برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دیاگرام تنظیم
کنترل سیستم تحریک با توابع کنترلی دیجیتال که براساس وضعیت جریان سیستم کنترل شده کار می کنند، عمل می کند.

شکل(1-13)- دیاگرام تنظیم
فاز شیفتر
رابطی است بین کنترل دیجیتال سیستم تحریک و توابع کانورتر قدرت که باید فرمان آتش تریستورها را که بین 5 و 150 درجه است را تولید کند این زوایه به گونه ای انتخاب می شود که جریان و ولتاژ سیستم تحریک تحت کنترل باشد.

شکل(1-14)- مدار فاز شیفتر
طراحی فاز شیفتر
به گونه ای طراحی شده است که تا حد امکان یک بلوک خطی متشکل از کانورتر ـ آمپلی فایر بوجود آورد به طوریکه نسبت تبدیل ولتاژ تحریک و ولتاژ کنترل که بوسیله رگولاتور تولید می شود برابر با یک باشد. یا به عبارت دیگر عملکرد فاز شیفتر باید به گونه ای باشد که نمودار ولتاژ تحریک و ولتاژ کنترل همانند شکل زیر باشد. بنابراین بیشترین مقدارولتاژ کنترل باید به بیشترین قدرت میدان مثبت (زاویه آتش تریستور 5 درجه) منتهی شود در حالیکه کمترین مقدار ولتاژ کنترل باید به بیشترین مقدار قدرت میدان منفی منتهی شود. (زاویه آتش تریستور 150 باشد.).

شکل(1-15)- نمودار ولتاژ تحریک و کنترل در فاز شیفتر
Vcon ولتاژ کنترلVocc – یا ولتاژ تحریک

شکل(1-16)- رگولاتور، کنترل سیستم تحریک را با استفاده از ولتاژ ترمینالهای ماشین به عنوان یک فیدبک انجام می دهد.
آتش گیت تریستورها
هر تریستور زمانیکه در معرض پلاریته مثبت قرار می گیرد در صورتیکه الکترود گیت آن تحریک شود هادی جریان الکتریکی می شود و زمانیکه پلاریته ولتاژ آند و کاتد تریستورعوض شود این جریان قطع می شود.
پالسهایی که به تریستور فرمان هدایت می دهند بوسیله کنترل دیجیتال تولید می شوند این پالسها بوسیله MOSFET تقویت می شوند و سپس برای استفاده در تریستورهای قدرت فیلتر می شوند.
برای آتش دقیق گیت تریستور مدار آتش باید با ولتاژ تغذیه تریستورها سنکرون شود. اگر این عمل انجام نشود آتش تریستورها به صورت اتفاقی انجام می شود و پاسخ سیستم نا منظم می شود.
در هر لحظه سیگنال فرمان برای دو تریستور صادر می شود. تا در وضعیت هدایت قرار گیرد. مدت زمانیکه فرمان روی دو تریستور قرار دارد 6.6 میلی ثانیه است. منبع تغذیه سه فاز متناوب که فرکانس آن 50 هرتزاست. دارای پریود 20 میلی ثانیه است. و با تقسیم این زمان بر سه زمان هدایت یک زوج تریستور بدست می آید که برابر 6.6 میلی ثانیه است. یک دوره هدایت از یک سری پالسهای منقطع 20 میکرو ثانیه ای که هر 40 میکرو ثانیه تکرار می شوند تشکیل شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد رابطه عناصر آمیخته بازاریابی با بازار گل و گیاه و تحلیل پروسه بازار رسانی گل و گیاه

شکل(1-17)- زمان هدایت تریستوری
استفاده از پالسها منقطع برای تضمین قطع و وصل جریان تریستور در یک مدار سلفی است چون وجود سلف در مدار در برابر قطع و وصل جریان مقاومت می کند.
استفاده از این پالسها احتمال روشن شدن تریستور را برای بارهای القایی افزایش می دهد. و اثر ترانسفورماتورهای ایزوله پالس کمتری می شود این ترانسها یک نسبت تبدیل 1:1 دارند و به ایزوله الکتریکی مدار کنترلی و الکترونیک قدرت تحقق می بخشد.

دسته بندی : علمی