برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 3-2: مجموعه داده پروانه‌ای. 38
شکل 3-3:خوشه بندی فازی داده. 39
شکل 3-4: مراحل اصلی الگوریتم ژنتیک. 40
شکل 3-5: شمای کلی سیستم پیشنهادی 42
شکل 3-6: خوشهبندی دادههای آموزشی 47
شکل 3-7: خوشهبندی دادههای تست 49
شکل 4-8: مقایسه روش‌های پیشنهادی با روش ارائه شده در (Varghese, & John, 2012). 64

فهرست جداول
جدول4-1: نتایج آزمایشات انجام شده بر روی 100 جلسه‌ی تصادفی 62
جدول4-2: مقایسه نتایج سیستم پیشنهادی با سایر روش‌ها 62
جدول 4-3: مقایسه نتایج سیستم پیشنهادی با روش ارائه شده در (Varghese, & John, 2012). 63

چکیده
گرانبار شدن اطلاعات یک مشکل عمده در وب کنونی به شمار میرود. برای مقابله با این مشکل، سیستم‌های شخصیسازی وب ارائه شدهاند که محتوا و سرویسهای یک وبسایت را با افراد براساس علایق و رفتار گردشی آنها سازگار میکنند. یک مؤلفهی اساسی در هر سیستم شخصیسازی وب، مدل کاربر آن است. هدف از شخصی سازی وب، مهیا ساختن محتوا و سرویسهای مورد نیاز کاربران به وسیله دانش به دست آمده از تعاملات قبلی کاربران در صفحات وب است. در حال حاضر، برای شخصیسازی وب چندین متد خوشهبندی در دسترس است. روشهایی که تاکنون ارائه شدهاند، در مواردی دارای اشکالاتی بودند. البته تکنیکهای جدیدی در رفع این مشکلات و بهبود آنها ارائه شده است. اما در بیشتر این تکنیکها، مسائل افزونگی داده و مقیاسبندی بالا وجود دارد. با توجه به اینکه افزایش کاربران وب منجر به افزایش اندازه‌ی خوشه می‌گرد، نیاز به بهینه‌سازی خوشه‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در تحقیق، یک متدولوژی بهینهسازی خوشه بر اساس سیستم فازی ارائه شده است. به منظور افزایش دقت نهایی خوشهبندی، برای تنظیم پارامترهای توابع عضویت از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی دقت خوشهبندی صفحات وب را تا حد قابل توجهی افزایش میدهد.
کلید واژهها: شخصیسازی صفحات وب- خوشهبندی- کاربرد وبکاوی- الگوریتم فازی سی مینز- پایگاه داده یاندکس.
فصل اول
کلیات تحقیق:
مقدمه
با توسعه سیستم‌های اطلاعاتی، داده به یکی از منابع پراهمیت سازمان‌ها مبدل گشته است. بنابراین روش‌ها و تکنیک‌هایی برای دستیابی کارا به داده، اشتراک داده، استخراج اطلاعات از داده و استفاده از این اطلاعات، مورد نیاز می‌باشد. با ایجاد و گسترش وب و افزایش چشمگیر حجم اطلاعات، نیاز به این روش‌ها و تکنیک‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. وب، محیطی وسیع، متنوع و پویا است که کاربران متعدد اسناد خود را در آن منتشر می‌کنند. در حال حاضر بیش از دو بیلیون صفحه در وب موجود است و این تعداد با نرخ 7.3 میلیون صفحه در روز افزایش می‌یابد. با توجه به حجم وسیع اطلاعات در وب، مدیریت آن با ابزارهای سنتی تقریباً غیر ممکن است و ابزارها و روشهایی نو برای مدیریت آن مورد نیاز است. به طور کلی کاربران وب در استفاده از آن با مشکلات زیر روبرو هستند:
1. یافتن اطلاعات مرتبط: یافتن اطلاعات مورد نیاز در وب دشوار می‌باشد. روش‌های سنتی بازیابی اطلاعات که برای جستجوی اطلاعات در پایگاه داده‌ها به کار می‌روند، قابل استفاده در وب نمی‌باشند و کاربران معمولاً از موتورهای جستجو که مهمترین و رایج ترین ابزار برای یافتن اطلاعات در وب می باشند، استفاده می‌کنند. این موتورها، یک پرس و جوی مبتنی بر کلمات کلیدی از کاربر دریافت کرده و در پاسخ لیستی از اسناد مرتبط با پرس و جوی وی را که بر اساس میزان ارتباط با این پرس و جو مرتب شده اند، به وی ارائه میکنند. اما موتورهای جستجو دارای دو مشکل اصلی هستند (Baeza-Yates, 2004). اولاً دقت موتورهای جستجو پایین است، چراکه این موتورها در پاسخ به یک پرس و جوی کاربر صدها یا هزاران سند را بازیابی می‌کنند، در حالی که بسیاری از اسناد بازیابی شده توسط آنها با نیاز اطلاعاتی کاربر مرتبط نمی‌باشند (Bharat, and et. al., 2001). ثانیاً میزان فراخوان این موتورها کم می‌باشد، به آن معنی که قادر به بازیابی کلیه اسناد مرتبط با نیاز اطلاعاتی کاربر نیستند. چرا که حجم اسناد در وب بسیار زیاد است و موتورهای جستجو قادر به نگهداری اطلاعات کلیه اسناد وب، در پایگاه داده‌های خود نمی‌باشند (Chakrabarti, and et. al., 1999).
2. ایجاد دانش جدید با استفاده از اطلاعات موجود در وب: در حال حاضر این سوال مطرح است که چگونه می‌توان داده‌های فراوان موجود در وب را به دانشی قابل استفاده تبدیل کرد، به طوری که یافتن اطلاعات مورد نیاز در آن به سادگی صورت بگیرد. همچنین چگونه می‌توان با استفاده از داده‌های وب به اطلاعات و دانشی جدید دست یافت.
3. خصوصی سازی اطلاعات: از آن جا که کاربران متفاوت هر یک درباره نوع و نحوهی بازنمایی اطلاعات سلیقه خاصی دارند، این مسئله باید توسط تأمینکنندگان اطلاعات در وب مورد توجه قرار بگیرد. برای این منظور با توجه به خواسته‌ها و تمایلات کاربران متفاوت، نحوه ارائه اطلاعات به آنها باید سفارشی گردد.
تکنیک‌های وب کاوی قادر به حل این مشکلات می‌باشند (Chakrabarti, 2000).
تعریف مسئله
وب به یک بخش تسلیم نشدنی جهان تبدیل شده است و گشت و گذار وب، یک فعالیت مهم برای مشتریانی که خرید آنلاین دارند، به شمار میآید (Varghese, 2012). همانطور که گفته شد، با توجه به حجم وسیع اطلاعات در وب، مدیریت آن با ابزارهای سنتی تقریباً غیر ممکن است و ابزارها و روشهایی نو برای مدیریت آن مورد نیاز است. یکی از این روشها وبکاوی است. به طور کلی وبکاوی را میتوان داده کاوی بر روی دادههای محتوا، ساختار و کاربرد وب به حساب آورد. هدف وبکاوی کشف مدلها و الگوهای نهفته در منابع وب میباشد. هدف وب کاوی کاربرد وب به طور خاص کشف الگوهای رفتاری کاربران وب میباشد. کشف چنین الگوهایی از حجم عظیمی از دادههای تولید شده توسط وب سرورها کاربردهای مهمی دارد (Anand, and Mobasher, 2005). از جملهی آنها میتوان به سیستمهایی که میزان مؤثر بودن یک سایت را در برآوردن انتظارات کاربر ارزیابی میکنند، تکنیکهایی برای متعادل کردن پویای بار و بهینهسازی وب سرورها برای دستیابی مؤثرتر کاربران و کاربردهای مربوط به ساختاردهی مجدد و تطبیق یک سایت براساس نیازهای پیش بینی شدهی کاربر اشاره کرد.