برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

بخارات خروجی ازReflux Drum ابتدا با نفت خام ورودی تبادل حرارت نموده وخوراک را پیش گرم می نماید ( E – 102 A/B ) سپس حرارت باقیمانده خود را در کولر آبی ( E-104 A-F ) از دست می دهد . آنگاه وارد مخزن جمع آوری محصول بالاسری برج می گردد . ( V-105 )
مقدار کمی از گازهای غیرقابل کنداس توسط کمپرسور ( C- 101 ) فشرده و توسط کولر آبی ( E – 105 ) تا دمای 38 °C خنک می شود . سپس در مخزن (V- 107) تحت فشار 6 bar تبخیر ناگهانی ( Flash ) می گردد . خالص بخارات باقیمانده در مخزن ( V- 107 ) تحت کنترل فشار قرار گرفته و از مخزن یاد شده خارج و به هدر گازهای سوختی پالایشگاه متصل می شود . میعانات تشکیل شده در این مخزن نیز به عنوان بخشی از خوراک برج تثبیت کننده نفتا ( Naphtha Stabilizer ) به برج مذکور پمپاژ می گردد .
آبهای کندانس شده در مخزن ( V -105 ) یک فاز آبی در بخش زیرین این ظرف تشکل می دهد که از بوت زیر آن توسط پمپ P-110 A/Bگـرفته و بـه مـخزن گاز زدا ( Degassing Drum ) آبهای مصرفی واحد ارسال می گردد . مایع هیدرو کربنی ( نفتا ) از فاز مایع بالایی مخزن ( V- 105 ) تحت کنترل دبی توسط پمپ P – 104 A/B گرفنه و به عنوان بخش دیگری از خوراک برج تثبیت کننده نفتا به طرف بخش Naphtha Site واحد ارسال می شود .
4 – 4 -2 ) تقطیر نفتا
خوراک برج تثبیت کننده نفتا ابتدا با محصول Reformer Naphtha و آنگاه با محصول نفت سفید تبادل حرارت نموده و پیش گرم می شود .
برج تثبیت کننده نفتا ( Naphtha Stabilizer ) دارای 41 سینی از نوع Sieve است . سینی های 1 تا 21 دارای دو پاس و سینی های 22 تا 41 دارای یک پاس مایع می باشند .
سیرکولاسیون مایع ته این برج توسط پمپ P-113 از میان دو دستگاه ریبویلر انجام می گیرد . این مایع در ریبویلر اول ( E -107) توسط محصول نفت سفید و در ریبویلر دوم ( E-111 ) توسط محصول گازوئیل گرم می شود . محصول ته برج تثبیت کننده تحت کنترل سطح مایع ازبرج خارج و به عنوان خوراک برج Splitter وارد این برج می گردد .
بخارات بالاسری برج تثبیت کننده توسط کندانسور E – 121 مایع شده و به دما و فشار 46 °C و 7.9 bar می رسد . بخشی از مایع تشکیل شده در ظرف جمع کننده بالای برج ( V-110 ) به عنوانReflux توسط پمپ P-112 به بالاترین سینی این برج بازگردانده می شود . بخش دیگر این مایع تحت کنترل سطح از این مخزن خارج شده و پس از خنک شدن در کولر آبی E-124 با فشار 9.5 bar و دمای 38 °C به عنوان LPG از واحد خارج می گردد .
مقدار کمی از گازهای غیر قابل کندانس که به عنوان فاز بخار در ظرف V- 110 تشکیل شده است پس از کنترل فشار آن به هدر گاز سوختی پالایشگاه تزریق می شود .
مایع ته مانده برج Stabilizer به سینی شماره 14 برج Naphtha Splitter هدایت می گردد . برج Splitter دارای 46 سینی از نوع Sieve با دو پاس مایع می باشد . این برج ته مانده برج Stabilizer را به سه محصول به شرح ذیل جدا می نماید :
نفتای سبک به عنوان محصول بالای برج Light Naphtha
نفتای ریفورمر به عنوان محصول جانبی برج Reformer Naphtha
نفتای سنگین به عنوان محصول پایین برج Heavy Naphtha
محصول میانی برج ، نفتای ریفورمر ، به برج عریان ساز خاصی جهت دستیابی به مشخصات مورد نظر نیاز ندارد .
از جریان بازروانی نفت سفید به عنوان سیال گرم مورد نیاز در ریبویلر برج Splitter استفاده می شود . ) ( E-117
محصول نفتای سنگین از زیر برج Splitter و تـحت کنترل سطـح مـایـع ، خـارج می گردد . این محصول پس از گذشتن از کولر آبی E-127 A/B با دمای 38 °C و فشار 7 bar به بیرون از واحد هدایت می گردد .
محصول ریفورمر نفتا از سینی شماره 28 برج Splitter و تحت کنترل دبی به عنوان محصول میانی برج خارج می شود . این محصول پس از تبادل حرارت با خوراک برج Stabilizer در مبدل E – 125 و خنک شدن در کولر آبی E – 126 A/B بالاخره با دمای 38 °C به بیرون از واحد هدایت می شود .
بـخارات خـروجی از بالاسری ـبرج Splitter به طـور کـامـل تـوسط کندانسور E- 122 A/B کندانس شده و دمای آن در محدوده 60 °C کنترل می گردد . فشار کندانسور روی 0.8 barg تنظیم می شود . فشار این برج با تنظیم دمای مایع تشکیل شده در کندانسور تنظیم می گردد . تنظیم دما نیز با کم و زیاد کردن آب خنک کننده در کندانسور قابل انجام است . بخشی از مایع تشکیل شده در کندانسور پس از کنترل دبی آن به بالاترین سینی بـرج Splitter می ریزد . بخش دیگر این مایع نیز به عنوان محصول نفتای سبک تحت کنـترل سطـح از ظـرف جمـع آوری کنـنده ( Accumulator ) مایـع در زیر کـندانـسور) V – 112 ( خارج خواهد شد . دما و فشار محصول خروجی به ترتیب 38 °C و فشار 7 bar می باشد .
4 – 5 ) افزایش ظرفیت
واحد تقطیر نفت خام 100 پالایشگاه آبادان یکی از بزرگترین واحدهای پالایشی نفت خام در کشور می باشد . این واحد در قبل از انقلاب اسلامی با ظرفیت تصفیه 130000 بشکه نفت خام و با مشخصاتی که در بخش ( 4 – 4 ) شرح آن داده شد ، توسط شرکت امریکایی FLOUR طراحی ، ساخته ، نصب و راه اندازی شده است .
با توجه به نیاز روز افزون کشور به تولید فرآورده های سوختی و میان تقطیر بویژه بنزین ، گازوئیل و نفت سفید ، پالایشگاه آبادان را بر آن داشت تا نسبت به افزایش ظرفیت واحد های تولیدی خود بر آید .
یک واحد تقطیر معمولی عبارت است از برج تقطیر اتمسفریک با فشار یک الی سه بار که فشار آن توسط کندانسور بالاسری تنظیم می گردد . گزینه های متعددی در طراحی و یا بازبینی مجدد ( Revamping Or Retrofit Design ) این واحدها باید مد نظر قرار گیرد :
تعداد Pump Around ها : با افزایش تعداد Pump Around ها بازیافت حرارت افزیش می یابد .
محدودیت بازیافت حرارت توسط شبکه مبدلهای حرارتی پیش گرمکن نفت خام : دو فازی شدن نفت خام قبل از ورود به کوره به عنوان مهمترین عامل محدود کننده میزان پیش گرمایش نفت خام است . این دما برای نفت خامهای سبک 250 تا 260 درجه سانتیگراد است . عدم رعایت این موضوع می تواند سبب افزایش افت فشار و نیز عدم توزیع مناسب خوراک در پاسهای کوره گردد .
دسته بندی : علمی