برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3-2-3- آماده سازی ژنیتالیا و تهیه اسلاید میکروسکوپی
به طور کلی شناسایی نمونه‌ها بر اساس شکل‌شناسی بیرونی و درونی صورت می‌گیرد. در بخش شکل شناسی خارجی از ویژگی‌های کلیدی، مانند اندازه بدن حشره، وجود موهای جانبی بلند در زوایای پیش گرده، رنگ ران‌ها و ساق‌ها، خصوصیات غده بویایی پیش قفسه سینه استفاده نمود. در حالیکه خصوصیات شکل شناسی داخلی شامل دستگاه تناسلی و شکل ژنیتالیای نر (پارامرها) و لوله جفتگیری ماده‌ها می‌باشد.
با توجه به اینکه تنها راه قطعی تشخیص گونه‌های مختلف جنس Orius از یکدیگر، مطالعه پارامر نر آنها می‌باشد، لذا باید اقدام به تهیه اسلاید میکروسکوپی از پارامر نر نمود (شکل 3-6). برای جداکردن ژنیتالیا ابتدا شکم نمونه جدا گردیده و در محلول پتاس 10 درصد به مدت 24 ساعت نگهداری ‌شد سپس نمونه‌ها جهت شستشو به ظروف حاوی آب مقطر منتقل و به مدت 10 دقیقه در آب مقطر نگهداری شدند. پس از آن به وسیله الکل‌هایی با درجات مختلف آبگیری صورت گرفته و در مرحله آخر در گزیلن یا گزایلول قرار گرفتند. سپس با استفاده از پنس و سوزن ظریف ژنیتالیای حشرات نر که در حلقه نهم شکم قرار دارد جدا شد، آنگاه پس از قرار دادن مایع هویر بر روی لام از آنها پروپارا سیون تهیه شده و اتیکت مربوط به گونه، زمان و مکان نمونه برداری بر روی لام نصب گردید. نمونه‌های تهیه شده به مدت یک هفته در داخل آون با درجه حرارت 45 درجه سلسیوس قرار داده تا خشک شوند و سپس اطراف لامل لاک بی رنگ زده و در داخل جعبه اسلاید نگهداری شدند.
سن‌های جمع آوری شده پس از شناسایی اولیه تا سطح خانواده با استفاده از کلیدهای تشخیص Ferragut and Zamora (1994) Yasungata (1997)جهت تشخیص دقیق‌تر (تا سطح گونه) نزد متخصصین صاحب نظر ارسال گردید.

مطلب مرتبط :   قابلیت رمزگذاری و تریلیون دلار

شکل 3-6- جداسازی ژنیتالیا گونه‌های جنس Orius و تهیه پروپاراسیون
3-3-موقعیت جغرافیایی گرمسار
گرمسار یکی از پنج شهرستان استان سمنان است و در غرب این استان قرار دارد. شهرستان گرمسار از شمال به شهرستان فیروزکوه و شهرستان دماوند، از شرق به شهرستان آرادان، از غرب به شهرستان پاکدشت و استان قم و از جنوب به کاشان و جنوب شرق تهران قرار دارد. فاصله شهر گرمسار تا مرکز استان 110 کیلومتر و تا تهران 95 کیلومتر است. مساحت شهرستان استان گرمسار 10686 کیلومتر مربع است. گرمسار بر روی مخروط افکنه حبله رود یکی از رودخانه‌های دائمی این شهرستان قرار داشته است. ارتفاع متوسط گرمسار از سطح دریا 856 متر است (شکل 3-7).

شکل 3-7- نقشه گرمسار و موقعیت جغرافیایی نقاط نمونه برداری شده شامل روستاهای(هشت آباد، عدل آباد، آرادان، ایوانکی، رشمه، کردوان، ناروهه، سنگاب).

4-1- جمع‌آوری و شناسایی سن‌های فعال در مزارع پنبه شهرستان گرمسار و مناطق اطراف نتایج بررسی‌های فونستیک در رابطه با شناسایی سن‌های فعال در مزارع پنبه گرمسار در سال زراعی 1391 -1392، نشان داد که در مجموع 18 گونه از 9 خانواده‌یHeteroptera از مزارع پنبه گرمسار و مناطق اطراف جمع‌آوری گردیدند. گونه‌های جمع‌آوری شده به همراه پراکنش جهانی و تعداد نمونه‌های یافت شده هر یک از گونه‌ها در منطقه گرمسار در زیر آورده شده است.
4-1-1-خانواده سن‌هایAlydidae (Broad- Headed Bug)
به سن‌های سر پهن معروف هستند و اندازه بدن به طول 5/12- 5/10 بدنی باریک با پاهای نازک دارند. پرونوتوم و اسکوتلوم در اندازه مشابه هستند. شاخک 4 بندی و بند چهارم شاخک تا حدودی خمیده شده و از بند سوم بلندتر می‌باشد. دارای چشم ساده، ران دارای چند خار قوی، پنجه 3 بندی است. قادرند به خوبی پرواز کنند. بخش غشایی بال دارای چند رگبال دراز هستند. غدد بویایی در این سن‌ها با منافذ کاملاً واضح بین کوکسای پاهای میانی و عقبی باز می‌شوند. اهمیت این خانواده بعنوان شکارگر لارو زنبورها و مورچه‌هاست.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه طراحی فضای شهری و روزهای یخبندان

Genus Camptopus Amyot and servile (1843)
Camptopus lateralis
حشره کامل به رنگ تیره، قرمز تیره مایل به سیاه بوده، بدن از موهای ظریف و لکه‌های کوچک سیاه رنگ پوشیده شده است. سر به شکل سه گوش بوده، چشم‌های مرکب به بیرون برآمدگی دارند. شاخک‌ها قرمز، قهوه‌ای رنگ بوده قسمت انتهایی سه بند اول شاخک سیاه، چهارمین بند قرمز قهوه‌ای می‌باشند. کناره‌های پیش گرده و کناره‌های بیرونی کوریوم زرد رنگ غشاء قهوه‌ای رنگ و براق می‌باشند. سپرچه طویل، سه گوش و بخش انتهایی آن زرد رنگ است. پراکنش جهانی: چین، ژاپن، مناطق شرقی و استرالیا است (شکل4-1).

شکل4-1- سن Camptopus lateralis
تعداد نمونه تاریخ جمع آوری زیستگاه محل جمع آوری
4 3/2/1392 خاک، علف هرز ناروهه

دسته بندی : علمی