برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
شاخص هایی هستند که از بازار سرمایه به دست می آید و از میان این شاخص ها می توان به بازده کل سهامداران و ارزش افزوده بازار (MVA)، بازده مازاد (ER) و شاخص ارزش (WI) اشاره کرد.
2-4-2-4) شاخص های مبتنی بر نقد
این شاخص ها مبتنی بر مبنای نقدی هستند. از جمله این شاخص ها، می توان به جریانهای نقد عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری ها اشاره کرد.
2-4-2-5) شاخص های سنتی
طرفداران نظریه های تاریخی (سنتی) در حسابداری اعتقاد به مطلوبیت اطلاعات تاریخی دارند و بر این باورند که این اطلاعات بهتر می تواند گویای بستر تاریخی واحد تجاری باشد. از جمله این شاخص ها می توان به سود خالص، سود عملیاتی، سود هر سهم و غیره اشاره کرد. البته باید توجه داشت که هیچ شرکتی نمی تواند به طور کامل فقط به یک شاخص برای ارزیابی عملکرد خود در تمامی جنبه ها اتکاء کند. (گروه، 1384، 19)
2-4-3) معیارهای ارزیابی عملکرد
تا کنون معیارهای ارزیابی عملکرد به روشهای مختلفی ارائه شده اند. یکی از این طبقه بندیها، طبقه بندی آنها به دو دسته معیار حسابداری و معیار اقتصادی است.
گروه اول، معیارهای حسابداری است که در آن عملکرد واحد تجاری براساس حاصل ضرب سود شرکت در ضریب تعدیل سود به ارزش مورد ارزیابی می گیرد. گروه دوم، معیارهای اقتصادی است که در آن عملکرد واحد تجاری براساس قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایه گذاریهای بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد. (جهانخانی، 1374، 44-63)
در این بخش با ذکر انواع معیارهای مطرح شده در هر یک از دو گروه به بررسی نقاط ضعف و قوّت این معیارها پرداخته می شود.
2-4-3-1) معیارهای حسابداری
معیارهای حسابداری که از طریق مدل حسابداری مطرح می شود شامل سود، رشد سود، سود هر سهم، تقسیم سود، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، عرضه و تقاضای سهام و جریان نقدی آزاد می باشد.
الف- سود
در مدل حسابداری، ارزش سهام برابر است با سود هر سهم ضربدر نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E * EPS). این مدل در عین سادگی دارای یکسری ایرادهای عمده نیز می باشد.
ب- رشد سود
رشد سود هم مثل سود دارای همان اشکالات اساسی است بنابراین دو شرکت ممکن است نرخ رشد برابر داشته باشند، ولی کارایی آنها متفاوت باشد.
پ- سود هر سهم (EPS)
سود هر سهم در حقیقت از تقسیم سود خالص بعد از مالیات بر میانگین موزون تعداد سهام عادی بدست می آید. طبعاً همان ایرادهای اساسی که بر سود و رشد سود وارد است بر سود هر سهم نیز وارد می باشد. یعنی با دستکاری کردن سود و یا تغییر روشهای پذیرفته شده در حسابداری سود هر سهم نیز تغییر خواهد کرد. در حقیقت سود هر سهم تعیین کننده ارزش سهام شرکت نیست، زیرا تحقیقات نشان می دهد که در مواردی سود هر سهم کاهش یافته ولی قیمت سهام افزایش یافته است.
سود هر سهم فقط مربوط به یک دوره زمانی معین است و نمی توان با توجه به آن در مورد ارزش شرکت قضاوت کرد. آن چیزی که تعیین کننده قیمت سهام یک شرکت است عرضه و تقاضای سهام است و عرضه و تقاضا مستقیماً به پیش بینی سودهای آینده بستگی دارد. در پیش بینی آینده عوامل ذیل مطرح می باشند:
1-میزان دریافت جریانهای نقدی مورد انتظار آتی؛