برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3- وجود شرایط اقلیمی مناسب جهت فعالیت آفت.
این آفت در ایران به ارقام مختلف گندم، جو و چاودار حمله کرده و از آنها تغذیه می کند ولی تغذیه به این تعداد محدود نمی شود بلکه از لحاظ دامنه غذایی حشره ای الیگوفاژ بوده و از اکثر گندمیان یکساله تغذیه می کند. رجبی(1372و 1379) دلایل عمده گسترش و طغیان سن گندم را این چنین ذکر کرده است:
تخریب مداوم مراتع بوسیله چرا و یا جایگزین کردن غلات دیم به جای مراتع.
برداشت دیر هنگام محصول
از بین رفتن دشمنان طبیعی در اثر سمپاشی های گسترده بویژه هوایی علیه سن گندم
برداشت با کمباین
سن گندم زمستان را بصورت حشره کامل زیر علف های هرز بویژه گون و درمنه در دامنه کوهها، زیر پوستک درختان، شکاف زمین، دشت ها و حتی در مزارع گندم سپری می کند.
2-1-2. سن مغربی
سن مغربی با نام علمی Eurygaster maura L. از راسته Hemipteraو خانواده Scutelleridae می باشد. این حشره را از گرگان، گنبد، کلاردشت و مسیر آن بطرف مرزن آباد (استان مازندران) بعلاوه بین مرند و مرز بازرگان گزارش شده است. طبق گزارشات گونه غالب منطقه گرگان وگنبد سن مغربی است که به تدریج بطرف شمال شرق، شرق و جنوب که به ارتفاع منطقه افزوده می شود تراکم E. maura کم شده و در عوض به تراکم E. integriceps افزوده می شود که علت احتمالی آن را بارندگی می دانند (رجبی، 1379).
2-1-3. سوسک سیاه گندم
سوسک سیاه گندم (Zabrus tenebrioides) از سختبالپوشان خانوادهیCarabidae میباشد. این آفت در سراسر اروپا، قفقاز، کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی انتشار دارد (بالشویسکی، 1963). در ایران تاکنون از تهران، مشهد، بجنورد، سبزوار، گرگان و گنبد جمع آوری شده است و از آفات بالقوه گندم، جو و چاودار است. تغذیه لاروها از جوانه ها و برگهای جوان گندم سبب خشک شدن برگ ها شده و خسارت بصورت لکه ای در مزرعه دیده می شود لاروهای این آفت در پائیز و بهار در زیر خاک زندگی می کنند. شب ها فعال شده و از برگ های جوان غلات تغذیه می نمایند. لاروهای این آفت بیشتر از بافت پارانشیمی تغذیه می کنند و از مجموع برگها فقط رگبرگها را باقی میگذارد و برگها حالت رشته ای به خود می گیرند و غالبا در کنار بوته های گندم فرورفتگی ایجاد کرده و برگها را به داخل آن می کشند و سپس از آن تغذیه می کنند.
2-1-4. سوسکهای قهوه ای گندم
سوسک قهوهای گندم به جنس Anisoplia spp و خانواده Scarabaeidae تعلق دارد. این آفت در استان های کردستان، مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، همدان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، زنجان، مازندران و چهارمحال بختیاری (فرحبخش،1340 و بهداد،1371) و در سایر مناطق غله خیز ایران و همچنین برخی از کشورهای اروپایی و خاور میانه انتشار دارد، لاروهای این آفت در سال اول از ریشه گندم و گیاهان خانواده غلات تغذیه کرده و در سال دوم به جوانه غلات که تازه جوانه زده حمله می کند. این آفت زمستان را بهصورت لارو یکساله در داخل خاک بسر برده ودر بهار تبدیل به شفیره می شود (اسماعیلی و همکاران،1374).
2-1-5. سوسک برگخوار غلات
سوسک برگخوار غلات (Oulema melanopus) از خانوادهی Chrysomelidae، یکی از آفات مهم غلات بویژه گندم در دنیا می باشد. هم حشرات کامل و هم لاروها با تغذیه از پارانشیم برگ موجب خسارت می گردند ولی خسارت عمده توسط لاروها ایجاد می گردد. خسارت لارو ها روی برگها، بویژه برگ پرچم بسیار مهم است که و در اوایل مرحله خوشه دهی موجب کاهش فتوسنتز و اختلال در فعالیت غذاسازی گیاه و نهایتا موجب کاهش کمیت و کیفیت محصول می گردند (Kher et al., 2011). در خسارت شدید که مزرعه آفت زده از دور سفید بنظر می رسد، حدود 45% کاهش محصول رخ خواهد داد. بیشترین خسارت بین مرحله گلدهی گندم و خمیری دانه ها رخ می دهد. چون لاروها به میزان زیاد تغذیه کرده و بندرت از برگی به برگ دیگر حرکت می کنند، خسارتشان بیش از حشرات کامل است. 70% خسارت توسط لاروهای سن آخر (سن 4) ایجاد می شود. تغذیه از برگ پرچم بیشترین خسارت اقتصادی و کاهش عملکرد را موجب می گردد. کاهش عملکرد حاصله از تغذیهی برگ پرچم در هلند 95%، در اروپای مرکزی 70%، در گندم بهاره آمریکا 55% و زمستانه 23%، و در کانادا حدود 30% می باشد (Kher et al., 2011).
سوسک برگخوار غلات به شکل حشرات کامل بصورت دسته جمعی زمستانگذرانی میکند. معمولاً زمانی که در اواخر زمستان دمای محیط به حدود 16 درجه سانتیگراد برسد شروع فعالیت میکند. این آفت در سطح رویی برگ گندم تخمریزی میکند. دوره جنینی تخم 4 تا 23 روز طول میکشد. هم لارو و هم حشره کامل برگخوارند ولی لاروها خسارتزا هستند. دارای 4 سن لاروی است و دوره لاروی 12 تا 20 روز طول میکشد. شفیره در خاک تشکیل میشود و دورهی شفیرگی 10 تا 21 روز میباشد. حشرات نسل جدید روی ذرت حدود 2 هفته تغذیه می کند ولی جفتگیری نمی کنند و بعد برای زمستانگذرانی پناه میگیرند. این آفت یک نسل در سال دارد. میزبانهای این آفت عبارتند از: گندم، جو، ذرت، یولاف، چاودار، برنج، ارزن، سورگوم، گراسهای وحشی (شکل 2-1).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه تجزیه واریانس و مقایسه

حشره کامل تخم روی برگ گندم لارو در حال تغذیه روی برگ گندم لارو سن آخر روی برگ گندم شفیره
شکل 2-1. مراحل زیستی سوسک برگخوار غلات (عکس از نگارنده)
2-1-6. تریپس گندم
تریپس گندم (Haplothrips tritici) به خانوادهی Phalaeothripidae از راستهی بالریشکداران Thysanoptera تعلق دارد. این آفت همانند سن گندم از شیرهی گندم تغذیه میکند. بر اثر تغذیه این آفت در لابلای دانههای خوشههای سبز گندم، خوشه های آلوده کوتاه مانده و پیچیدگی پیدا می کنند. تریپس گندم از بسیاری مناطق ایران از قبیل تهران٬ سمنان٬ اصفهان٬ چهارمحال بختیاری٬ کرمان٬ رفسنجان٬ سیرجان٬ اهواز و کرمانشاه گزارش شده است (بهداد٬ 1371، تکلوزاده و زهدی٬ 1379). این حشره زمستان را در عمق 20 سانتیمتری خاک اطراف ریشه و طوقه گندم های سال قبل سپری می کند.
یکی از آفات مهم مکنده گندم در بسیاری از نقاط کشور است که خسارت آن از خسارت سن گندم قابل تفکیک نیست (باقری و رجبى1379٬). در بهار حشرات کوچک قرمز رنگی در لابلای دانه های سبزخوشه گندم هستند. خوشه های آلوده کوتاه مانده و پیچیدگی پیدا می کنند. این آفت در بیشتر کشورهای اروپایی انتشار داشته و در ایران نیز نواحی اطراف تهران٬ سمنان٬ اصفهان٬ رفسنجان٬ سیرجان٬ یزد٬ آذربایجان٬ اهواز و کرمانشاه این آفت گزارش شده است(بهداد٬ 1371- تکلوزاده و زهدی٬ 1379).
. 2-1-7. شته معمولی گندم
شته معمولی یا شته سبز گندم (Schizaphis graminum) از خانوادهی Aphididae میباشد. بر اثر تغذیهی این آفت پیچیدگی برگها٬ غیر طبیعی شدن٬ توقف رشد و ضعیف شدن بوته ها رخ میدهد. علاوه بر گندم به جو٬ برنج٬ ارزن٬ چاودار٬ برنج و گندمیان وحشی حمله می نماید و از برگ ها و خوشه های سبز میزبان خود تغذیه می نماید ( فرحبخش٬ 1340 و حجت٬ 1362).

دسته بندی : علمی