برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دامنه مهاجرت سن‌های مادر 20 تا 30 کیلومتر می‌باشد سن‌های مادر ابتدا مزارع زیر کشت را که از دور تیره به نظر می‌رسند مورد حمله قرار می‌دهند. این مزارع علاوه بر تأمین احتیاجات غذای، محل مناسبی نیز برای تخمگذاری آفت می‌باشند. سن‌های مادر پس از استقرار در مزرعه به مدت یک یا دو هفته تغذیه کرده و سپس جفت‌گیری کرده و در پشت برگ‌های میزبان، در جاهای متراکم مزرعه، معمولاً در دو ردیف تخمگذاری می‌کنند.
حشرات ماده 1 تا 2 هفته پس از جفتگیری زنده می‌مانند و در حالیکه حشرات نر بلافاصله پس از جفتگیری می‌میرند. تخم‌ها در دمای مناسب پس از دو هفته تفریخ می‌شوند. مراحل یوره سن اول دوم و سوم و چهارم و پنجم و افراد بالغ نسل جدید را طی میکنند و دمای محیط روی مراحل نمو این آفت بسیار تعیین کننده است. دوره مختلف پورگی با رشد و نمو گیاه هماهنگی و مطابقت دارد به طوری که تغذیه اکثر سن‌ها در هنگام برداشت کامل شده و سن‌ها با ذخیره کافی به پناهگاه تابستانه مهاجرت می‌نمایند (خانجاتی، 1383).
1-3-سن سبز پنبه Nezara viridula
بعنوان سن غالب منطقه در شهرستان قابل مشاهده بود. سن سبز پنبه در تمام مناطق پنبه کاری و سایر مزارع یافت می‌شود، در تراکم پایین خسارت شدید به مزارع وارد نمی‌کند ولی با افزایش تراکم این سن در مزارع، خسارت اقتصادی آن قابل مشاهده می‌باشد. طی پژوهش‌های صورت گرفته این گونه بعنوان سن غالب منطقه شناسایی گردید.
1-3-1- مناطق انتشار
این حشره در تمام کشورهایی که دارای آب هوای گرم و معتدل باشد انتشار دارد و از کشورهای جنوب و غرب آسیا، اروپا، آفریقا جنوبی، ایالات متحده امریکا و استرالیا جمع آوری و گزارش شده است. در ایران از استان های گلستان، مازندران، کرمان، خوزستان، فارس، همدان، مرکزی، تهران گزارش شده است. احتمالاً در سایر مناطق کشور نیز وجود دارد ولی انبوهی آن در اکثر نقاط کشور زیر آستانه اقتصادی است (خانجاتی،1383).
1-3-2-گیاهان میزبان
این حشره در ایران، تاکنون از روی پنبه، یونجه، کرچک، کلزا، توتون، گوجه فرنگی و سایر گیاهان جالیزی جمع آوری شده است (بهداد، 1371). از لحاظ دامنه میزبانی پلی فاژ بوده و بیش از 200 میزبان شناخته شده در 40 خانواده گیاهی دارد (وندنبرگ، 2001).
1-3-3-خسارت
سنین مختلف پورگی و حشره بالغ از مراحل رویشی و زایشی گیاهان میزبان از جمله پنبه تغذیه می‌کنند. تغذیه این آفت در مزارع پنبه از شیره گیاهی شاخه‌های جوان، غنجه‌ها، دم گل و قوزه‌ها صورت می‌گیرد. تغذیه از قوزه‌ها سبب نارس ماندن تخم‌ها و الیاف شده و باعث کاهش دوام الیاف می‌شود، همچنین الیاف آسیب دیده به رنگ زرد و قهوه‌ای تغییر رنگ می‌دهند. این حشره احتمالاً می‌تواند ناقل برخی از عوامل بیماری‌زای گیاهی نیز باشد. حتی در بوته‌های آلوده، کاهش 45 درصدی در وزن دانه‌ها، در اثر حمله این آفت اتفاق افتاده است. در حال حاضر باتوجه به تراکم پایین جمعیت حشره، چنان خسارتی در مناطق پنبه کاری بوجود نیاورده است. این آفت در آفریقای جنوبی یکی از آفات مهم آووکادو می‌باشد (وندنبرگ، 2001).
1-3-4-زیست شناسی
این آفت، زمستان را به صورت حشره کامل در زیر پوستک درختان حاشیه و اطراف مزارع پنبه، زیر بوته‌ها، تخته سنگ‌ها و لابلای بقایای گیاهی بسر می‌برد. در اوایل بهار پس از مساعد شدن هوا، حشرات کامل پناهگاه‌های زمستانه را ترک و به سمت گیاهان میزبان پرواز می‌کنند و پس از استقرار در روی گیاهان میزبان شروع به تغذیه و سپس جفتگیری و تخمگذاری می‌نمایند. حشرات ماده تخم‌های خود را به صورت دسته‌ای و در دستجات 60- 100‌تایی در پشت برگ‌های گیاهان میزبان قرار می‌دهند. هر حشره ماده تا 320 عدد تخم تولید می‌کند(وندنبرگ، 1998). دوره جنینی تخم‌ها در دمای 26 درجه سلسیوس 6 روز و در دمای 27-28 درجه 4 روز می‌باشد. پوره‌های سن یک پس از خارج شدن از پوسته تخم مدتی را بصورت گروهی به سر برده و سپس متفرق می‌شوند. پوره سن یک هیچ نوع تغذیه‌ای ندارد. دوره رشد و نمو یا آنتوژنی این حشره از تخم تا ظهور افراد بالغ 56 روز است. مدت زمان لازم برای شروع تخمگذاری حشرات ماده 15-30 روز، مدت زمان لازم برای تفریخ تخم‌ها 7-10 روز و مراحل پورگی 25-35 روز است. زمان لازم برای تکمیل یک نسل حدود 2 ماه می‌باشد. اگر حشرات ماده از اوایل فروردین از دیاپوز خارج شده و شروع به فعالیت نمایند و در آبان‌ماه نیز وارد دیاپوز شوند، این حشره قادر به ایجاد 3-4 نسل در سال است. البته تعداد نسل این آفت تابع منطقه جغرافیایی است (وندنبرگ، 2001).
سن سبز همراه چند گونه دیگر از این خانواده به نام‌های :
Acrosternum millierie Mr.
Apodiphus amygdaleGen .
Brachynema germariKluj .
ناقل بیماری پسته Nematospora coryli در ایران می‌باشند و در بعضی از سال‌ها خسارت قابل توجهی ایجاد می‌کنند. پسته‌های آلوده به این بیماری اغلب بدون مغز می‌شوند و سطح داخل پوست پسته از توده سفید رنگی پوشیده می شود که همان میسیلیوم قارچ است.
1-3-5-روش های کنترل
الف: بیولوژیکی
این حشره نیز دشمنان طبیعی متعددی دارد. زنبور Microphanurus basalis (Scelionidae) پارازیتوئید مرحله تخم این آفت است. پارازیتوئید مذکور، تخم خود را داخل تخم سن سبز پنبه قرار می‌دهد. دوره آنتوژنی این پارازیتوئید در دمای 26 درجه سلسیوس در عرض 10-12 روز کامل می‌شود. از دیگر دشمنان طبیعی این حشره می توان به مگس Trichopoda pennipes اشاره نمود.
دو نوع ویروس به نام‌های NVV-1 و NVV-2 از این حشره شناسایی شده است. وقتی پوره سن 2 تحت تاثیر این ویروس‌ها قرار داده شد 71 درصد پوره‌ها و در مجموع 95 درصد تخم بالغین کاهش پیدا کرده است ( ویلیامسون و وان وچمر، 1995).
ب: شیمیایی
در حال حاضر، خسارت این حشره زیر آستانه اقتصادی می‌باشد و نیازی به کنترل شیمیایی ندارد، ولی موقعی که تراکم جمعیت آفت یک عدد در متر مربع یا بیشتر خسارت آن اقتصادی بوده ( دی ویلیزر و همکاران، 1996) و می توان از سم فن والریت 20 درصد به نسبت 7/0 – 1 لیتر در هکتار استفاده نمود.
دسته بندی : علمی