برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اگر تنظیم کننده های اتوماتیک ایراد پیدا کنند، یا روی ژنراتور تست انجام گیرد، بهره برداری سیستم تحریک بصورت دستی ، بعنوان بهره برداری اضطراری انجام میگیرد. باید توجه کرد که در بهره برداری
بصورت دستی به منظور صورت گرفتن هر تغییری در بار دیموند و ولتاژ ، سیستم تحریک باید بصورت دستی کنترل شود
.بهره برداری در فرکانس بالا: وقتی تغییری در بهره برداری در شبکه های ایزوله صورت میگیرد یاتغییرات زیادی در بار بوجود می آید، باید دقت کرد که فرکانس و سرعت افزایش زیاد پیدا نکنند.
بهره برداری در فرکانس پائین :
بطور نرمال یا نتیجه ازدیاد بار است یا اخلال در شبکه بهره برداری با تنظیم کننده دستی ولتاژ ، تا زمانی که به حدود عملکرد رله نرسیده باشد، خطر افزایش زیاد ولت ها در محدوده هرتز را نشان میدهد. این کار ممکن است باعث اشباع زیاد جریانهای مغناطیسی در توربوژنراتور شود و همه ترانسفورماتورهای متصل شده با افزایش درجه حرارت هسته مواجه میشوند و امکان سوختن هسته ها میباشد.
خروج از حالت سنکرون(جدا شدن ژنراتور از شبکه)
هنگامی که ژنراتور به شبکه الکتریکی متصل میگردد و قدرت خروجی را انتقال میدهد، و بدنبال مشکلاتی که در شبکه یا در واحد پیش می آید، ممکن است سینکرونیزه جدا شود. این جدی ترین وضعیت غیرنرمال است که ممکن است اتفاق بیافتند تا جایی که کل مدار شامل توربین ، ژنراتور،‌ فونداسیون و واحدهای
الکتریکی در معرض آسیب فراوانی قرار میگیرند. جریانات قوی در سیم پیچهای آرمیچر بوجود می آید که باعث کششهای حرارتی، مکانیکی و الکترومغناطیسی میگردد و روتور و گشتاور بوجود آمده در روتور چندین بار بیشتر از گشتاور بار نامی می باشد.بنابراین جهت جلوگیری از خسارات وارده به ژنراتور ، حفاظتهای الکتریکی برای تریپ به موقع ژنراتور طراحی شده است. چنانچه ژنراتور بدلایل بالا از مدار خارج شود باید بوسیله پرسنل متخصـّـــص بدقّت چک و کنترل شود و بعد از اینکه بازدیدهای لازم و تعمیرات بعمل آمد، دوباره را اندازی شود.
قطع میدان تحریک:
قطع میدان تحریک در زمانی که ژنراتور به شبکه متصل است باعث افزایش درجه حرارت خصوصا در روتور می گردد. شرایط غیر زمانی که پیش می آید شدیدا بستگی به بار اکتیومی دارد که ژنراتور قبل از قطع میدان تحریک در حال انتقال و تولید آن بود. این شرایط غیر نرمال همچنین بستگی به فرکانس لغزشی و وضعیت سیم پیچ تحریک (باز یا اتصال کوتاه بودن مدار) دارد.
وقتی میدان تحریک قطع شد رفتار ژنراتور به عنوان یک ماشین اسنکرون در رتور به عنوان یک قطع از ماشین می باشد تاثیرات چنین بهره برداری نتیجه ولتاژ القاء شده و جریانات در حال عبور از روتور می باشد. ظرفیت بارراکتیوناشی از قطع میدان تحریک ممکن است باعث بوجود آمدن شرایط ناپایداری در بهره برداری از ژنراتور بشود. (بهره برداری زیر تحریک). بنابر این در مواقع قطع میدان تحریک ژنراتور باید سریعا از شبکه جدا شود.
تریپ همزمان
وقتی والو توربین بسته می شود کلید ژنراتور باز می شود و همزمان میدان تحریک برداشته می‌شود. این نوع تریپ برای حفاظت سریع از ژنراتور در مقابل خطاهای داخلی ژنراتور می باشد.
تریپ ژنراتور
وفتی ژنراتور تریپ می کند کلید واحد باز می شود و تحریک بطور همزمان برداشته می شود اما توربین به دور خود در نزدیک سرعت اسمی ادامه می دهد. این تریپ زمانی امکان پذیر است که نگه داشتن توربین در حالت دور اسمی زیان آور نباشد و حفاظت های مورد نیاز برای توربین فراهم گردد.
با توجه به این تریپ اگر علت تریپ در مدت کوناهی مشخص گردد و حل شود ،ژنراتور می تواند در مدت کوتاهی دو باره سنکرون شود. به هر حال تریپ ننمودن توربین جهت سریع متصل شدن مجدد ژنراتور به شبکهدارای مزیت می باشد، مگر اینکه افزایش دور باعث تریپ توربین گردد.
تریپ کلید اصلی ژنراتور
در شرایطی که فقط کلیه ژنراتور قطع شود و در صورتی که مصارف داخلی از منبع دیگری تغذیه نشوند دور مصارف داخلی می تواند به وسیله ژنراتور تغذیه شود چنانچه بتوان مصارف داخلی را از منبع دیگری تغذیه نمود پیشنهاد می شود در این شرایط ژنراتور را تریپ دهید.
تریپ ترتیبی
در این روش توربین را تریپ می دهید. به وسیله حفاظت معکوس شدن قدرت کلید ژنراتور باز می شود و در نتیجه منجر به تریپ جریان تحریک می شود. تریپ به شیوه ذکر شده (توسط حفاظت معکوس شدن جریان) ترجیحا با در نظر گرفتن تاخیر زمانی قابل قبول اجراء گردد که در این صورت خطری برای ژنراتور ندارد.
تریپ دستی
در تریپ دستی ترتیب تریپ به همان شیوه تریپ ترتیبی است که در بالا ذکر شد با این تفاوت که تریپ توربین توسط اپراتور به صورت دستی انجام می شود.
برگشت دستی و تریپ
توسط سیستم کنترل توربین قدرت خروجی توربین به سطح پایین تر یا نزدیک به صفر کاهش می یابد و در صورت نیاز تریپ ترتیبی یا تریپ دستی انجام می گیرد.
دسته بندی : علمی