برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جمع آوری با تور حشره‌گیری به طور تصادفی حرکت در مزرعه اقدام شد با استفاده از تور حشره‌گیری به قطر 38 سانتی‌متر که جنس تور آن از پارچه ململ بود با زاویه 180 درجه و قدم زدن در مزرعه نمونه برداری صورت گرفت و در هر نمونه برداری 50 تور زده شد و برای جلو گیری از له شدن نمونه‌ها پس از هر 25 تور نمونه‌ها را به داخل کیسه‌های پارچه‌ای ریخته و به آزمایشگاه منتقل شدند (شکل 3-2). نمونه‌های زنده داخل کیسه‌های پارچه‌ای به روش سرما (نگهداری در فریزر) به مدت چند ساعت و یا به مدت چند دقیقه در معرض پنبه آغشته به اتر نگه داشته تا بی‌حرکت شوند و سپس با استفاده از استریومیکروسکوپ نمونه سن‌های جمع آوری شده تفکیک گردید و در شیشه‌های الکل 70 درصد یا خشک نمودن با اتالوار و نصب اتیکت روی نمونه‌ها نگهداری شد.

شکل 3-1- جمع‌آوری سن‌ها به روش تورزدن و تعیین نوع گونه در مناطق مختلف گرمسار
3-1-2- نمونه برداری با استفاده از تله‌های نوری و دلتا
تله نوری برای جلب حشرات شب پرواز که دارای نور گرایی مثبت می‌باشند بکاربرده می‌شود (شکل3-2 و 3-3).

شکل 3-2 استفاده از تله دلتا شکل 3-3 استفاده از تله نوری
3-1-3- نمونه برداری به روش مستقیم
در روش نمونه برداری مستقیم گونه‌های کم تحرک از روی گیاهانی مختلف با استفاده از پنس و یا دست جمع آوری وداخل الکل اتانل 75 درصد نگهداری گردید (شکل3-4).
برای جمع آوری حشرات در روی درختچه‌ها که با تکان دادن گیاه، حشره خود را به زمین می‌اندازد و وانمود به مردن می‌کند از یک پارچه سفید به اندازه 50×50 سانتی‌متر از جنس متقال استفاده ‌شد و سن‌هایی که قدرت پرواز کم دارند با دست شکار ‌شدند. نمونه‌های جمع آوری شده در نهایت داخل شیشه‌های سیانور قرار داده بعد از بیهوش شدن آنها را به درون شیشه‌هایی که در روی آن‌ها برچسب‌هایی حاوی مشخصات محل جمع آوری و تاریخ جمع آوری و میزبان بود انتقال داده و بعد به آزمایشگاه منتقل ‌شدند. بعد از جدا‌سازی ناجور‌بالان از حشرات دیگر با توجه به وضعیت بال‌ها، شکم خرطوم و سپرچه برای شناسایی مورد توجه قرار گرفت.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درباره پایان نامه و نگهداری

شکل3-4- جمع‌آوری نمونه‌های کم تحرک بصورت مستقیم از روی بوته‌های مزارع پنبه
3-1-4- نمونه برداری از خاک
بررسی عمقی خاک: با توجه به اینکه برخی سن‌ها در عمق سطحی خاک فعالیت می‌نمایند، لذا از خاک مناطق مختلف گرمسار بطور تصادفی نمونه برداری شد به این ترتیب که در هر مزرعه از پنج نقطه (چهارگوشه مزرعه و مرکز مزرعه) با استفاده از بیل معمولی از سطح نیم متر مربع و با عمق 3 سانتی‌متر خاک برداری شد. سپس نمونه‌های خاک جمع آوری شده به همراه یک بر چسب حاوی تاریخ و محل جمع آوری به داخل کیسه‌های پلاستیک ریخته و به کلینیک منتقل گردید. هر نمونه خاک از الک معمولی گذرانده شده و حشرات کامل موجود در هر نمونه جمع‌آوری می‌شدند. بعد از این مرحله حشرات کامل جمع آوری شده در یخچال معمولی نگهداری شد تا بی‌حرکت شوند آنگاه با استفاده از استریومیکروسکوپ نمونه‌ها تفکیک و در شیشه‌های حاوی الکل 75 درصد نگهداری شدند تا برای تعیین هویت و شناسایی اولیه مطالعه شوند (شکل3-5).

شکل 3-5 جمع آوری نمونه از خاک و علف‌های هرز حاشیه مزارع
И) پژوهش‌های آزمایشگاهی
3-2- تکنیک‌های نگهداری سن‌های جمع آوری شده از مزارع پنبه
پس از جمع آوری سن‌ها از مزارع، به روش‌های زیر در آزمایشگاه نگهداری شدند.
3-2-1- روش اتاله کردن سن‌های جمع آوری شده:
در این روش نمونه‌ها را بر روی تکه‌های مقوا که به صورت مثلثی بریده شده با چسب چسبانده و در زیر نمونه یا فاصله یک سانتی‌متر اتیکت حاوی اطلاعات مربوط به مکان و زمان نمونه برداری ثبت و در داخل جعبه‌های اتالوار نگهداری شدند.
3-2-2- روش نگهداری سن‌ها:
نمونه‌های جمع آوری پس از تفکیک در شیشه‌های حاوی الکل 75 درصد نگهدرای شدند و بر روی هر شیشه حاوی نمونه، اطلاعات مربوط به تاریخ و زمان و مکان نمونه برداری ثبت گردید.

دسته بندی : علمی