برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
4 12/2/1392 خاک ایوانکی
تعداد نمونه تاریخ جمع آوری زیستگاه محل جمع آوری
2 5/4/1392 علف هرز حصارک
Orius niger (Wolff, 1811)
رنگ بدن قهوه‌ای روشن تا سیاه و طول آن 7/1 تا 3/2 میلی‌متر است. گوشه‌های کناری- جلویی و کناری- عقبی پیش گرده دارای موهای بلند می‌باشد. تاژک در پارامر اندکی بلندتر از نوک مخروط بوده و به تدریج به سمت انتها باریک تر می شود. قاعده تاژک در محل اتصال به مخروط تا حدی پهن می باشد. دندانه در پارامر این گونه کاملاً مشخص است.
طول دوره رشد ونمو جنینی، درصد تفریخ تخم، طول دوره پورگی، تلفات مرحله پورگی، تعداد حشرات کامل ظاهر شده، طول دوره تخمریزی، تعداد تخم‌های گذاشته شده و تعداد تخم‌های تولید شده در لوله‌های تخم یک حشره کامل ماده، طول عمر حشرات کامل، جثه بدن حشرات کامل ماده و طول دوره نسلی سن شکارگر O. niger Wolff در طول سه نسل متوالی و در سه منطقه شبستر، اهر و بستان آباد از استان آذربایجان شرقی در طی سال‌های 1382 و 1383 مورد مطالعه قرار گرفتند. طول دوره رشد و نمو جنینی، طول دوره پورگی، طول عمر حشرات کامل، طول دوره تخمریزی و نیز طول دوره نسلی در نسل‌های 2 و 3 سن شکارگر در سه منطقه مورد مطالعه کوتاه‌تر از نسل اول بود. همچنین درصد تفریخ تخم، تعداد حشرات کامل ظاهر شده، تعداد تخم‌های گذاشته شده و تعداد تخم‌های تولید شده در لوله‌های تخم یک حشره کامل ماده در نسل‌های 2 و 3 سن شکارگر در هر سه منطقه مورد مطالعه بیشتر از نسل اول بود. بیشترین تلفات مرحله پورگی سن شکارگر در طول نسل اول در مناطق اهر و بستان آباد و بیشترین تعداد حشرات کامل ظاهر شده در نسل‌های 2 و 3 در منطقه شبستر مشاهده گردید. طول دوره پورگی، طول عمر حشرات کامل، طول دوره تخمریزی حشرات کامل ماده و نیز طول دوره نسلی سن شکارگر در مناطق اهر و بستان آباد بیشتر از منطقه شبستر بود. همچنین معلوم گردید که حشرات کامل ماده، اکثر تخم‌های خود را در قسمت دمبرگ و رگبرگ‌های برگ قرار می‌دهند و بیشترین تخمگذاری حشرات کامل ماده در طی روزهای 4 تا 15 بعد از ظهور آنها می‌باشد (رزمجو، 1383) (شکل 4-6).

مطلب مرتبط :   مقاله فنیل آلانین و اکسیداسیون

شکل4-6- سن Orius niger
4-1-3- خانواده سن‌های Piesmatidae
سن‌های کوچک، خاکستری رنگ و بیضی شکل و اغلب در حدود 3 میلی متر طول دارند. سطح پشتی بدن از فرو رفتگی‌های ریز متعددی تشکیل می‌شود. پرونوتوم تا سطح پشتی سپرچه امتداد پیدا نمی‌کند.
شاخک‌ها و خرطوم هر یک از چهار حلقه تشکیل شده است دارای چشم‌های ساده و در قسمت جلوی سر یک جفت زائده انگشتی شکل وجود دارد. این سن‌ها از برگ علف‌ها و درختان مختلف تغذیه می‌نمایند.
Piesma( Lepeletier and Serville)
Piesma maculatum (Laporte de Castelnau,1833)

شکل 4-7 –سن Piesma maculatum
تعداد نمونه تاریخ جمع آوری زیستگاه محل جمع آوری
2 6/4/1391 خاک، علف هرز تقی آباد
4-1-4-خانواده Coreidaeیا سن‌های پابرگی
بدن این سن‌ها بیضی شکل و در اندازه‌های متوسط یا بزرگ به طول 10 تا 20 میلی‌متر بوده به رنگ‌های تیره و اغلب قهوه‌ای مایل به خاکستری دیده می‌شوند. سر آنها باریکتر و کوتاه‌تر از پیشگرده است. خرطوم و شاخک‌ها 4 بندی بوده در برخی از گونه‌ها ساق پای عقبی و یا بندهایی از شاخک پهن شده‌اند. بخش کیتینی بال‌های جلویی رشد زیادی کرده است و بخش غشایی آن رگبال‌های زیادی دارد. غدد ترشحات بودار دفاعی توسعه زیادی پیدا کرده‌اند و در بین پیش ران پاهای میانی و عقبی قرار دارند که روزنه‌ی آنها به شکل گوش است. پنجه‌ها 3 بندی بوده در برخی از افراد نر ران پاهای عقبی پهن و دارای تعداد زیادی خارهای نوک تیز می‌باشد. قطعات اعضای تناسلی در داخل بدن فرو رفته‌اند. بیشتر گونه‌ها گیاهخوار و به ندرت شکاری بوده در برخی از گونه‌ها افراد هم جنس در برابر سایر افراد نر از قلمرو خود دفاع می‌کنند. بوی مواد غدد ترشحی ممکن است خوشایند و یا ناخوشایند باشد (اکبریان، 1386).
Genus Centrocoris (Kolenati ,1845)
Centrocoris spiniger (Fabricius,1781)

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوع جهاد سازندگی و قالی بافی

شکل 4-8 – سن Centrocoris spiniger

دسته بندی : علمی