برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
شکل(1-6)-فیوز برای حفاظت کانورتر
حفاظت ماکزیمم جریان لحظه ای
این حفاظت از پل در برابر اتصال کوتاه های سمت جریان مستقیم محافظت می کند جریان تحریک از مقاومت شنت عبور می کند و متناسب با آن یک ولتاژ روی این مقاومت شنت افت می کند که این ولتاژ
از طریق یک ترنسدیوسر تبدیل به یک جریان نرمال استاندارد می شود و عمل حفاظت توسط یک کارت الکترونیکی انجام می گیرد و زمانیکه جریان به چهار برابرجریان نامی رسید اضافه جریان عمل می کند.
(شکل صفحه بعد).

شکل(1-7)- حفاظت ماکزیمم جریان لحظه ای
حفاظت اضافه جریان تأخیری
این حفاظت برای محافظت کانورتر در برابر اضافه بار انجام می گیرد که در حالت کار غیر عادی سیستم بوجود می آید.
همانند حفاظت اضافه جریان لحظه ای، در اثر عبور جریان از مقاومت شنت یک جریان نرمال شده در خروجی ترنسدیوسر تولید می شود. این جریان به کارتهای الکترونیکی رفته و در آنجا اندازه گیری می شود و همانطور که در شکل مشاهده می شود این حفاظت جریان 1.25جریان نامی را در زمان 30 ثانیه قطع می کند.

شکل(1-8)- حفاظت اضافه جریان تأخیری

شکل(1-9)- حفاظت اضافه جریان تأخیریذر 1.25جریان نامی
حفاظت جریان نامتعادل
1-این حفاظت برای محافظت کانورتر در برابر ایرادات داخلی (از قبیل هدایت غیر نرمال یک تریستور) است و زمانی فعال می شود که جریان متناوب ورودی به درستی بین شاخه های پل تریستوری تقسیم نشود.
2-جریان فازهای R و T بوسیله ct از ورودی اینورتر نمونه برداری می شود. و همانندجریان نامی استاندارد می شود. جریان فاز S بوسیله کارتهای الکترونیکی سیستم حفاظت ساخته می شود.

مطلب مرتبط :   شهرک صنعتی و خشک کردن

شکل(1-10)- حفاظت جریان نامتعادل
قسمت کنترلی
در شکل زیر اجزاء اصلی قسمت کنترلی جمع شده است. در شکل قسمتی را با نام “سیستم الکتریکی اضافی ” نشان داده شده که به معنی هر چیزی که در سیستم تحریک و ماشین سنکرون نیست ولی از نظر الکتریکی به آن متصل است می باشد سیستم کنترل دیجیتال (که شامل رگولاتور وفاز شیفتر است) بوسیله نرم افزار و براساس اطلاعاتی که دریافت می کند، عمل می کند.

شکل(1-11)- قسمت کنترلی
کنترل سیستم تحریک ماشین سنکرون بوسیله رگولاتور و فاز شیفتر انجام می شود. این توابع به صورت نرم افزاری هستند. رگولاتور و فاز شیفتر از سه کارت الکترونیکی زیر تشکیل شده است:

دسته بندی : علمی