برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
با ژنراتور متصل به شبکه و دارای ولتاژ ثابت15.75کیلوولت ، قدرت ری‏اکتیو (القایی یا ظرفیتی) درخواست شده، تغییر خواهد کرد. اگر قدرت ری‏اکتیو القایی افزایش یابد (موتورهای بزرگ، کاندیشینرهای هوا، یخچال‏ها و …) ولتاژ شبکه نیز افزایش می‏یابد (سیستم230کیلوولت). برای افزایش ولتاژ شبکه ضروری است که ولتاژ زیاد سمت ترانسفورماتور ژنراتور را با استفاد از تپ چنجر روی بار خودش افزایش
دهیم. برای افزایش ولتاژ بالای سمت ترانسفورماتور ضروری است که شماره تپ چنجر روی بار را کاهش دهیم.شماره کمتر تپ یعنی ولتاژ بالاتر، اگر قدرت ری‏اکتیو القایی کاهش یابد، ولتاژ شبکه (سیستم 230کیلوولت) افزایش خواهد یافت. برای کاهش ولتاژ شبکه، ضروری است که ولتاژ بالای سمت ترانسفورماتور ژنراتور با استفاده از تپ چنجر روی بار خودش کاهش یابد. برای کاهش ولتاژ بالای سمت ترانسفورماتور ضروری است که شماره تپ چنجر روی بار را افزایش دهیمشماره بالاتر تپ یعنی ولتاژ کمتر.، اگر قدرت ری‏اکتیو ظرفیتی افزایش یابد (خطوط انتقال طولانی، مثل کیث‏ما) ولتاژ شبکه (سیستم230کیلوولت) افزایش می‏یابد. برای کاهش ولتاژ شبکه ضروری است که ولتاژ بالای سمت
ترانسفورماتور ژنراتور با استفاده از تپ چنجر روی بار خود، کاهش یابد. برای کاهش ولتاژ بالای سمت ترانسفورماتور، ضروری است که شماره تپ چنجر روی بار را افزایش دهیم.شماره بالاتر تپ یعین ولتاژ کمتر اگر قدرت ری‏اکتیو ظرفیتی کاهش یابد، ولتاژ شبکه (سیستم 230کیلوولت) کاهش خواهد یافت. برای کاهش ولتاژ شبکه ضروری است که ولتاژ بالای سمت ترانسفورماتور ژنراتور را با استفاده از تپ چنجر روی بار خود افزایش دهیم. برای افزایش ولتاژ بالای سمت ترانسفورماتور ضروری است که شماره تپ چنجر روی بار را کم کنیم.شماره پایین‏تر تپ یعنی ولتاژ بالاتر. تابلوهای مشترک6.6کیلوولت توسط ترانس خود تغذیه می‏شوند. بر طبق ترکیب و شکل ظاهری آنها بسیار مهم است که ولتاژ سرویسهای ایستگاه، تا جایی که ممکن است ثابت نگه داشته شوند. در اینصورت چک روتین از ولتاژ ایستگاه، ضروری خواهد بود. اختلاف ولتاژ تا کمتر از5% بیش یا زیر6.6کیلوولت قابل قبول است اما اختلافات ولتاژ بیش از5% به عکس‏العملهای فوری نیاز دارد.
اگر ولتاژ ایستگاه زیاد است، ضروری است که شماره تپ چنجر ترانسفورماتور را به منظور کاهش ولتاژ، افزایش دهیم. شماره بالاتر تپ یعنی ولتاژ پایین‏تر.
اگر ولتاژ ایستگاه کم است، ضروری است که شماره تپ چنجر ترانسفورماتور را به منظور افزایش ولتاژ، ‌کاهش دهیم. شماره پایین‏تر تپ یعنی ولتاژ بالاتر.
در مواردی که ترانسفورماتورهای افزاینده ولتاژ مجهز به تنظیم کننده‏های ولتاژ اتوماتیک باشند:ترکیب و شکل سیستم کنترل کننده اتومات ولتاژ ولتاژ سمت کم ولتاژ ترانسفورماتورها را ثابت نگاه می‏دارد. بنابراین اندازه‏گیری در سمت15.75کیلوولت خواهد بود.
اصول بهر‏ه‏ برداری در ذیل آمده است:
تنظیم کننده‏های ولتاژ اتوماتیک ترانسفورماتور ژنراتور:
زمانی که کلید بسته است باید به شیوه دستی باشند زیرا ژنراتور به تنهایی ثبات ولتاژ را کنترل می‏کند. وقتی که ژنراتور خارج از سرویس است، می‏توان به شیوه اتوماتیک، وصل شد.
تنظیم کننده‏های ولتاژ اتوماتیک ترانسفورماتور ایستگاه: آنها همیشه باید در حالت اتوماتیک نگه داشته شوند بعد از کمیشنینگ.(تست های پیش از راه اندازی)
حتی اگرکنترل کننده اتوماتیک ولتاژ به شیوه اتوماتیک بهره‏برداری می‏شود، بسیار مهم است که چک‏های روتین توسط اپراتور انجام شود تا علت اتفاقاتی که باعث بد عمل کردن قسمتها می‏شود، مشخص گردد.
نکته بسیار مهمی که باید به خاطر داشت ،این است که در مواقعی که دو یا چند ترانسفورماتور با هم پارالل هستند، باید با وضعیت تپ یکسان تپ چنجر روی بار کار کنند تا از گردش جریان ری‏اکتیو بین آنها جلوگیری شود و باعث کاهش ظرفیت و توانایی آنها نگردد.
درصورتی که بعضی از تابلوهای 415 V دائماً روی کمترین یا بیشترین سمت محدوده قابل قبول کار می‏کنند، ضروری است که تپ چنجر خارج از بار ترانسفورماتور مورد نظر را عوض کنیم و این کار در اولین فرصت که می‏توان تابلو را قطع کرد، انجام می‏شود.
داده‏های اصلی ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ در زیر آمده است:
ترانسفورماتورهای افزاینده ولتاژ ژنراتورها
13% = ) VCCولتاژ اتصال کوتاه) 245 (+ / – 10 ( 1% ) / 15/75 KV
سیستم تحریک ژنراتور:
تنظیم کننده ولتاژ اتوماتیک سیستم تحریک، دستگاهی است که ولتاژ خروجی ژنراتور را معمولاً با دقت5%-/+ ثابت نگه می‏دارد.
یکی از خصوصیات کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ ، تقسیم کردن قدرت ری‏اکتیو بین دو یا چند ژنراتور است که به صورت پارالل روی باس بار یکسانی کار می‏کنند. چندین نام برای این دستگاه بکار رفته است از جمله: کامپاند، کم کننده ولتاژ، جریان ثابت ری‏اکتیو و غیره.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت‌های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

شکل(1-22)- چند ژنراتور پارالل روی باس یکسان
وقتی که یک ژنراتور در حالت نرمال کار می‏کند (به دلیل عملکردکنترل کننده اتومات ولتاژ) به هنگام بارگیری قدرت ری‏اکتیو از0% به100% خروجی قدرت ری‏اکتیو نامی ژنراتور و تا رسیدن به محدوده‏های زیر تحریک یا بالای تحریک، ولتاژ در ترمینال‏ها ژنراتور ثابت باقی می‏ماند. بعد از رسیدن به محدوده‏های
تحریک یا بالای تحریک، بسته به بار ری‏اکتیو درخواست شده (القایی یا ظرفیتی) ولتاژ بطور قابل توجهی کاهش یا افزایش می‏یابد.
شکل (35-1)- محدوده بالای تحریک

دسته بندی : علمی