برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

وقتی که دو یا چند ژنراتور که با هم پارالل هستند و روی باس بار یکسانی کار می‏کنند،اگر تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ آنها عملکرد کامپاند نداشته باشند ژنراتور با بالاترین نقطه تنظیم، اولین بارگیری با قدرت ری‏اکتیو را خواهد داشت و تا رسیدن به محدوده بالا به بارگیری ادامه خواهد داد. سپس ولتاژ خروجی آن کاهش می‏یابد تا به ولتاژ بالاتر دومین ژنراتور برسد.

شکل(36-1)- ژنراتور با بالاترین نقطه تنظیم، اولین بارگیری با قدرت ری‏اکتیو را دارد.

شکل (337-1)- کار دو ژنراتور از سه ژنراتور در محدوده بار زیاد
اگر افزایش بار ری‏اکتیو درخواست شده ادامه پیدا کند، ودومین ژنراتور نیز به محدوده بالا‏رود ولتاژ تا رسیدن به ولتاژ بالاتر سومین ژنراتور، کاهش می‏‏یابد. به این ترتیب دو ژنراتور از سه ژنراتور در محدوده بار زیاد در بیشترین ظرفیتشان و فقط با یک کنترل کننده شبکه، به کار خود ادامه می‏دهند.
روشی که بر این مشکل غلبه می‏کند به نام متعادل کننده معرفی شده است. متعادل کننده روی نقطهکنترل کننده اتومات ولتاژ ژنراتور قرار گرفته بطوریکه میزان نقطه تنظیم با یک عملکرد خطی کاهش می‏یابد زمانی که بار ری‏اکتیو افزایش پیدا می‏کند. هم چنین در صورتی که هر دو نقاط تنظیم کننده کنترل کننده اتومات ولتاژ ژنراتور متفاوت باشند، متعادل کننده کارآیی خود را دارد. قدرت ری‏اکتیو روی سیستم تحریک با استفاده از ولتاژها و جریانات فراهم آمده توسط ژنراتور ترانسفورماتورهای جریان، اندازه‏گیری می‏شود.
سطح متعادل کننده را می‏توان از 0% (بدون متعادل کننده) تا + / – 10% تنظیم کرد.

مطلب مرتبط :   چگونگی درمان و تست اختلال افسردگی

شکل (37-1)- تنظیم سطح متعادل کننده
فرض می‏کنیم دو ژنراتور همسان (مقادیر به صورت درصد بیان شده) به صورت پارالل کار می‏کنند:
ژنراتور 1: نقطه تنظیم، تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ در100% جریان نامی می‏باشد.
کامپاند منفی در10% تنظیم شده است.
ژنراتور 2: نقطه تنظیم تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ در 95% ولتاژ نامی می‏باشد.
کامپاند منفی در10% تنظیم شده است.
قدرت ری‏اکتیو مورد درخواست شبکه به کندی از0% به 150% به قدرت ری‏اکتیو اسمی ژنراتور افزایش می‏یابد.
توجه:
موقعیت توصیف شده در مثال کاملاً واقعی نمی‏باشد زیرا دور ژنراتور که مستقیماً به باس بار متصل شده‏اند با این اختلاف زیاد در نقطه تنظیمتنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ، باعث گردش قدرت ری‏اکتیو بین خود می‏شوند. این نمونه به خاطر تفهیم بهتر تقسیم قدرت ری‏اکتیو بین ژنراتورها و شبکه ارائه شده است.
بدلیل بالاتر بودن نقطه تنظیم تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ ژنراتورها، این ژنراتور قبل از ژنراتور 2 شروع به تولید قدرت ری‏اکتیو می‏کند زیرا تأثیر منفی کامپاند بر قدرت ری‏اکتیو بیشتر، باعث کاهش نقطه تنظیم تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ می‏شود.. وقتی ژنراتور 1،50% قدرت ری‏اکتیو را تولید کند، نقطه تنظیم آن تا95% ولتاژ نامی که میزان نقطه تنظیم ژنراتور 2 می‏باشد، پایین می‏آید. در این شرایط ژنراتور 2 شروع به گرفتن قدرت ری‏اکتیو می‏کند و به این ترتیب با همسان شدن هر دو ژنراتور،100% قدرت ری‏اکتیو باقیمانده بین ژنراتورها تقسیم می‏شود یعنی هر50% قدرت ری‏اکتیو برای یک ژنراتور. در صورتی که قدرت ری‏اکتیو به صورت یکسان تقسیم نشود، ژنراتور 1،100% و ژنراتور 2،50% قدرت ری‏اکتیو را خواهد گرفت حتی با وجود اینکه نقاط تنظیم آنها بسیار متفاوت باشد. در این حالت ژنراتور 1 به حداکثر
قدرت خروجی ری‏اکتیو خود می‏رسد و اپراتور باید مراقب افزایش نقطه تنظیم تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ ژنراتور 2 باشد تا قدرت ری‏اکتیو کاملاً تقسیم می‏شود.
در موارد که ژنراتورها بوسیله ترانسفورماتورهای افزاینده ولتاژ به شبکه متصل می‏شوند، مورد کاملاً فرق می‏کند زیرا بعلت ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور، تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ آن به طرف پایین تنّزل می‏کند.همان تأثیری که بعنوان عملکرد خطی(کامپاند منفی) نقطه تنظیم تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ معرفی می‏گردد. بنابراین ژنراتوری که به وسیله ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ به شبکه متصل شده و تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ آن عملکرد آن عملکرد متعادل کننده کامپاند منفی دارد، باید در صفر تنظیم شود یا غیرفعال باشد.
پایداری (ثبات) بدست آمده کمی بیشتر است. زیرا کاهش ولتاژ مربوط به کل بار ترانسفورماتور می‏شود (اکتیور + ری‏اکتیو). فقط در مواردی که اختلافات روی ولتاژهای اتصال کوتاه ترانسفورماتور زیاد باشد استفاده از متعادل کننده سودمند است.

مطلب مرتبط :   مقاله درباره ساده سازی و انتخابی

شکل (38-1)-توان راکتیو خروجی نرمال دو ژنراتور

دسته بندی : علمی