برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فون Anthocoridae اسرائیل توسط J.pericart و K.Halperin (1989) مورد بررسی قرار گرفت که جمعاً 26 گونه از Anthocoridae برای اسرائیل گزارش شد که 5 گونه از آن‌هاجدید هستند. طی بررسی گونه‌های از Anthocoridae روی Pinus contorta گزارش شد که مشتمل بر 18 گونه بود و ویژگی‌های بیولوژیکی، اکولوژی و طبقه‌بندی گونه‌هایOrius tristicolor و Anthocoris sp در این گزارش ارائه گردید (Lattin and Stanton 1992)). همچنین تاکسونومی و پراکنش جغرافیایی گونه‌های جنسOrius توسط Ferragut and Gonzales (1994) در اسپانیا را بررسی شد و کلید شناسایی و توصیف 6 گونه را ارائه داده شد. Linnavuori, 1997 فون سن‌های یمن از جمله Anthocoridae نیز بررسی نمود و مطالبی در مورد تاکسونومی آن‌‌ها عنوان کرد.
در تحقیقات Wang (1998) دو گونه Oris tantillus و Orius strigicollis از تایوان معرفی شده و خصوصیات تاکسونومی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. Linnavuori and Modarres Awal (1998) 10 گونه از خانواده Anthocoridae را عنوان نمودند. همچنین پراکنش گونه‌ای سن‌های Anthocoridae توسط Linnavuori and Hosseini (2000) بررسی شده و گیاهان میزبان و کلید شناسایی نیز برای آن‌ها ارائه گردید.
در تحقیقاتSchiller (2003) به روش تور زدن شش گونه سن از خانواده Nabidae از مزارع مختلف در کشور آلمان جمع آوری گردید و آن‌ها را به دو گروهBrachypterous ،Macropterous تقسیم کرده است. Danielssons (2004) از سن‌های موجود در دانشگاه سوئد چک لیستی تهیه و منتشر نمود. گونه‌های جنس (1811) Orius Wolff بعنوان شکارگرهایی که قادرند جمعیت آفت کنترل کرده و بعضی گونه‌ها برای کنترل تریپس‌ها روی محصولات مختلف موثر هستند معین شدند (Bosco and Tavella 2008).
دو گونه مشابه ازOrius (Hemiptera, Heteroptera, Anthocoridae) توسط Shapiro et a., 2009 در فلوریدا شناسایی شد که این دو گونه شامل Orius insidiouss،Orius pumilio می‌باشند. Carpintero, (2002) کاتالوگی از سن‌های خانواده Anthocoridae (Heteroptera) در آمریکای جنوبی ارائه نمودند که شامل 130 گونه بود که در سه زیر خانواده، 7 قبیله و 36 جنس قرار دارند.
فونHemipterous در جنوب و شرق مدیترانه توسط Linnavuori (1965) مورد مطالعه قرار گرفت.
کشف یک گونه جدید از Hemiptera ,Heteroptera ,Alydidae ,Leptocorisini برای اولین بار از آرژانتین توسط Montemayorand Dellapé, (2011) گزارش شد. در بررسی فون سن‌های خانوادهAlyaidae ،Rhopalidae ،Stenocephalidae در ترکیه توسط Dursun (2007) 677 گونه از Alydidae وStenocephalidae ، Rhopalidaeبررسی شد و 22 گونه از 10 جنس در در منطقه کلکیتترکیه ثبت شد. در این طبقه بندی 19 گونه به عنوان رکورد جدیدی برای این منطقه گزارش شد.
طی پژوهشی دیگر تنوع زیستی و فون سن‌های خانواده Alydidae در ترکیه مورد بررسی قرار گرفت که 110 سن بالغ از 7 گونه در 25 منطقه مختلف طی سال‌های 2008 الی 2009 بررسی شد و Megalotomus ornaticeps،Namausus sordidatus (Stal, 1858) برای اولین بار از ترکیه گزارش شد.
Hoffman (1994) سن‌های حقیقیCydnidae ،Scutelleridae ، Pentatomidae وAlydidae را جمع آوری و شناسایی نمود. که گونه (Fabricius)corimelaena lateralis گزارش جدیدی بود.
طی پژوهش Petrova et al., (2010) در مزرعه توت فرنگی در لتونی، 21 گونه و 7 خانواده Rhopalidae ،Lygaeidae ،Miridae ،Anthocoridae ،Pentatomidae ، Nabidaeبررسی گردید. که سن شکارگر Orius niger به عنوان گونه غالب تعیین شد.
طی پژوهش توسط Fent et .al., (2003)در ترکیه 21 گونه و 13 جنس از 5 خانوادهPlataspidae ، Acanthosomatidae،Thyreocoridae ، Scutelleridae بررسی گردید وPentatomidae در بین آنها غالب بود. همچنین چک لیستی از سن‌های خانواده Cydnidae توسط Blswabrota Biswas(1999) در هند ارائه گردید. خانواده Cydnidae دارای 73 جنس و 526 گونه در جهان می‌باشد که در هند 28 جنس و 72 گونه آن گزارش جدیدی بوده است.
Lansbury (1992) در استرالیا مطالعه‌ای برروی Cydnidae (Heteroptera) انجام داد. وی طی این پژوهش 6 گونه از Cydnidae جمع‌آوری نمود که گونه Macroscytus lansbu گزارش جدیدی بود.
بررسی فون Heteroptera در بیابان‌های قزاقستان توسط Yesenbekova Perizat Abdykairovna (2011) صورت گرفت. در مجموع از 405 گونه Heteroptera که در نواحی بیابانی قزاقستان جمع آوری شدند، 158 گونه در نواحی شنی و 105 گونه در نواحی Solonckak و 75 گونه برای ناحیه رسی و 65 گونه برای بیابان‌های سنگلاخی بود. طی پژوهش Ryansmith and Ashleyholmes (2002) در فلوریدا فون سن‌های Heteroptera: Cydnidae بررسی شد و 9 جنس و 20 گونه از آن در فلوریدا گزارش گردید.
طی بررسی پراکنش زیستی خانوادهBerytidae (heteroptera) در یوگسلاوی و شبه جزیره بالکان توسط Protic (1999) در مجموع از 21 گونه 17 گونه از خانواده Berytidae در بالکان و یوگسلاوی شناسایی شد که گونهApoplymus pectoralis Fieber وGampsocoris culicinus Seiddenstucker گونه‌های جدیدی برای فون این منطقه بودند.Eslater (1998) سن‌های خانواده Lygaeidae در دنیا را در 500 جنس و 4000 گونه طبقه بندی نمود. Linavuori(1995) روی فون خانواده Lygaeidae در عراق کار کرد و این سن‌ها را به 12 زیر خانواده و 51 جنس تقسیم نمود.
Dalink (1991) بر روی فون خانواده Lygaeidae در بریتانیا مطالعه کرد و در طی آن مطالعات، 80 گونه از سن های خانواده Lygaeidae را گزارش نمود.Paticrokop (1985) بر روی فون خانواده Lygaeidae عربستان صعودی کار کردند و این سن‌ها را در 12 زیر خانواده، طبقه بندی نمودند.
از لحاظ تاکسونومیک، سنک‌های Orius spp.، به زیر خانواده‌یAnthocorinae و قبیله Orniini تعلق دارد (2000،Muraji et al.). تاکنون 70 گونه از Orius spp. از مناطق مختلف دنیا گزارش شده است 2003)،Silveira et al.). به منظور شناسایی سنک‌های Orius، تهیه ژنیتالیا و مقایسه آن با Type دقیق‌ترین روش می‌باشد (1963،Kelton and Anderson). زمستانگذرانی سنک های Orius به صورت حشرات کامل و در داخل یا اطراف مزارع و باغات می باشد 1997)،Yasungata).
Hoffman (1994) فون سن‌های حقیقی از Heteroptera شاملCydnidae ،Scutelleridae ،Pentatomidae ، Alydidaeجمع‌آوری و شناسایی نمود که گونه Corimelaena lateralis (Fabricius) گزارش جدیدی بود.

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع مدیریت منابع انسانی و ویژگیهای کارکنان

منطقه مورد مطالعه شهرستان گرمسار که از شمال به فیروزکوه و دماوند- از شرق به آرادان و سمنان از غرب به ورامین و قم و از جنوب به کاشان محدود می‌باشد و جنوب شرق تهران قرار دارد.
به منظور جمع آوری گونه‌های مختلف ناجوربالان از روی میزبان‌های مختلف و پناهگاه‌های طبیعی آنها با روش‌های مختلف جمع آوری و شناسایی صورت گرفت جمع آوری و شکار سن‌ها حداقل هفته‌ای دوبار از مناطق مختلف گرمسار آرادان- ایوانکی و روستاهای حومه انجام شد. به طور کلی پوشش گیاهی منطقه در زمره گیاهان علفی یک ساله و چند ساله هستند با توجه به کشت همه ساله گیاه پنبه در منطقه و تنوع شرایط اقلیمی که تنوع زیستی را دربر دارد به همین دلیل به جمع آوری و شناسایی حشرات مفید و مضر مراتع منطقه مورد نظر می‌توان به فون حشرات منطقه پی برد و زمینه مساعدی را برای کنترل آفات منطقه و حفاظت از حشرات مفید را دربرنامه‌های تلفیقی آفات فراهم آورد. جهت بررسی تنوع زیستی سن‌های مزارع پنبه شهرستان گرمسار و حومه مطالعات در دو بخش پژوهش‌های صحرایی و آزمایشگاهی به شرح زیر انجام گرفت.
І) پژوهش‌های صحرایی
3-1 – وسایل و روش‌های نمونه برداری
3-1-1- نمونه برداری به روش تور زدن

دسته بندی : علمی