برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
از مهمترین گونه‌های این خانواده می توان Nezara viridula را نام برد که به نام سن سبز پنبه شناخته می‌شود این حشره یکی از آفات پلی‌فاژ این خانواده است و تاکنون بیش از200 گونه میزبان برای آن گزارش شده است (تبادکانی، 1388)
4-1-9-1-اهمیت و رژیم غذایی سن هایPentatomidae
سن‌های بدبو از تغذیه‌کنندگان بزرگ گیاهان هستند، به طوری‌ که شیره‌ی گیاهی را از برگ‌ها، ساقه‌ها و اندام‌های تولید مثل کننده‌ی گیاهان می‌مکند. یک گونه‌ی مهم بنام «سن بد بوی سبز جنوبی» یا Nezara viridula می‌باشد که از آفات مهم سویا، نخود فرنگی، لوبیا، پنبه، گوجه‌فرنگی، گردو و سایر گیاهان زراعی می‌باشد. از طرف دیگر سن‌ خاردار یا Podisus maculiventris به واسطه‌ی تغذیه از آفات به ویژه لاروهای پروانه‌ها از جنبه‌ی کنترل بیولوژیک حائز اهمیت می‌باشد. معدودی از گونه‌ها مانند سن‌ بد بوی سبز یا Acrosternum hilare هم گیاه‌خوار و هم شکارگر می‌باشد. اغلب سن‌های خانواده‌ی Pentatomidae جزو آفات مهم کشاورزی محسوب می‌گردند اما گونه‌های شکارگر این خانواده که اغلب در زیرخانواده‌ی Asopinae قرار دارند می‌توانند دارای نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفات ‌باشند (Zanuncio et al., 1994)
Genus Andrallus Bergroth,1906
Andrallus spinidens (Fabricius 1787)
حشرات کامل این خانواده دارای سپرچه (Scutellum) تقریباً مثلثی، کوریوم (Corium) بال رویی (Hemelytra) پهن و به حاشیه کناری بال کشیده شده است .بیشتر این حشرات به رنگ روشن و یا رنگ‌های دیگر می‌باشد. سن‌های سپردار از فراوان‌ترین و معمولی‌ترین سن‌هایی هستند که بوی نامطبوع تولید می‌کنند. تعدادی از گونه‌های این خانواده روی گیاهان، تعدادی روی حشرات دیگر و تعدادی نیز روی هر دو تغذیه می‌کنند. در پنجه پای حشرات کامل تغییراتی مشاهده می شود و تعداد بندهای آن به 3 بند افزایش پیدا می‌کند. شاخک 5 بندی است که بنداول از سطح پشتی به وضوح دیده نمی‌شود و بند اول، دوم و بخش زیادی از بند سوم به رنگ نارنجی و بخش انتهایی بند سوم و چهارم و پنجم سیاه رنگ می‌باشند. خرطوم چهار بندی است رنگ آن قهوه‌ای روشن است و فقط نوک آن کمی تیره‌تر می‌شود. پرونوتوم به طرف سرخرطوم خمیده شده و بوسیله‌ی نواری صاف و روشن زاویه پرونونی، محصور می‌باشد. این زاویه (Pronotal angle) به قسمت سوزنی و سیخکی واقع در دو طرف پرونوتوم متصل شده است (شکل 4-16).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ملاحظات اقتصادی و توسعه کشاورزی

شکل4-16-سن Andrallus spinidens
تعداد نمونه تاریخ جمع آوری زیستگاه محل جمع آوری
3 27/6/1391 خاک علف‌های هرز عدل آباد
2 22/12/1390 مزارع رشمه
1 12/2/1392 علف هرز سنگاب
Genus Nezara Amyot andServile
Nezara viridula (Linnaeus, 1758)
حشرۀ بالغ این سن به طول 14 تا 18 میلی‌متر به عرض 8 تا 11 میلی‌متر و به رنگ سبز بوده در تمام سطح بدن فرورفتگی‌های ریز و نقطه‌ای وجود ارند. سر این حشره کوچک با 2 عدد شیار طولی در جلو و شاخک‌ها 5 بندی بوده، بند سوم آنها بلندتر از بند دوم آخر نیز قرمز رنگ می‌باشد. تخم این حشره کرمی رنگ و قطر آن 75/0 میلی‌متر است و معمولاً در سطح زیری برگ‌ها به صورت دسته جمعی و مجموعاً به تعداد 320 عدد گذاشته می شود . پوره‌های جوان به رنگ نارنجی و دارای سر قرمز رنگ می‌باشند (شکل 4-17).

شکل 4-17- Nezara viridula
تعداد نمونه تاریخ جمع آوری زیستگاه محل جمع آوری
4 24/4/1391 علف‌های هرز کویر آباد
3 24/7/1391 مزارع پنبه آرادان
Genus Graphosoma laporte,1833
Graphosoma semipunstataum
بدن بطول 9-11 میلی‌متر بشکل بیضوی و محدب و به رنگ زرد تا قهوه‌ای و قرمز. پشت بدن دارای نوارهای طولی سیاه ، سپرچه دارای 4نوار طولی سیاه بوده تا انتهای شکم می رسد. بخش غشایی نیم‌بالپوش سیاهرنگ خرطوم و پنجه‌ها و شاخک‌ها به جزء بندهای دوم و سوم به رنگ سیاه هستند.

دسته بندی : علمی