برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

0 فریم 2/2/92
0 فریم 1/3/92
4-4- راستهی بالریشکداران (Thysanoptera)
این راسته به انگلیسی Thrips خوانده می شود و از دو کلمه Thysano به معنی ریشه و ptera به مفهوم بال تشکیل شده است. بدن آنها از بالا به سمت داخل فشرده شده و به رقم کیتینی شدن دارای تحرک بسیار زیادی هستند انتهای پنجه آنها و بین ناخن ها دارای یک حباب چسبنده به نام آرولیوم وجود دارد. این حشرات دارای ناخن تحلیل رفته هستند. دارای چشم های مرکب رشد یافته هستند. حشرات بال دار دارای سه عدد چشم ساده و فرم های بی بال فاقد چشم ساده می باشند(Mickoleit, 1963).
در جلوی چشم های مرکب یک جفت شاخک 4 تا 9 حلقه ای وجود دارد که به سمت جلو متمایل شده است. همچنین روی شاخک ها گیرنده های شیمیایی وجود دارند(Slifer et al., 1972).
قفسه سینه دارای سه حلقه شبیه به هم و دو حلقه آخر به منظور تقویت بالها با هم ادغام شدند(Prisoner, 1957). شکم 11 حلقه ای است که حلقه آخر و گاهی اوقات حلقه اول تحلیل می رود و توسط ساقه ظریف سیاهرنگی به قفسه سینه وصل می شود.
4-4-1. خانوادهی Phalaeothripidae
این خانواده درشت اندام ترین تریپس ها را دارا می باشد. شاخک ها 7 تا 8 حلقه ای و پالپ آرواره های پایین دو مفصلی هستند.
از این خانواده یک گونه با نام علمی Haplothrips triticiجمعآوری و شناسایی گردید.
شکلشناسی: بر اساس نگارشات خانجانی (1387) ، تریپس گندم (Haplothrips tritici) از لحاظ شکلشناسی از سایر تریپس ها بزرگتر، رنگ عمومی بدن قهوه ای تیره یا سیاه یکنواخت، ساق و پنجه پاها و بند میانی شاخک ها به رنگ قهوه ای روشن می باشند. پوره ها زرد متمایل به قرمز رنگ و فقط سر، پاها و حلقه آخر شکم تیره میباشد. در این پژوهش، پورههای این گونه جمعآوری شدند که رنگ عمومی بدن آنها قرمز و سر، پاها و انتهای شکم تیره بودند (شکل 4-18).
پراکنش در مازندران:
این آفت از منطقه فریم شناسایی شد.
پراکنش در ایران و جهان:
در ایران از اصفهان، خوزستان، سمنان و آذربایجان جمع آوری گردید و در جهان در کشور های اروپایی انتشار دارد.

مطلب مرتبط :   گروه کنترل و تحت درمان

پوره
سر و انتهای شکم پوره
شکل 4-18. تریپس گندم (Haplothrips tritici)
4-5. راستهی راستبالان (Orthoptera)
راستهی راست بالان یا ملخ ها معمولاً دارای دو جفت بال میباشند. بالهای جلوئی کمی ضخیم شده و Tegmina نامیده میشوند. در حالیکه بالهای عقبی غشائی و به Membrane موسومند. بالهای عقبی مثل بادبزن زیر بالهای جلوئی تا میشوند. قطعات دهان جونده، شاخکها نسبتاً بلند و پنجه ها سه یا چهار مفصلی هستند. ماده ها مجهز به تخمریزند. غالباً هم حشرات کامل و هم پوره ها گیاهخوارند و برخی از آنها از آفات مهم گیاهان زراعی می باشند.
حشرات راستهی راستبالان دارای دگردیسی تدریجی یا پورومتابولا (Paurometabola) بوده و دارای پنج سن پورگی میباشند. مانند خانوادههای ملخ های شاخککوتاه (Acrididae) و ملخ های شاخکبلند (Tettigonidae).
4-5-1. خانوادهی Tettigonidae
اعضای این خانواده دار ای شاخک مویی، بلند و دارای پنجه های 4 بندی هستند و دارای اندام شنوایی رشد یافته در قاعده ساق پای جلویی هستند.
از این خانواده 2 دو گونه با نامهای Leptophyes albovittata و Saga sp. جمعآوری و با استفاده از کلید شناسایی بیبیینکو (1967) شناسایی شد (Bei- Bienko, 1967).

دسته بندی : علمی