجود و… مورد سنجش قرار گرفته است.
1-4اهداف پژوهش
در این پژوهش هدف اصلی تعیین نقش دفاتر پیشخوان (دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT در رضایتمندی روستائیان استان سمنان است و همچنین درصدد هستیم تا کارکردها و پیامدها ی ناشی از آن را در ارتقا و افزایش ارتباطات روستایی بررسی نماییم.
بنابراین اهداف تحقیق عبارت است از :
1- شناسایی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان در جهت ارائه خدمات
2- شناسایی نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر
3- شناسایی میزان استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.