پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

جستجوی مقالات فارسی – معناشناسی واژه حکمت به روش ایزوتسو در نهج البلاغه- قسمت ۲۰

دشتی، محمد؛ فرهنگ واژه‌های معادل نهج‌البلاغه؛ قم: موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین علیه‌السلام؛ چاپ دوم: ۱۳۷۶ش.
دلشاد تهرانی، مصطفی، حکومت حکمت‌: حکومت در نهج البلاغه‌، تهران‌، دریا، ۱۳۷۹ ش.
‏رازى، ابوالفتوح، تفسیر روح الجنان و روح الجنان، انتشارات کتابخانه آیت الله العظمى مرعشى نجفى،
رازى، شیخ ابوالفتوح، تفسیر روح الجنان و روح الجنان، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله العظمى مرعشى نجفى، بی‌تا.
زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل (تفسیر کشاف)، ترجمه مسعود انصاری، ققنوس ۱۳۸۹ ش.
سجادی، سید جعفر، فرهنگ علوم قرآنی، تهران، کتابخانه ابن سینا، ۱۳۴۱ ش.
سید رضی، ابوالحسن محمد بن الحسین، نهج البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، قم، مؤسسۀ تحقیقاتی امیرالمومنین، ۱۳۸۴ ش
مطهری، مرتضی، عدل الهی، مسئله غرض و هدف در افعال خدا، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۵۸ ش
سید رضی، ابوالحسن محمد بن الحسین، نهج البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، قم، مؤسسۀ تحقیقاتی امیرالمومنین، ۱۳۸۴ ش
شوشتری، شهید قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، قم، مرکز تحقیقات امام علی (علیه السلام)، بی‌تا
شهرستانى حائرى، شرح و ترجمه باب حادى عشر، علامه حلى, تحقیق دکتر مهدى محقق. مرکز نشر کتاب، بی تا
شیرازی صدرالدین (ملاصدرا)، صدر المتألهین، مبدا و معاد، ط. جدید.
صالح، عضیمه، معناشناسی واژگان قرآن، ترجمه: سیدحسین سیدی، انتشارات به‌نشر (آستان قدس رضوی)، چاپ دوم، بی‌تا
صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الخصال، قم، ترجمه و شرح محمد باقر کمره‌ای، انتشارات جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۳ ق.
طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمد باقر موسوى همدانى، قم، انتشارات جامعۀ مدرسین حوزه علمیه، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ش.
ــــــــــــــــــــــــ، شیعه در اسلام، قم، نشر بنیاد علمى کلام و فلسفه، چاپ دوم ،تهران ۱۳۶۴
طبرسى، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، تهران، انتشارات ناصر خسرو، بی‌تا.
طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن، بی‌جا، بی‌تا.
فاضلی، قادر، حکمت عملی، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۸ ش.
فرامرز قراملکی، احد، روش شناسی مطالعات دینی، مشهدمقدس، انتشارا ت دانشگاه علوم سلامی رضوی، ۱۳۸۵ ش.
۴۴-فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دار الکتب العلمیه، ج۴
۴۵-قایمی نیا، علیرضا، «معناشناسی شناختی قرآن»، ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،۱۳۹۰
قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، بی‌تا.
کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،بی تا
ــــــــــــــــــــ، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ ش
مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار،ج ۲۴،باب الحکمهمعرفه الامام ،بی تا
محمدی ری شهری، محمد، سیمای علم و حکمت در قرآن و حدیث، محمدی ری شهری، قم، دار الحدیث، چاپ اول
محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، قم، دار الحدیث، ۱۳۸۶ ش، حدیث ۱۶۴۵۶
مشکور، محمد جواد، سیر کلام در فرق اسلام، تهران، انتشارات شرق، ۱۳۶۸ش.
معادیخواه، مجید، فرهنگ آفتاب، فرهنگ تفضیلی مفاهیم نهج البلاغه، تهران، انتشارات ذره، چاپ اول، ۱۳۷۲ ش.
معارف، سید عباس، «نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی»، انتشارات بنیاد حکمی و فلسفی، دکترفردید زمستان ۱۳۸۰ ش.
معرفت، محمد هادی، التمهید، قم، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیّه قم‌.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه‌، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا
ـــــــــــــــــ، پیام امام امیر المؤمنین (علیه السلام)، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ ش
مصباح یزدی، محمد تقى، آموزش عقاید، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ دهم، بی‌تا، (با تلخیص و تصرف جزیی)
منجد، محمد نور الدین، الترادف فی القرآن الکریم، بیروت، دارالفکر المعاصر، ۱۹۹۷م ـ ۱۳۷۶ ش

You may also like...