برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

سازند مارنی – شیلی زغال دار باغمیشه که در شمال غرب تبریز برونزد دارد از ضخامت زیادی بزخوردار است. بر روی این سازند و رسوبات ماهی دار که شامل سیزیت تالاپیلی و دیاتومیت است به صورت هم شیب قرار گرفته است. بر روی این رسوبات نیز آبرفتهای دوران چهارم قرار گرفته است. در شکل(1-12) ستون چینه شناسی محدوده مورد مطالعه نشان داده شده است.

شکل (1-12) ستون چینه شناسی محدوده شهر تبریز


محدوده مورد مطالعه کلاً بوسیله رسوبات آبرفتی جوان پوشیده است ولی حفاری‌های انجام شده نشان داده که در زیر رسوبات آبرفتی مذکور، طبقات مارنی زرد رنگ و لایه مارنی – شیلی خاکستری رنگ متعلق به سازند باغمیشه وجود دارند. (شرکت جهاد تحقیقات سهند)
در محدوده مورد مطالعه طبقات سازنده باغمیشه در اعماق بیش از 35 متری وجود داشته و سنگ بستر کل محدوده مورد مطالعه را تشکیل می‌دهد. این طبقات از لایه‌های مارنی – شیلی خاکستری تا سبز تیره تشکیل شده که در بین آنها گاه لایه‌های 20 -10 سانتی متری از شیلها و گلسنگای لیگنیت دار دیده می‌شود. لایه‌های مزبور به حالت افقی قرار داشته و به وسیله ترکهای عمودی و مورب بر لایه بندی بریده شده‌اند. این لایه‌ها از ریز لایه (Lanination) های متعددی تشکیل شده به طوری که بعد از حفاری و قرارگیری در محیط بیرون، در امتداد همان سطوح لایه‌بندی متورق می‌شوند. براساس اطلاعات موجود این طبقات حداقل تا اعماق 70 متری امتداد یافته‌اند.
زمین شناسی ضخامت کل سازند باغمیشه را چند صد متر برآورد کرده‌اند که در دوره میوسن تشکیل یافته‌اند. در گذشته از مناطقی در تپه‌های باغمیشه و بارنج، لیگنیت از واحدهای غنی از لیگینت سازند استخراج شده است.
2-9-2-2- طبقات ماهی دار (Fish Bods)
در محدوده مورد مطالعه در زیر رسوبات آبرفتی یک لایه زرد کم رنگ تا شیری رنگ وجود دارد که ضخامت چند متربوده و متشکل از مارن، خاکستر آتشفشانی و یاتومیت می‌باشد. این لایه متعلق به طبقات موسوم به طبقات ماهی‌دار (حاوی فسیل ماهی) می‌باشد که به طور هم شیب بر روی سازند باغمیشه قرارگرفته و در یک محیط کم عمق دریاچه‌ای تشکیل شده‌اند. سن زمین شناسی آن پلیوس می‌باشد.
2-9-2-3- رسوبات کواترنری
در محدوده مورد مطالعه کلاً بوسیله رسوبات کواترنری درشت دانه (ماسه شد‌دار و سلیت‌دار) پوشیده است. این رسوبات تخریبی که بوسیله سیلابها نهشته شده از تناوب لایه‌هایی با مقادیر مختلف مواد ریز دانه، شن و ماسه سنگ تشکیل یافته است.
2-9-2-4- خطر زمین لرزه و ساخت و ساز در حریم گسل شمال تبریز در محدوده مورد مطالعه
گسل شمال تبریز که از بخش های شمال خاوری ، شمال و شمال باختری شهر تبریز عبور می نماید ، به دلیل وقوع زمین لرزه های متعدد تاریخی و دوازده بار تخریب کامل شهر تبریز از گسل های شناخته شده ی زمین شناسی لرزه ای ایران است . این گسل که زمانی با محدوده شهر تبریز فاصله داشت ، هم اکنون بر اثر گسترش ساخت و ساز و شهرک سازی بر روی حریم آن ، از میان شهرک های جدید ساخته شده و در حال احداث در شمال تبریز عبور می نماید . با توجه به خطر گسیختگی مستقیم در شهر ، گسلش در محدوده شهر تبریز و اثر های حوزه نزدیک گسل در صورت وقوع زمین لرزه ای با بزرگای حدود 5/6 یا بیشتر ، تلفات و خسارات فراوانی در تبریز پیش بینی می شود .
با توجه به اهمیت شهر تبریز در شمال باختری ایران ، سابقه لرزه خیزی ، وجود نهشته های مارنی ،‌رس و پتانسیل وقوع زمین لغزش ، ساخت و ساز بر رو و نزدیکی پهنه گسل شمال تبریز باید ممنوع و از گسترش ساخت و ساز موجود هر چه سریع تر جلوگیری کرد .
درشکل (1-13 ) به ترتیب بخش های از شهر باغمیشه در یک نمای عمومی بر روی پهنه گسله شمال تبریز ( در پای دامنه های شمالی این شهر ) مشخص شده اند ، شهرک باغمیشه در 7 فاز در ناحیه شمالی تبریز در حال احداث است و عمدتاً در ناحیه شیب دار روی دامنه محل عبور گسل شمال تبریز بنا شده است .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استاندارد و فرآیندها

شکل(1-13):تصویری از ساخت وساز بروی گسل تبریز

شکل(1-14):ساخت و ساز در حریم و محل عبور گسل
در شکل (1-14 ) مشخص شده است که ساخت و ساز در شهرک باغمیشه به پای دامنه ای ( مرز بین کوه و دشت ) که محل عبور شاخه اصلی گسل شمال تبریز است ، رسیده و حتی ساخت و ساز در شمال این مرز در حال انجام می باشد . در فاز 1 شهرک باغمیشه نیز ساختمان های بلند و برج بر روی پهنه گسله در حال احداث می باشد.

دسته بندی : علمی