برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

5-حفاظتها
لاجیک بهره برداری
مبدل ارتباطی (تولید پالسهای احتراق تریستورها ، سیگنالهای ترانس جریان و ترانس ولتاژ بدست آمده)
تشخیس دهنده عیب و ارتباط کاربر
کنترل دستگاهها و وسایل کمکی بر اساس استفاده از یک CPU اصلی ( کارت RREGOA با پردازشگر Motorola 68000 ) و یک CPUکمکی (ثانویه) (کارت DCONCB با یک میکرو پردازشگر intel8096BH ) می باشد.
کارت RREGOA عمل مدیریت و تولید را روی I/O bus channel که کارتهای DCONCB و ورودی خروجی منطقی و آنالوگ به آن متصلند انجام میدهد.
کارت DCONCB که بر روی I/O bus channel قرار گرفته عمل مدیریت و تولید را برای باس خودش (D-bus) که کارتهای عملگر فاز شیفتر فرکانس ثابت و متغییر، تنظیم کننده های جریان، تولید کننده پالس و حفاظتهای سخت افزاری به این باس متصلند انجام می دهد.

شکل (2-4)- کارت اینتر کانکشن
شرح عملکرد کارت ها:
شرح کارتهایی که به صورت ترکیبی عمل کنترل را انجام می دهند در زیر آمده است:
ADM2LB & ACLEDS & ADM2AA : این کارتها مربوط به عملکرد صحیح پنل میمیک است.
150SX15-15 : منبع تغذیه 15 ولت DC .
150SX5 : منبع تغذیه 5 ولت DC .
ALIM12 : منبع تغذیه 12 ولت DC .
ATATVA : کارت استاندارد کننده و پردازشگر برای سیگنالهای CT/TV این کارت همزمانی مناسب را برای عملکرد پل اینورتر محاسبه می کند.
AEREVB : کارت فیدبک سرعت است. این کارت فیدبک سرعت را به وسیله پردازش سه ولتاژ ماشین محاسبه می کند.
AGEIDA : کارت مدیریت پالسها
APROTA : کارت حفاظت سخت افزاری ، این کارت کمیات آنالوگ را اندازه گیری می نماید و زمانی که به حد مقادیر تنظیم شده رسید دخالت کرده و وارد عمل می شود.
ASIPRA : کارت نمایش تریپ حفاظتها ، این کارت تمام تریپهای انجام شده حفاظتهای سخت افزاری را نشان می دهد.
AGEPRO : کارت تست میباشد.
ALERPA : کارت همزمانی فرکانس در نظام پالس دهی ، این کارت همزمانی مناسب را برای عملکرد پل اینورتر با پردازش سه ولتاژ ماشین محاسبه می کند.
AGIFVA : کارت فاز شیفتر مبدل فرکانس متغییر در دو حالت عملیاتی نظام پالس دهی و کموتاسیون طبیعی.
بر طبق سیگنالهای همزمانی مبدل فرکانس متغییر ، partialisation angle (در عملکرد کموتاسیون طبیعی) و سیگنالهای هماهنگ کننده بوسیله فاز شیفتر فرکانس ثابت (در عملکرد نظام پالس دهی) محاسبه می شود. این کارت سیگنالهای لاجیک آتش را برای قسمتهای مختلف کارت تولید کننده پالس در مبدل فرکانس متغییر تولید می نماید.

دسته بندی : علمی