برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

خطاهای عاطفی

علامت های متناقض

کودک را با کلام دعوت به نزدیک شدن می کند اما از او فاصله می گیرد .

پاسخ ندادن یا دادن پاسخ های نامناسب یا ناسازگار

کودک پریشان را تسکین نمی دهد ؛ وقتی کودک خشمگین یا پریشان می باشد مادر می خندد .

سرگردانی ( شامل مقوله هایی از مین و هسه ، 1992)

گیج شدن یا ترسیدن از کودک

بیان چهره ای فرد ترسیده را نشان می دهد ؛ صدای لرزیدن یا صدای بلند و گرفته آشفتگی یا سرگشتگی

از دست دادن ناگهانی عاطفه که ارتباطی به محیط ندارد ؛ یا حالت هایی شبیه خلسه رفتار منفی – کلامی منفی – مزاحم

نوباوه را مسخره یا اذیت می کند

نوباوه را از دست می کشد ؛ هنگام خشم دندان هایش را نشان می دهد ؛ یا صورتی ترسناک توی صورت نوباوه رفتن ؛ حالت حمله به خود گرفتن

درهم شدگی تأثیر ( شامل مقوله هایی از اسروف ، جاکوب ویتنز ، مانگل سدورف ، دی آنجلو، و وارد ، 1985 ؛ مین و هسه ، 1992 )

وارونگی تقش

به زور از کودک اطمینان خاطر گرفتن

با نوباوه با  صدای نجواگونه و صمیمی صحبت می کند

عبارات خود ارجاعی

دلت برای من تنگ می گردد ؟ آخر ، او نمی خواهد مرا ببیند

کناره گیری

فاصله فیزیکی را ایجاد می کند

نوباه را با صاف کردن بازوهایش ،‌از بدن خود دور نگه می دارد .

فاصله کلامی ایجاد می کند

دسته بندی : علمی