برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جدول(1-2)مقادیر نامی ترانس تحریک

فیوزها
فیوزها برای حفاظت پل تریستوری در صورت نقص داخلی و اتصال کوتاه بین باسهای جریان مستقیم در نظر گرفته شده است. این فیوزها برای اتصال کوتاه سه فاز در سرترمینالهای ژنراتور سنکرون در نظر گرفته نشده اند تا از جریان زیاد ناشی از جریان القایی در تحریک جلوگیری کند

شکل(1-4)- فیوزهای حافظ پل تریستوری
اسنابرها
موازی پایه تریستور یک اسنابر استاتیک و یک اسنابر دینامیک بسته شده است. اولی از یک مدار مقاومت،خازنی تشکیل شده است تا از تریستور در برابر اضافه ولتاژهای سوئیچینگ از تریستور محافظت
کند. دومی برای زمانی است که جریان میدان روی کروبار تقسیم می شود و این جریان از مقاومت موازی میدان می گذرد و می تواند اضافه ولتاژهایی در حدکیلوولت ایجاد نماید.

شکل(1-5)- اسنابرها
کروبار
این وسیله مطابق شکل از دو تریستور موازی تشکیل شده است که در جهت مخالف هم در مدار قرارگرفته اند. و با یک مقاومت سری شده اند. Crow Bar مثبت (CBP) تخلیه سریع میدان را تضمین می کند، در حالیکه (CBN) برای حفاظت سیم پیچ در برابر اضافه ولتاژهای ناشی از خطاهای ماشین (مانند STEP LOSS) استفاده می شود که اجازه سیرکوله جریان در جهت عکس پلاریته عادی میدان را می دهد بدترین حالت برای قطع جریان تحریک حالتی است که اتصال کوتاه سه فاز پیش آمده و حفاظت ژنراتور عمل می کند که در این حالت Crow Bar قطع سریع تحریک را ضمانت می کند.

مطلب مرتبط :   بهبود عملکرد و ساختار الگو

شکل(1-6)- کروبار

مقاومت تخلیه Rd
مقاومت Rd به صورت سری با تریستورهای کروبار در مدار قرار گرفته است. مقدار مقاومت به گونه ای نتخاب شده است که در اثر عبور ماکزیمم جریان تحریک از این مقاومت افت ولتاژ از مقدار مجاز تجاوز
نکند. و در عین حال توان گرمایی مقاومت باید به اندازه ای باشد که بتواند ماکزیمم جریان تحریک را در زمان کمی مستهلک نماید.
حفاظت های کانورتر
فیوز
برای حفاظت پل در برابر فالتهای داخلی (مثلاً اتصال کوتاه یک شاخه از پل تریستوری) مورد استفاده قرار می گیرند. فیوزها دارای میکرو سوئیچی هستند که در صورت عملکرد فیوز کنتاکت بسته می شود درنهایت این کنتاکت برای لاجیک رله می رود و از آنجا فرمان لازم صادر می شود.

دسته بندی : علمی