برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل(3-2) : تصویر قالب، المنت و ترمومتر.
سپس برای زینتر، نمونه ها را درمحفظه ای حاوی گرافیت قرار داده و درب آنرا بسته و در داخل کوره عملیات حرارتی ساخت شرکت اکسایتون قرار دادیم تا نمونه در دماهای 700 ، 800 و 900 درجه سانتیگراد زینتر شوند، افزایش دما با نرخ 10 انتخاب شد همچنین زمان زینتر همدما برابر یک ساعت بود، در نهایت نمونه ها در کوره سرد شدند.
3-4- آزمایش بررسی و ارزیابی فازی ذرات پودری توسط پراش اشعه X :
برای بررسی اندازه دانه و پارامتر شبکه و عیوب ایجاد شده در اثر آلیاژسازی از پراش پرتو ایکس استفاده می شود. در این آنالیز از دستگاه پرتو پراش ایکس مدل D8-Advance ساخت شرکت Bruker AXS با اشعه Cu Kα و فیلتر نیکل استفاده شد. همچنین آنالیزها توسط دستگاه با اشعه Cukα با طول موج 5404/1 آنگستروم انجام شده است. در این آزمایش زوایای مورد بررسی از 10- 80 درجه می باشد. این آزمایش برای تشخیص اندازه دانه و همچنین آنالیز فازی مخلوط پودرهای Cu-Graphene پس از زمان های مختلف آسیاب کاری می باشد.
3-4-1- محاسبه اندازه دانه و کرنش شبکه :
انجام کارسرد و تغییر شکل پلاستیکی برروی فلزات، منجر به تغییر محسوس در پهنای خطوط پراش پرتو ایکس می شود. بخشی از تغییر شکل پیک ها مربوط به ریز شدن دانه ها و بخشی دیگر مربوط به افزایش کرنش شبکه می باشد. با استفاده از روش ویلیامسون-هال [21] و الگوی پراش ایکس می توان اندازه دانه و کرنش ذرات پودر آسیاب شده را بدست آورد.
رابطه ویلیامسون-هال به فرم زیر می باشد :
معادله (3-1)
در این رابطه طول موج اشعه X ، d اندازه دانه، A ثابت (معمولا A)، پهنای پیک (FWHM) در نیمه ارتفاع آن (برحسب رادیان) و زاویه براگ می باشد. همانطور که از نوع رابطه مشخص است اگر داده های مربوط به Cos برحسب Sin برای چندین پیک در الگوی پراش پرتوایکس در زوایای مختلف رسم شود باید برروی یک خط راست واقع شوند که از روی شیب آن می توان کرنش و از روی عرض از مبدا آن می توان اندازه دانه (d) را حساب کرد.
چنین خطی به نمودار ویلیامسون-هال معروف است. پس اگر خط ویلیامسون-هال را رسم کنیم، می توان از روی عرض از مبدا (b) آن اندازه دانه (d) را محاسبه نمود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع تجزیه واریانس و فنیل آلانین

3-5- دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) :
جهت بررسی چگونگی توزیع ذرات تقویت کننده در زمینه و همچنین مورفولوژی ذرات پودر از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید. که SEM مورد استفاده در این پژوهش متعلق به جهاد دانشگاهی شریف و ساخت شرکت JEOL ژاپن مدل JXA-840می باشد که دارای ولتاژ 2/0 تا 4 کیلو ولت است.
3-6- دستگاه طیف سنجی رامان :
از این دستگاه جهت ردیابی گرافن در نانوکامپوزیت مس-گرافن استفاده گردید. که رامان مورد استفاده در این پژوهش متعلق به ستاد فناوری نانو دانشگاه تهران و ساخت شرکت BRUKER آلمان مدل 2009 SENTERRA می باشد.
3-7- آزمایش اندازه گیری چگالی و درصد تخلخل :
برای اندازه گیری چگالی نمونه های تولید شده از قانون ارشمیدس استفاده می کنیم. برای انجام آزمایش به وسایلی نظیر: نیرو سنج، پایه و گیره برای نگه داشتن نیروسنج، بشر و جک برای بالا و پایین آوردن بشر نیاز است. بشر را تا نصف پر از آب می کنیم سپس نیروسنج را روی پایه یا گیره قرار می دهیم. سپس یکبار وزن نمونه را در آب ( ) و یکبار وزن نمونه را در هوا ( ) اندازه گیری می کنیم.
چگالی عملی از رابطه زیر محاسبه می شود :
معادله (3-3) = چگالی عملی

دسته بندی : علمی