برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
4-1-2- خانواده سن‌های (Anthocoridae (Flower bugs, minut pirate bugs
حشراتی کوچک به طول 2 تا 5 میلی‌متر می‌باشند بدن آنها به شکل بیضی کشیده و مسطح بوده و اغلب به رنگ سیاه با لکه‌های سفید دیده می‌شود. خرطوم 3 بندی و بلند و چشم‌های ساده و کوچک بوده اما چشم‌های مرکب برجسته می‌باشند. شاخک‌ها 4 بندی و تقریباً با نخ‌وش بوده، 2 بند آخر آنها از 2 بند اولی باریکترند. گونه‌های این خانواده دارای یک کونئوس ناقص در بال جلو هستند اغلب این سن‌ها شکارگر تخم و لار و حشرات و سایر بند پایان به خصوص کنه‌ها هستند که قبل از تغذیه بزاق خود را در بدن طعمه تزریق می‌کنند و پس از هضم اولیه خارجی خون آن را می‌مکند. گاهی در زیر پوستک درختان زیر برگه‌های خزان و داخل قارچ‌های در حال پوسیدن دیده می‌شوند (اکبریان، 1386)
4-1-2-1- اهمیت و رژیم غذایی سن‌های Anthocoridae
بسیاری از گونه‌ها شکارگر حشرات ریز و تخم حشرات می‌باشند که با استفاده از قطعات دهانی زننده-مکنده از آفات مختلف به خصوص جوربالان و کنه‌ها تغذیه می‌نمایند (Anderson, 1962) یکی از مفیدترین گونه‌های این خانواده که یکی از مهم‌ترین شکارگرهای لارو پروانه‌ی Helicoverpa zea (یکی از آفات مهم پنبه) محسوب می‌گردد، سن گلزی Orius insidiosus می‌باشد. سنک‌های Orius جزو شکارگران کارآمد تخم‌خوار بوده و طیف وسیعی از آفات کشاورزی بخصوص جوربالان و نیز تخم بسیاری از بالپولکداران آفت بطور طبیعی کنترل می‌کنند. این سنک‌ها به دلیل تغذیه‌ی توأم پوره‌ها و حشرات کامل از تخم شب‌پره‌های آفت در برنامه‌های کنترل بیولوژیک طبیعی بسیاری از اکوسیستم‌های زراعی و باغی به خصوص پنبه، یونجه، ذرت، گندم و برنج حضور فعالی دارند (Lattin and Stanton, 1992). اگر چه بکارگیری گونه‌های مختلف .Orius spp در قالب برنامه‌های کنترل بیولوژیک بخصوص در شرایط گلخانه با موفقیت‌هایی همراه بوده است، اما تحقیقات نشان داده است که این شکارگران در مزارع نیز بطور طبیعی نقش مؤثری در کنترل آفات ایفا می‌نمایند (Ferragut and Gonzales Zamora, 1994). تغذیه‌ی سنک‌‌های Orius از گرده و شهد گیاهان در شرایطی که طعمه در طبیعت وجود ندارد از مزایای ارزشمند این شکارگران محسوب می‌گردد (Lattin, 2000). با وجود خصوصیات ارزشمند سنک‌های Orius در کنترل آفات، اما تحقیقات انجام شده در ایران در رابطه با کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی با استفاده از دشمنان طبیعی مزبور بسیار معدود می‌باشد که دلیل اصلی این امر کاربرد وسیع انواع آفت‌کش‌های کشاورزی و یا سرمایه‌گذاری روی تعداد مشخصی از دشمنان طبیعی است (شجاعی و همکاران، 1375). دو جنس معروف این خانواده Anthocoris و Orius است که گونه‌های این دو جنس از شکارگرهای مهم و موفق به شمار می‌آیند و خصوصاً در اروپا بصورت تجاری تولید و به کار گرفته می‌شوند. این خانواده با بیش از 300 گونه شناخته شده دارای انتشار جهانی است.
Genus Anthocoris Fallen, 1814
حشرات کامل به رنگ قهوه‌ای مایل به سیاه بوده، بال کاملاً رشد کرده cuneus معمولاً تیره، قسمت غشایی مات با یک نوار عرضی روشن، سر نسبتاً کوتاه، دارای 6 موی بلند، خرطوم نسبتاً کوتاه، حلقه گردنی کاملاً رشد کرده، پیش گرده ذوزنقه‌ای و محدب، نوک اسکلریت زیر سینه مثلثی شکل، پیش ران پاهای سوم نزدیک به یکدیگر، پارامر در این جنس حالت خنجری یا اره‌ای دارد. گونه‌های خانواده آنتوکوریده که به سن‌های گل مشهور می‌باشند، شکارگران ریزجثه‌ای هستند و از بندپایان مختلف تغذیه می‌کنند.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد York و L,

شکل4-2- سن Anthocoris
تعداد نمونه تاریخ جمع آوری زیستگاه محل جمع آوری
2 12/2/1392 خاک، علف هرز آرادان
Anthocoris minki minki ( Dohrn,1860)

شکل4-3- سن Anthocoris minki minki
تعداد نمونه تاریخ جمع آوری زیستگاه محل جمع آوری
3 13/2/1392 گیاهان علوفه ای روستای سنگاب
Genus Orius Wolff, 18114
حشراتی کوچک به اندازه 2/1-2 میلی‌متر، به رنگ سیاه با لکه‌های سفید، خرطوم کوتاه و 3 بندی و در جلوی سر، شاخک 4 بندی با ضخامت یکسان، دارای چشم‌های ساده و مرکب، بخش غشایی بال جلو فاقد cuneus هستند. محل اتصال سر به قفس سینه بدون حلقه گردنی است. پیش گرده در گوشه‌های جلویی و عقبی دارای 4 موی بلند است (شکل4-4).

پینه پیش گرده‌ایpronotal callus توسط یک نوار منقوط به دو قسمت تقسیم شده است پارامتر دارای تاژک دو شاخه و دندانه نامشخص است. از اغلب نقاط ایران گزارش شده است (شکل 4-5).

شکل4-5 –سن Orius albidipennis
تعداد نمونه تاریخ جمع آوری زیستگاه محل جمع آوری
5 13/12/1391 علف هرز هشت آباد

دسته بندی : علمی