برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

توان مصرفی حالت بیکار 69 وات
نسبت توان بیکار به حداکثر 43%
توان مصرفی حالت خواب 2 وات
نسبت توان خواب به بیکار 3 %
جدول 4-4 اندازه‌گیری دستی توان مصرفی سرور در حالات مختلف
نکته‌ی قابل توجه در مورد ردیف سوم است. آنچه در کارهای گذشته و تمامی مقالاتی که بررسی شدند ذکر شده‌است، بیان می‌کنند که نسبت توان مصرفی یک سرور بیکار به حداکثر توان مصرفی همان سرور حدود 70% است. اما آنچه ما با چندین بار اندازه‌گیری به دست آوردیم 43% می‌باشد. کاهش این نسبت باعث می‌شود تا در خروجی نهایی میزان صرفه جویی توسط نرم افزار ما، کمتر از آنچه پیش از این انتظار می‌رفت (و کمتر از برخی از کارهای پیشین) باشد. اما با کالیبره نمودن دستگاه پاور آنالایزر و بررسی و تحلیل توان مصرفی هر قطعه‌ی سرور از روی مشخصات تولیدکننده، به صحت اندازه‌گیری انجام شده اطمینان کامل پیدا نمودیم و معتقدیم که این اندازه گیری واقعی و استفاده از مقادیر به دست آمده (به جای آنچه در مقالات پیشین ذکر شده است) باعث افزایش قابلیت اطمینان و اعتماد به نتایج می‌گردد.
3 عمل قرار دادن یک سرور در حالت خواب، بیدار نمودن یک سرور از حالت خواب و مهاجرت دادن یک ماشین مجازی، هم مدتی طول می‌کشند و هم مقداری انرژی مصرف می‌کنند که در محاسبات نهایی به عنوان سربار انرژی لحاظ شده‌اند. جدول 4-5 مقادیر اندازه‌گیری شده برای زمان و انرژی مصرفی این عملیات را به تفکیک نشان می‌دهد. گفتنی است که مقادیر هر 3 عمل گفته شده با توجه به شرایط متغیر است. در این جدول تمام اعداد حاصل میانگین چندین اندازه‌گیری در شرایط مختلف هستند.
عملیات مدت زمان (ثانیه) میزان انرژی مصرفی (وات ساعت)
قرار دادن در حالت خواب 10 21/.
فعالسازی سرور از حالت خواب 12 27/.
مهاجرت ماشین مجازی 58 17/.
جدول 4-5 مقادیر سربارهای انرژی عملیات پایه
بارکاری استفاده شده برای آزمایش‌ها
در این بخش به معرفی بارکاری استفاده شده برای انجام آزمایشات و ارزیابی نرم افزار می‌پردازیم. بخش بعدی به بیان نتایج اختصاص دارد.
همانطور که در بخش اول و سوم ذکر شد، از ابتدای طراحی و پیاده سازی مدل پیشنهادی، یک سری بارکاری و کاربرد خاص هدف صرفه‌جویی انرژی در روش ما بودند. به بیان دیگر ما تلاشی برای ارائه‌‌ی یک بسته‌ی نرم افزاری برای صرفه جویی انرژی در هر شرایط و هر سناریویی ننموده‌ایم بلکه هدف اولیه‌ی ما ارائه‌ی یک چارچوب بر اساس مشترکات و پارامترهای پایه‌ای اکثر سیستم‌ها، برای تنظیم شدن و افزایش قابلیت انطباق با محیط‌های کاری مختلف بود. هدف بعدی ما تنظیم نمودن چارچوب طراحی شده، برای بهره برداری از پتانسیل صرفه‌جویی در مصرف انرژی برای یک عده بارکاری خاص بود.
این تصمیم بر دو علت اصلی استوار است:
پتانسیل صرفه جویی برق مصرفی در مراکزداده با الگوی بارکاری تکراری( فصلی) بیشتر است و این صرفه جویی منجر به افت کیفیت سرویس کمتری می‌گردد.
گستره‌ی وسیعی از کاربردهای سیستم‌های فراگیر رایانه‌ای به خصوص در کشور خودمان در این زمره قرار می‌گیرند.
همانطور که ذکر شد ما دو پیکر بندی متفاوت یک با هدف بهره برداری هر چه بیشتر از ظرفیت صرفه جویی و دیگر با هدف افزایش پایداری و کاهش تعداد مهاجرت ارائه دادیم که برای انجام آزمایشات از هر دوی آنها استفاده می‌نماییم. طیف وسیعی از کاربردها در زمره‌ی این نوع بارکاری (بارکاری فصلی، با الگوی کم و بیش تکراری در طول زمان) قرار می‌گیرند. توانستیم یک بار کاری واقعی (متعلق به خوشه‌های پردازشی یکی از بانک‌های خصوصی کشور) برای هدف خود به دست آوریم. هدف اصلی و خروجی‌های هدف این پایان نامه مربوط به همین بارکاری می‌باشد.
اما صرفاً جهت آزمودن توانایی‌های نرم افزار و اثبات لزوم سفارشی سازی برای محیط‌های مختلف یک بار کاری ساختگی نیز تهیه و از آن استفاده نمودیم. بخش بعدی معرفی این بار کاری آزمایشی است.
بار کاری آزمایشی
با رجوع به کارهای گذشته و مطالعات وسیع انجام شده در زمینه‌ی مطالعه‌ی بار روی مراکز داده، متوسط استفاده از پردازنده‌های یک مرکزداده بین 20 تا 30 درصد است.
دسته بندی : علمی