مقاله درباره اختلالات روانی

از هزینه هایی که بزه کار بالقوه در مرحله ترسیم «نقشه جنایی» و به فعلیت رساندن آن مورد توجه قرار می دهد، هزینه کیفری ناشی از ارتکاب جرم است. افراد آسیب پذیری نظیر زنان به دلیل ضعف های جسمی اهداف مناسب و مطلوبی برای بزه کاران هستند، بدین ترتیب دارای جذابیت خاص برای بزه کاران بوده و ارتکاب جرم بر روی آن ها خطر کم تری دارد و همین امر آن ها را در معرض «بزه دیدگی مکرر» قرار می دهد.
به عنوان یکی از ابزارها در راستای غیرجذاب ساختن آماج های فوق و بالا بردن «بهای جرم»، مکانیسم تشدید مجازات بزه کارانی است که بزه دیدگان آن ها آسیب پذیرتر از سایر افراد جامعه هستند. این سازوکار نه تنها می تواند از طریق تأثیرگذاری بر شخصیت بزه کاران بالقوه در سازمان دادن فعالیت خود حول انگیزه های بزه کارانه، در پیش گیری از «بزه دیدگی اولیه» آن ها مؤثر باشد، بلکه از «بزه دیدگی مکرر» آن ها نیز جلوگیری می کند، چرا که به نظر می رسد میزان خطر وقوع بزه دوم، علیه بزه دیده، به نوع واکنش وی در قبال بزه اول بستگی دارد.
بدین سان می توان بیان کرد که با مکانیسم تشدید کیفر بزه کاران در برابر تعرضات مجرمانه آن‌ها نسبت به زنان، قانون گذاران کیفری درصدد هستند تا با مداخله در اوضاع و احوال حاکم بر وضعیت ماقبل جنایی از طریق غیر جذاب ساختن آماج فوق برای بزه کاران بالقوه به سبب بالا رفتن هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها، با ایجاد یک مانع بازدارنده قوی، فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را عقیم ساخته و در طی طریق و حرکت فرایند جنایی اختلال ایجاد کرده و بدین ترتیب میزان بزه دیدگی زنان را کاهش دهند.
9-2 – الگوهای مختلف در تحقق بزه دیدگی زنان
1-9-2 نقش شیوه و سبک زندگی در بزه‌دیدگی زنان
نظریه شیوه و سبک زندگی یکی از اولین تلاش ها در راستای بیان قربانی شدن کیفری می‌باشد. این نظریه به گات فردسن و هیندلانگ منسوب است و در پی بررسی این مسأله است که چرا برخی افراد و گروه ها بیش از دیگران در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند. مطابق این دیدگاه، آنان بر این باورند که جرم یک واقعه اتفاقی نیست، بلکه بزه دیدگی بر اساس شیوه یا سبک زندگی افراد و عملکرد زندگی آنها متغیر است. نوع زندگی افراد نقش کلیدی در آسیب پذیری آنها دارد زیرا هر قدر یک فرد شیوهی زندگی بازتری داشته باشد، یعنی فعالیتهای شغلی، تفریحی و اوقات فراغت وی در خارج از خانه بیشتر باشد، در دسترس تر و در نتیجه بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار خواهد گرفت. بر این اساس، نظریه مذکور، توزیع نامنظم بزه دیدگی در زمان و مکان را بر حسب تفاوت شیوه زندگی بزه دیدگان تبیین می کند.
برای نمونه مجرد زیستن، زیاده روی در نوشیدن مشروبات الکلی، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، معاشرت با مردان جوان، رفت وآمد شب هنگام به اماکن عمومی و زندگی در شهرهای بزرگ از شیوه های زندگی است که نرخ بزه دیدگی اشخاص را بالا می برد.
به اعتقاد کین، زنان با موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی پایین تر احتمالاً بیشتر نگران پیاده روی پس از تاریکی و تنها ماندن در خانه می باشند. او بیان می‌کند که ترس برای زنان مجرد بیشتر از زنان ازدواج کرده است. این گونه زنان به دلیل فقرشان بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند و کمتر قادرند که اتومبیل بخرند و آن را بیمه کنند. همچنین قدرت انتخاب این که کجا زندگی می کنند و منابع لازم برای اطمینان از حفاظت خود مانند قفل های کافی و مناسب بر روی درها را ندارند و ممکن است مجبور شوند شغل هایی را بپذیرند که ایمنی شخصی اشان را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد. لذا، شیوه و سبک زندگی افراد ممکن است در تولد اندیشه مجرمانه و سپس در فرآیند فعالیت بخشیدن به این اندیشه، از طریق تسریع فرایند ارتکاب جرم و در نتیجه بزه دیدگی و تحریک بزهکار مؤثر باشد.
بدین ترتیب، این رفتارهای جرم زا و پُر خطر هم می‌تواند در نتیجه رعایت نکردن پوشش صحیح و تحریک مرتکبان نا آشنا باشد و هم می تواند ناشی از دوستی ها و ارتباط های نا متعارف در محیط های کاری و تحصیلی با افراد آشنا باشد که این ارتباط زمانی که با آن جذابیت و بروز همراه باشد، وابستگی های کاذب عاطفی ایجاد می کند و خطر بزه دیدگی را افزایش می دهد.
بنابراین، هرچه افراد با اشخاص بزهکار یا محیط های مجرمانه و خطرناک و زمان های پر خطر بیشتر رفت و آمد کنند شانس بزه دیدگی خود را افزایش می دهند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موقعیت های احتمالی بوجود آمده بین بزهکار و بزه دیده بالقوه با توجه به سبک زندگی آن ها تغییر می کند. بدین سان، با توجه به تصمیماتی که افراد برای برگزیدن انواع شیوه های زندگی اتخاذ می کنند احتمال بزه دیدگی آنان نسبتاً قابل پیش بینی است. پس علل بزه دیدگی برخی افراد ناشی از انتخاب نوع سبک زندگی آنان است که خطر بزه دیدگی را کم یا زیاد می کند.

2-9-2 نقش زنان در پیشگیری از بزه دیدگی
بزه دیده شناسی به دنبال پیشبرد تدابیری است که بتواند از خطرهای احتمالی ناظر به بعضی افراد که در وضعیت ها و موقعیت هایی، آماج های مناسبی برای بزهکاران محسوب می شوند، پیشگیری کنند.
زنان که به دلیل آسیب پذیری بیشتر احتمال بزه دیدگی اشان در اینگونه جرایم بیشتر است، این قابلیت را دارند تا با نوعی یاری رسانی به بزهکار در یک فرایند کنش متقابل یا حتی نقطه آغاز تقصیر در بزه دیدگی خود، با او شریک باشند. ایجاد تحریک رفتار جنسی و یا پیش قدم شدن بزه دیده که شامل رضایت ظاهری او یا مبتنی بر رضایت طرفین است، پیش زمینه بزه دیدگی آنان را فراهم می کند.
تمایل زن به برقراری رابطه با افراد ناشناس یا بودن در شرایطی که انگیزه کافی برای تجاوز بزهکاران ایجاد می کند، عامل قربانی شدن زن است. وضعیتی که باید از آن به نام «بزه پذیری» یاد کرد. این وضع در کشورهایی که روسپیگری در آنها جرم به شمار می آید، عامل عمده خشونت جنسی علیه زنان به شمار می آید . از این رو، فرصت های بزه دیدگی با خصوصیات شخصی و اجتماعی بزه دیدگان در ارتباط می باشد.
از آن جا که شیوه زیستن افراد می تواند آنان را بیشتر در معرض تهاجم قرار دهد و بزه دیده نیز می تواند با حذف موقعیت های جرم زا، تا حدود زیادی از این امر پیشگیری نماید، لذا اقدامات خود مراقبتی آنان را می توان با الگوی سبک و شیوه زندگی پیوند داد.
مشارکت فعال بزه دیده در پیشگیری از جرایم جنسی نیازمند آگاهی وی از وضع های پُر خطر و راه های اجتناب از آن است. حضور و تردد در مکان های خلوت و در زمان های خاصی مثل تاریکی هوا و مکان هایی که در صورت بروز خطر امکان دسترسی به پلیس یا کمک دیگران بسیار پایین است، وضع پُر خطر است و اجتناب از آن ضروری است. لذا در برخی کشورها از جمله انگلستان افرادی که از این وضع ها اجتناب نکنند، خود مجرم محسوب می شوند .
ازاین رو، ویژگی های ظاهری زنان و عدم پوشش مناسب که زمینه جلب توجه بزهکاران را فراهم می‌آورد، حضور در مکان هایی ناشناخته و خلوت بدون همراه، سوار شدن دراتومبیل های ناشناس و خلوت بدون همراه، معاشرت با مردان جوان، اعتماد به افراد غریبه و رفت و آمدهای شبانه نمونه های بارزی از علل بزهدیدگی زنان در جرایم جنسی است که در رویکرد بزه دیده شناسی نخستین قابل ملاحظه هستند.
لذا، می توان در این جا از رفتارهای پرخطر و بزه دیده زای بزه دیده و نقش آن در بالا بردن انگیزه مجرمانه مرتکب سخن گفت که پرهیز از آن، شخص را از دایره انتخاب قربانی توسط بزهکار خارج یا احتمال آن را کاهش می دهد.
3-9-2- مؤلفه های انتخاب بزه دیده در بزه دیدگی زنان
جرمی بنتام معتقد است طبق اصل حسابگری کیفری، فردی که تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد، در عمل همچون یک فرد محاسبه گر«با سبک و سنگین» کردن مزایاو معایب یا منافع و رنج هایی که ممکن است از جرم نصیبش شود، رفتار میکند. او قاضی منافع خود است. انسان بزهکار، انسانی آزاد، با هوش و با عقل است که به طور واقعی دست به محاسبه دقیق می زند.
بدین سان، بزهکار بالقوه، به جز بزهکارانی که به دلیل اختلالات روانی، عقلی، منشی و… مرتکب جرم می‌شوند، مانند هر انسان دیگری، موجودی عقلانی است که به دنبال موازنه میان منافع و مضار عمل مجرمانه ای است که قصد ارتکاب آن را دارد.
بر اساس اعتقاد بزه دیده شناسان، در اکثر موارد، قربانیان جرایم با دقت و احتیاط توسط مجرمان شناسایی و انتخاب می شوند . بر مبنای نظریه انتخاب عقلانی مرتکبین انتخابهای آگاهانهای در مورد ارتکاب رفتار مجرمانه دارند. در نظریه های مشهور به گزینه عقلانی، مجرم شخصی است که دست به انتخاب می زند که بر مبنای ارادۀ آزاد وی است. به عبارت دیگر، مجرم مزایا و معایب عمل خویش را می سنجد و پس از سنجش هزینه های ارتکاب جرم که برای مثال شامل: نوع جرم ارتکابی، انتخاب بزه دیده و احتمال دستگیری وی می باشد، دست به انتخاب می زند. لذا اگر چه جرم عملی نکوهیده و غیر عقلانی است ولی در نهایت خود واجد عقلانیت می باشد.
نظریه انتخاب عقلانی به تشریح انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم به عنوان تلاشی برای رفع نیازهای عادی نگاه می کند و این عقلانیت فرآیند تصمیم گیری است که فرصت ها را برای رفع نیازها، هزینه های بالقوه عمل و سودهای پیش بینی شده تعیین می کند. البته فرایند عقلانی تصمیم گیری، نه تنها به کار محاسبه برای تصمیم به ارتکام جرم می پردازد، بلکه زمان و مکان ارتکاب جرم را نیز تعیین می کند. بر این اساس، باید خاطرنشان کرد که مجرم دارای عقلانیتی محدود است و همه بزهکاران به یک اندازه سنجیده رفتار نمی کنند.

اگر چه منطقی بودن یک رفتار مجرمانه با توجه به انگیزه های فرد مجرم متفاوت است، اما جرایم گوناگون به دلیل انتخاب هایی ارتکاب می یابند که به طور کامل هم از دلایل عقلانی بی بهره نیستند.
بدین ترتیب عوامل بزه دیدگی افراد را می توان این گونه برشمرد:
رفتار آگاهانه یا ناآگاهانۀ بزه دیده که تسهیل کنندۀ ارتکاب جرم است.
رفتارهایی که خطر بزه دیدگی را افزایش میدهد، مانند تحریک بزهکار.
بی حفاظ بودن آماج بزه و عدم مراقبت بزه دیده از آن (موقعیت بزه دیده زا).
عدم اجتناب بزه دیده از موقعیت های بزه دیده زا.
ویژگیهای قربانیان جرم، عامل مؤثری در انتخاب آنها توسط بزهکاران بالقوه است. بدین ترتیب، بزهکاران بالقوه در انتخاب قربانیان جرایم جنسی معیارهایی را در نظر می گیرند که برایشان زحمت کم تری داشته باشد.
از این رو، می توان عوامل مؤثر در انتخاب قربانی توسط مجرم را این گونه برشُمرد:
1. هم جواری و نزدیکی: در بسیاری از جرایم جنسی، برقراری تماس جسمانی با قربانی ضروری است.
2. قابلیت دسترسی: زنانی که بدون احتیاط سوار اتومبیل افراد ناشناس می شوند و یا شب هنگام به تنهایی در مکان های خلوت و فاقد روشنایی رفت و آمد می کنند، امکان دسترسی را برای بزهکاران بالقوه فراهم می نمایند.
3. جذابیت بزه دیده: در جرایم جنسی علیه زنان، جذابیت جسمی و ویژگی های بزه دیده مانند پوشش و ظاهر تحریک کننده، نقش موثری در انتخاب او دارد.
4. قابلیت مدیریت: در جرایم جنسی، بزهکاران با انتخاب عقلانی خویش زنانی را به عنوان بزه دیده انتخاب می کنند که در صورت مقاومت او توانایی کنترلش را داشته باشند.
5. ارتباط میان بزه دیده و بزهکار: رابطه قبلی و آشنایی زن ومرد نقش مهمی چه در تکوین جرایم جنسی و چه در انتخاب بزه دیده دارد.
این ارتباط می تواند ناشی از رابطه تعارض آمیز یا تسهیل کننده از طرف بزه دیده باشد. «برای مثال، کشش جسمانی و روانی که به طور خودآگاه یا ناخودآگاه میان زن و مرد وجود دارد، فقط در مجرم وجود ندارد، بلکه این کشش از سوی زن نسبت به مرد هم وجود دارد که در بسیاری از موارد انگیزه تعرض را تا اندازه ای فراهم می آورد. اغلب یک زن به طور ناخودآگاه تمایل دارد که به زور مورد تصرف

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *