برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اصطلاح برنامه‏ی درسی در معانی گوناگونی به­کار برده شده است ؛  به­عنوان برنامه­ای برای یک موضوع درسی خاص در یک پایه­ی تحصیلی مشخص یا در طول یک دوره­ی تحصیلی و یا به عنوان برنامه­های مختلف درسی در طول یک دوره­ی تحصیلی.

برنامه­ی درسی را به­عنوان مجموعه­ا­ی سازمان یافته از نتایج یادگیری مورد انتظار تعریف می­کنند که برای نظام آموزش به­عنوان درونداد عمل می­کند (دیاموند، ترجمه‌ی فتحی و اجارگاه،1382، ص8).

بر اساس این تعریف ، برنامه‏ی درسی نمی­تواند از مطالبی که باید در مدارس تدریس شود یا فهرستی از اهداف آموزشی ،  موارد بیش­تری را در برگیرد ؛ ولی در سال­های اخیر مفهوم «برنامه­ی درسی» گسترش یافته و مواردی هم­چون کلیه­ی فعالیت­های یادگیری ، راهبردهای یادگیری، شرایط اجرای برنامه ، انواع وسایل آموزشی و… را نیز شامل می­شود.

هر برنامه‏ی درسی با توجه به تعداد و تنوع مواد و وسایل آموزشی به­کار گرفته شده ، از برنامه­ی درسی دیگر متمایز می­شود. به­طورکلی مفهوم برنامه­ریزی به­صورت جهانی برای آموزش، عبارت است از محل برخورد همه خلاقیت­ها و جایی از تدریس ، که حواس پنج­گانه ، هوش چندگانه و آموزش متنوع مبتنی بر استفاده از رایانه در مدارس و ارزیابی بر مبنای عملکرد دانش­آموزان، همه جمع باشد.

یک برنامه‏ی درسی را می­توان به­عنوان محتوا، هدف و شرایط و موقعیت یادگیری و هم به عنوان نظامی که موضوع آن زمینه­ای است که در آن عمل انسانی صورت می­گیرد و تصمیماتی اتخاذ می­گردد و نیز به­عنوان حوزه­ی مطالعاتی در نظر گرفت. بوشامپ ، برنامه­ی درسی را این­گونه تعریف می­کند:

« مجموعه­ای از اظهارنظرهای به هم مرتبط که به برنامه­ی درسی مدرسه از طریق روشن نمودن ارتباطات بین اجزاء و از طریق جهت­دهی، به تکوین، توسعه، کاربرد و ارزشیابی آن معنا می­بخشد.»

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی

برنامه­ی درسی به­عبارتی ساده : شامل تعیین محتوای برنامه­ی درسی است. گاهی برنامه­ی درسی در مفهوم بسیار محدود آن ممکن است به تعیین محتوای یک درس به خصوص مربوط شود (فیوضات،1376،ص44).

 

 

تعریف دیگر از برنامه­ی درسی چنین بیان می­شود : برنامه­ای آموزشی است که کودکان بتوانند دانش مربوط به حوزه­های مختلف مرتبط با محیط زندگی خود را به­طورگسترده مورد کاوش و بررسی قرار دهند (هاموفیس به نقل از تقی پور ظهیر،1376).

ارائه‏­ی یک تعریف جامع از برنامه­ی درسی دشوار است؛ اما تعریف زیر، یکی از تعاریفی است که مورد قبول متخصصان است:

« برنامه­ی درسی عبارت است از محتوا و فرآیند­ رسمی و غیررسمی که از طریق آن، فراگیران تجربیات یادگیری، دانش، مهارت و نگرش را تحت نظارت معلم فرا می­گیرند» (دال به نقل شریعتمداری،1386،ص6).

 

-Curriculum

دسته بندی : علمی